Home Nyheter Investeringsrunda i coronatider: Kinesiska Harbour BioMed tar in 75 MUSD

Investeringsrunda i coronatider: Kinesiska Harbour BioMed tar in 75 MUSD

Investeringsrunda i coronatider: Kinesiska Harbour BioMed tar in 75 MUSD

17 mars, 2020

Nästan två år efter att man tog in 85 MUSD har Shanghaibaserade Harbour BioMed genomfört ytterligare en stor finansieringsrunda. Den här gången har bioteknikbolaget tagit in 75 MUSD som ska avancera den kliniska utvecklingen av dess antikroppar samt bidra till att utveckla fler kandidater. Bland de nya investerarna kan nämnas SK Holdings, Greater Bay Area Fund och Efung Capital.
Harbour BioMed grundades 2016 av Jingsong Wang, tidigare FoU-chef på Sanofi China. Efter att ha lämnat Sanofi under 2015 startade Wang Harbour BioMed i Shanghai följande år och köpte ett bolag kallat Harbour Antibodies. Köpet innebar att man fick tillgång till den plattform av genmodifierade möss, som används i discovery-fasen vid framtagande av antikroppsbehandlingar för människor, som Harbour Antibodies utvecklat och utlicensierat till läkemedelsjättar såsom Pfizer och Eli Lily.
Snabbt avancemang
Bolaget har expanderat sin verksamhet relativt snabbt. Samtidigt som man utvecklade sin interna kapacitet letade Wang efter projekt att förvärva för att kunna påbörja kliniska studier ännu fortare.
Man tecknade bl.a. ett avtal värt upp till 350 MUSD gällande en PD-L1 med det kinesiska bioteknikbolaget Kelun. Dessutom ingick Harbour BioMed samarbetsavtal med sydkoreanska HanAll för utveckling av två antikroppar för autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar och slöt ett avtal med Glenmark (numera Ichnos) om en bispecifik antikropp inriktad mot solida tumörer. De två antikropparna från HanAll gick snabbt in i tre olika kliniska studier i Kina.
Tung finansieringsrunda trots storm på börsen
För två år sedan genomförde Harbour BioMed alltså en finansieringsrunda om hela 85 MUSD, vilken nu följts upp av att man tagit in ytterligare 75 MUSD. Bland nya investerare kan nämnas SK Holdings, Greater Bay Area Fund och Efung Capital som sällade sig till återvändande investerare såsom Legend Capitals, AdvanTech och GIC, Singapores statliga investeringsfond.
Finansieringen genomfördes i ett investeringsklimat som är det sämsta sedan den stora finanskrisen 2008. Även om arbetet med kapitalanskaffningen inleddes före coronavirusets spridningseffekter så slutfördes den under en period av stor riskaversion, fallande börskurser och stigande kreditspreadar. Trots dessa förutsättningar lyckades bolaget alltså attrahera tunga investerare, vilket säger något om förhoppningarna i projektet.
Finansiera global klinisk studie
Pengarna som man nu har tagit in ska användas till att bekosta Harbour BioMeds första globala kliniska studie med bolagets första egenutvecklade kandidat. HBM4003 är en monoklonal antikropp av typen CTLA-4-hämmare som riktas mot solida tumörer. Den skiljer sig från traditionella CTLA-4-läkemedel – såsom Bristol-Myers Squibbs Yervoy – då den består av enbart s.k. tunga antikroppskedjor. Traditionella CTLA-4 läkemedel utgörs istället av två lätta kedjor och två tunga.
Enligt Harbour BioMed har deras kandidat visat bättre effektivitet och säkerhet i prekliniska modeller än de konventionella motsvarigheterna. Dock vet man inte riktigt hur kandidatens Mechanism of Action fungerar – en fråga som man hoppas få svar på i den kliniska fas II-studie i USA som FDA godkände i slutet av februari.
 
Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev