Home Nyheter Återstart för Chordate Medicals migränstudie

Återstart för Chordate Medicals migränstudie

Återstart för Chordate Medicals migränstudie

24 februari, 2021

Igår meddelade Chordate Medical att bolagets migränstudie har återupptagits i Finland efter att pausats i ett antal månader på grund av Covid-19-pandemin. Målet är nu att slutföra migränstudien i juli så att Chordate Medicals behandlingsmetod kan CE-märkas som behandling mot kronisk migrän.

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har utvecklat en behandlingsmetod mot kronisk nästäppa (rinit) kallad Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S). Sedan 2018 har Chordate Medical genomfört en studie med K.O.S på patienter med migrän vid nio kliniker i Tyskland och Finland. Under stora delar av den pågående pandemin har studien pausats, men igår kunde Chordate Medical meddela att den har startats upp igen i Finland och att två patienter har skrivits in.

Återupptogs tidigare än väntat

I januari fattade studieledningen i Finland beslut om att vårdpersonalen måste vaccineras mot Covid-19 innan migränstudien kunde återupptas. Läs mer om detta här. Bolagets tidigare förutsägelse var att migränstudien skulle återupptas i mars, men nu har den alltså återupptagits tidigare än så till Chordate Medicals vd Anders Weilandts stora glädje:

»Beskedet är visserligen väntat, men det kommer tidigare än vi hittills trott vilket är extra glädjande« – Anders Weilandt, vd Chordate Medical 

Studiekliniker i Finland och Tyskland

Migränstudien startades redan år 2018 med målet att utvärdera effekten av K.O.S på antalet huvudvärksdagar per månad med moderat till allvarlig intensitet. Under 2018 genomfördes studien vid fyra neurologkliniker i Tyskland och sedan dess har även fyra finska kliniker och ytterligare en tysk klinik inkluderats i studien.

På grund av pandemin har studieverksamheten behövts stå på paus i både Finland och Tyskland och studien är fortsatt pausad på de tyska studieklinikerna. De tyska studieklinikerna hann dock behandla ett stort antal studiepatienter redan innan pandemin och enligt vd Anders Weilandt står de tyska studieklinikerna för två tredjedelar av studiepopulationen.

40 patienter återstår

Under de närmaste veckorna kommer de fyra klinikerna i Finland rekrytera de resterande 40 patienterna som krävs för att slutföra studien. Målsättningen är att den sista patienten kan gå ur studien senast i juli 2021. När studien är slutförd vidtar en kortare period av databehandling och statistisk analys innan resultatet kan presenteras. Enligt Anders Weilandt är studieklinikerna väl förbereda för att genomföra den sista delen av studien på kort tid:

»De fyra finska klinikerna är sedan länge väl förberedda att genomföra detta på kort tid, främst genom deras organisationstillhörighet med en gemensam databas som innehåller över 70 000 migränpatienter«

CE-märkning vid positivt studieutfall

Chordate Medicals behandlingsmetod mot kronisk nästäppa är sedan tidigare CE-märkt och under försäljning i bland annat EU och Saudiarabien. Bolagets mål är att även CE-märka produkten som behandling mot kronisk migrän och för att göra detta krävs det statistiska utfallet från migränstudien. CE-märkningen är en förutsättning för att kunna lansera migränbehandlingen på EU-marknaden, en marknad som skulle öppna dörren till betydande intäkter för Chordate Medical.

Läs också Chordate Medical vill motverka en av Sveriges vanligaste folksjukdomar.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev