Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 11 december

Nyhetssvepet fredag 11 december

Nyhetssvepet tisdag 21 maj

Nyhetssvepet fredag 11 december

11 december, 2020

De senaste artiklarna från BioStock

» Calliditas vinner SwedenBIO Award 2020
» Enzymaticas avtal med STADA utökas till att inkludera Norden
» Carbiotix adderar bitar i tillväxtpusslet
» CLS tar ut riktningen för 2021 med kliniskt och kommersiellt fokus på en ny generation TRANBERG-produkter
» CombiGene kommenterar de senaste framstegen

Läs BioStocks nyhetsbrev för vecka 49 här.

OncoZenge, Moberg Pharmas dotterbolag, tar in 10 Mkr inför avknoppning och särnotering. Läs mer.
SoftOx Solutions har fått ett godkännande för sina desinfektionsprodukter i EU.  Läs mer.
ObsteCare meddelar att CE-märkningen för nästa generations instrument nu är klar. Läs mer.
Medivir beslutar om företrädesemission om cirka 170 Mkr och övertilldelningsoption med starkt stöd från befintliga och nya specialistinvesterare. Läs mer. Dessutom stärker bolaget förutsättningarna för affärsutveckling genom omförhandlat avtal med TetraLogic avseende birinapant. Läs mer.
IDL Biotech utvecklar snabbtest för att detektera bröstcancer under projektnamnet MonoTotal Rapid. Läs mer.
BiBBInstruments erhåller marknadsgodkännande i Europa för EndoDrill Model X. Läs mer.
Guard Therapeutics erhåller Notice of Allowance för ROSgard från det amerikanska patentverket. Läs mer.
PExA har erhållit en order från Västra Götalandsregionen för användning av PExA 2.1 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Läs mer.
AcouSorts incitamentsprogram “Optionsprogram, Serie 2020-2023” har registrerats hos Bolagsverket. Läs mer.
S2Medical tillförs ca 26,2 Mkr i kontanta medel dels genom en övertecknad företrädesemission dels genom beslutad övertilldelning. Läs mer.
Hofseth Biocare och Tenet Partners inleder ett långsiktigt samarbete för att bygga ett globalt varumärke och lansera HBCs egna produkter för konsumenthälsa. Läs mer.
Invent Medic publicerar nyhetsbrev om hur bolaget närmar sig att ansöka om FDA-registrering i USA, utökar sin produktpipeline och förstärker resurserna inom marknad och försäljning. Läs mer.
Demant har uppdaterat sina utsikter för H2 2020. Läs mer.
Kallelser till bolagsstämmor:
Medivir
Nyheter inkomna sedan igår lunch:
Genovis inleder samarbete med Glykos och erbjuder ny plattform för att utveckla antikropps-toxinkonjugat. Läs mer.

NextCell Pharma meddelade att ProTrans visar effekt två år efter upprepade behandlingar. Läs mer.

Redsense Medical har ingått avtal med med Somatus Kidney Care. Läs mer.

Sprint Bioscience presenterar ett nytt läkemedelsprojekt för behandling av solida tumörer. Läs mer.
Brighter och Närhälsan Stenungsund vårdcentral inleder samarbete avseende diabeteslösningen Actiste. Läs mer. Brighter genomför riktad nyemission om ca 33 Mkr. Läs mer.
Nexstim har fått två nya NBT-systeminköpsorder i USA. Läs mer.
BiBBInstruments meddelade att den riktade nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Läs mer.
Sjukvårdsregion i Norge väljer Sectras IT-lösning för medicinska bilder för effektivare samarbete kring patienter. Läs mer.
Sobi och Apellis redovisar positiva topline-resultat från fas III-studien pegasus efter 48 veckors behandling med pegcetacoplan vid PNH. Läs mer.
Initiator Pharma stärker ledningsgruppen och bildar ett vetenskapligt råd. Läs mer. Erik Penser Bank har publicerat en analys av Initiator Pharma. Läs mer.
PAXMAN har erhållit order om 10 system till Italien. Läs mer.
Nanexa har erhållit kliniskt prövningstillstånd för NEX-18. Läs mer.
Q-linea startar registreringsgrundande klinisk studie för ASTar. Läs mer.
Ortivus tilldelas kontrakt på prehospital patientmonitorering i ytterligare en region. Läs mer.
Calmark tecknar distributörsavtal med Bergman Diagnostika i Norge. Läs mer. Calmark tecknar dessutom distributöravtal med ILS Danmark. Läs mer.
Camurus meddelade utfall i skiljedomsförfarande med Braeburn. Läs mer.
Vaccibody har rapporterat aktietransaktioner. Läs mer.
OrphaZyme meddelade att Kim Stratton har beslutat att avgå i rollen som vd. Läs mer.
Förmiddagens vinnare: Bioservo Technologies +13,3%, BIBBIntrument +12,8%, Alphahelix +12,0%, Cline Scientific +7,5%, IRRAS +6,5%, Allarity Therapeutics +6,5%
Förmiddagens förlorare: Medivir -22,5%, InDex Pharmaceuticals -5,5%, Scandion Oncology -5,0%, Respiratorius -4,9%, Annexin -4,9%, Nanologica -4,4%
Index: OMXS30 1887,56 -1,01%, Hälsovård -0,08%
Fler artiklar från BioStock

» Nyemission ska möjliggöra fas III-studie för NextCell Pharmas stamcellsläkemedel
» Iconovos samarbete med Stevanato fortsätter avancera
» Toleranzias erfarna styrelseledamot om bolagets potential
» Moberg Pharma ska lansera nästa generations nagelsvampsläkemedel
» Aptahem blickar framåt med optimism

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev