Home Nyheter DanCann tecknar distributionsavtal med Tetra Bio-Pharma

DanCann tecknar distributionsavtal med Tetra Bio-Pharma

DanCann tecknar distributionsavtal med Tetra Bio-Pharma

2 mars, 2021

Förra veckan undertecknade DanCann Pharma en avsiktsförklaring med kanadensiska Tetra Bio-Pharma för de exklusiva distributionsrättigheterna för cannabionoidbaserade läkemedel i Norden och Tyskland. BioStock kontaktade styrelseledamoten Per Wester för att få veta mer.

Det danska bioteknikbolaget DanCann Pharmas mål är att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya terapeutiska cannabinoider inom ett brett spektrum av sjukdomsindikationer och med målet att patienterna skall slippa vända sig till den svarta marknaden.

Verksamheten baseras på odlingsteknik som utvecklats av NASA, artificiell intelligens och en utvecklingsprocess som anpassats efter läkemedelsindustrin och dess höga krav.

Exklusivt distributionsavtal

I torsdags i förra veckan undertecknade DanCann Pharma en avsiktsförklaring med kanadensiska Tetra Bio-Pharma Inc. rörande en exklusiv distribution av de cannabinoidbaserade läkemedlen Reduvo Adversa och Qixleef i Danmark, Norge, Sverige, Finland och Tyskland. Dessutom omfattar avtalet Tetras Over the counter-produkt Enjouca.

Styrelsemedlem Per Wester kommenterar

BioStock kontaktade en av DanCanns styrelseledamöter, Per Wester, för att få veta mer om hans motiv att ingå i bolagets styrelse och innebörden av avsiktsförklaringen med Tetra Bio-Pharma.

Per, vad lockade dig till DanCann Pharma?

Per Wester, styrelseledamot DanCann Pharma

– Av flera anledningar. Det första är teamet bakom bolaget. Jag såg den unga entreprenörsandan hos gruppens alla individer som tillsammans skapar en perfekt matchning av vetenskaplig kunskap, ambition, handlingsorientering och en tydlig vision om målen framåt.

– För det andra blev jag mycket intresserad tack vare de tydliga medicinska möjligheterna och affärspotentialen, baserat på min bakgrund att etablera och bygga ett medicinskt bolag inom samma terapeutiska indikation i Sverige och där jag arbetade 17 år som VD – varav de fyra sista år som chef för Norden då vår totala omsättning växte till 75 miljoner Euro. Affärsmöjligheterna för DanCann Pharma är minst lika stora då vi når en mycket större marknad än enbart Norden, samt att produkternas egenskaper öppnar upp för behandling av patienter i ett tidigare sjukdomsskede jämfört med de narkotiska analgetika jag har arbetat med tidigare. Utöver detta finns det också möjligheter inom andra medicinska indikationer som vi utvecklar inom DanCann Pharma.

Förra veckan undertecknade DanCann Pharma en avsiktsförklaring rörande ett exklusivt distributionsavtal med kanadensiska Tetra Bio-Pharma. Vad innebär detta LOI?

– Ett LOI utgör det första steget i vårt avtal med Tetra Bio-Pharma och som nu sätter ramarna för avtalet kring en exklusiv distribution av de cannabinoidbaserade läkemedlen Reduvo Adversa och Qixleef i Danmark, Norge, Sverige, Finland och Tyskland.

– I enlighet med registrering hos EMA (European Medicines Agency) kommer DanCann Pharma att hantera den exklusiva försäljningen och distributionen i Norden och Tyskland för produkterna Reduvo Adversa och Qixleef. Dessutom omfattar avtalet Tetras OTC-produkt Enjouca.

– Reduvo Adversa (dronabinol med användning av en ny administreringsväg i form av mukoadhesiva tabletter) är avseddför behandling av CINV-patienter (kemoterapiinducerat illamående och kräkningar) och för AIDS-relaterad anorexi i samband med viktminskning. Qixleef och Enjouca är avsedda för behandling av okontrollerad smärta hos patienter med långt avancerad cancer samt för genombrottssmärta.

– Reduvo Adversa-tekniken gör det möjligt för DanCann att lansera en till stor del förbättrad dronabinol-version i Norden och Tyskland. De kliniska fördelarna är manga, såsom ohindrad förstapassagemetabolism som leder till en förbättrad biotillgänglighet och följaktligen till minskad gastrointestinal exponering och biverkningar. Doseringen kommer sannolikt att bli BID (två gånger om dagen) i motsats till QID (fyra gånger om dagen). Denna nya teknik medför viktiga immateriella fördelar.

– Qixleef är ett botaniskt läkemedel som härrör från cannabinoider och planeras att bli den första receptbelagda produkten som kan säljas på apotek och ordineras av vårdpersonal. QIXLEEF inhaleras genom en av Health Canadagodkänd medical device klass 2. Det är väl karakteriserat och kommer att gynnas av dataskydd, när det väl godkänts av EMA. Indikationerna för denna produkt förväntas bli för avancerad cancersmärta och genombrottssmärta.

– Enjouca slutligen, är ett medicinskt cannabisterapeutiskt alternativ (icke-registrerat) som hjälper europeiska patienter att hantera smärta.

DanCann kommer att ha exklusiv distribution i Norden och Tyskland – vad är din försäljningsprognos för dessa marknader?

– Vi uppskattar att den första försäljningen påbörjas under andra halvan av 2021, vilket ger oss tillräckligt med tid för att förbereda vår försäljningsorganisation. DanCann uppskattar att den maximala försäljningen (totalt under perioden) uppgår till 340 – 410 miljoner DKK 2028, beroende på slutresultatet och omfattningen av avtalet.

– Detta bör betraktas som extremt konservativt och ödmjukt (beroende på antalet patienter som behandlas med dessa läkemedel), och detta kan komma att öka ytterligare eftersom vi också kommer att ha prioritet för andra delar av Tetra Bio-Pharmas framtida pipeline på respektive marknad i form av nya innovativa läkemedel baserade på cannabinoider och cannabis.

Vad tror du ligger bakom Tetra Bio-Pharmas val av DanCann som sin första europeiska samarbetspartner?

– DanCann Pharma och Tetra Bio-Pharma delar många värden som driver vår verksamhet – en fast övertygelse om att cannabinoidläkemedel kan bidra till att förbättra livskvaliteten för patienter som lider av smärta.

– Utöver detta är professionalism, proaktivitet samt att det inte finns så många seriösa aktörer i form av bolag relaterade till vårt område (cannabinoider och cannabisbaserad medicin) – kunskaper inom pharmaområdet – samt ett bevisat track record – att ta fram dessa processer och preparat.

Slutligen, hur passar LOI och distributionsavtal in i er övergripande strategi?

– Generellt är det i linje med vår strategi och inom vårt område cannabinoider och cannabis, förutom att vi nu gör räckvidden ännu bredare, i den form som vi nu också tänker arbeta med godkända läkemedel med cannabinoider och cannabis.

– På grund av det faktum att vi fortfarande ser vissa begränsningar i förhållande till de olika systemen (liknande det danska Pilotprogrammet), strävar vi efter att, så att säga, satsa på flera hästar för att täcka riskerna inom området för vår verksamhet på bästa möjliga sätt. Där vi tidigare varit mycket centrerade kring pilotprogrammet och hur detta system har fungerat – kommer vi i framtiden att utöka vårt fokus, så att vi nu också har samma syn på godkända (inklusive marknadsförda godkända) läkemedel som på cannabinoider.

– Det är vår starka övertygelse att läkare och annan vårdpersonal tveklöst ser positivt på möjligheterna med cannabinoidläkemedel, men att de har sökt robusta vetenskapliga bevis som stöds av en traditionell läkemedelsinfrastruktur, ett läkemedelsövervakningsprogram, medicinsk information, vetenskapliga relationer och så vidare. Med detta avtal går vi nu in på en helt ny väg kring godkända läkemedel med cannabinoid-baserade substanser och uppfyller ovannämnda mål och önskemål hos sjukvårdsanställda, där begränsningarna för denna typ av godkända läkemedel antas vara minimala jämfört med ramverket inom pilotprogrammet. Detta ger en bra spridning av risken i vår portfölj, liksom en mycket mer transparent affärsplan och framtid för bolaget.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev