Home Nyheter Händelserik börsresa för Respiratorius under det tredje kvartalet

Händelserik börsresa för Respiratorius under det tredje kvartalet

Händelserik börsresa för Respiratorius under det tredje kvartalet

9 november, 2020

Respiratorius släppte i förra veckan sin redogörelse för det tredje kvartalet 2020. Bolaget kan blicka tillbaka på en händelserik period rent börsmässigt med betydande uppgångar i väntan på exitbesked gällande huvudkandidaten VAL001. BioStock har talat med vd Johan Drott om det gångna kvartalet och vad som väntar härnäst.
I Respiratorius rapport för tredje kvartalet, som publicerade i onsdags, rapporterade bolaget som väntat inga intäkter och verksamhetens rörelsekostnader resulterade i en förlust på drygt 1,6 Mkr. Samtidigt låg soliditeten på 94 procent vid utgången av kvartalet.
Vidare har bolagets aktie haft en positiv resa under tredje kvartalet – från att i juni ha handlats kring enkronan har priset rört sig upp för att ligga runt tre kronor under oktober.

Höga förväntningar har lett till kursrusning

Möjligen är det marknadens svar på att verksamheten löper på enligt plan, Coronapandemin till trots. Respiratorius har två huvudkandidater i sin utvecklingsportfölj. VAL001 är det projekt som kommit längst och är ett preparat för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), en sällsynt och aggressiv form av lymfkörtelcancer. Kandidaten förbereds för en pivotal fas III-studie och strategin är nu att fokusera på att hitta en partner för det finala utvecklingssteget samt kommersialisering och marknadsföring av produkten.
I en studio-intervju med BioStock i juni, framhöll vd Johan Drott att över 20 läkemedelsbolag hittills visat intresse för projektet, vilket får anses som ett gott betyg för det Lundabaserade bolaget.

Fortsatt arbete för att förbereda för fas III

För att optimera förutsättningarna för att nå ett sådant avtal samarbetar Respiratorius med nordamerikanska Partner International för att hitta en partner så att en fas III-studie kan komma igång så snart som möjligt. Samtidigt fortgår förberedelsearbetet, som inkluderar framställande av studieläkemedel och förberedelser inför en farmakokinetisk studie samt arbete med slutlig studiedesign inför regulatoriskt godkännande av studieprotokoll.

Fokus skiftas över till nästa projekt

Under tiden riktar Respiratorius alltmer av sitt operativa fokus mot sitt andra fokusprojektet, utvecklingen av RESP9000 för behandling av KOL och svår astma. Kandidaten har goda prekliniska resultat och en fördelaktig säkerhetsprofil i ryggen och siktet är nu inställt på att ta projektet till klinisk utveckling, vilket vore en viktig och värdedrivande milstolpe för både projektet och bolaget.

Johan Drott, vd Respiratorius

BioStock har bett Respiratorius vd Johan Drott om hans kommentar på det gångna kvartalet.
Johan, hur ser du på ert Q3 2020?
– Jag ser positivt på utvecklingen under Q3. Projekten löper i stort enligt vår plan och tack vare den framgångsrika kapitalanskaffningen har vi kunnat initiera viktiga aktiviteter för att skynda på utvecklingen.
I rapporten framgår att ni efter kvartalets utgång haft ett rådgivande möte med Läkemedelsverket. Vad gällde mötet och vad tar du med dig därifrån?
– Mötet med Läkemedelsverket var ett vetenskapligt rådgivningsmöte där vi ville ha råd gällande nuvarande data samt stöd för fortsatt planering. Övergripande var det ett positivt möte och ett viktigt stöd i planeringen och den fortsatta utvecklingen.
Ni skriver även att ni nu inlett rekrytering av en senior projektledare. Kan du berätta mer om vad det är för en person ni är ute efter, vad rollen går ut på och vad ni hoppas att hen ska tillföra?
– Det gäller en senior projektledare primärt för RESP9000 med erfarenhet från att ha tagit en läkemedelskandidat från preklinik till klinisk utvecklig. Rekryteringen är ett viktigt steg i att bygga en organisation i bolaget.
Till sist, vad har du för förväntningar på det kommande kvartalet?
– Jag förväntar mig att projekten VAL001 och RESP9000 gör viktiga framsteg. Undantaget kortvarig frånvaro av externa nyckelresurser har vi i stort varit opåverkade av den pågående pandemin och jag hoppas så klart att det kan fortsätta på så sätt.
– Jag hoppas också att den dialog vi har i exit-processen av VAL001 skall ta leda framåt. Under tiden fortsätter vi att bygga värde och stärka projektet, vilket sannolikt stärker vår förhandlingsposition.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev