Home Nyheter Alzheimers-studier ropar efter patienter

Alzheimers-studier ropar efter patienter

Shortage of Alzheimer's patients

Alzheimers-studier ropar efter patienter

5 juni, 2023

Utvecklingen av läkemedel för behandling av Alzheimers går allt snabbare, med rekordmånga kliniska studier i full gång. Ett problem som forskarna dock står inför är att det råder brist på patienter. Enligt en rapport från University of Nevada saknas det tusentals patienter till de för närvarande nästan 200 kliniska studierna som just nu pågår.

Alzheimers sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som drabbar miljontals människor globalt. “Vi står inför en akut global kris när det gäller Alzheimers. Det finns inget botemedel för denna sjukdom och de nuvarande behandlingsalternativen är otillräckliga”, säger Maria C. Carrillo, forskningschef på Alzheimer’s Association.

Flera nya behandlingar ute på marknaden

Trots att det finns ett akut behov av effektiva behandlingar, är det först på senare tid som de börjat dyka upp på marknaden. Ett exempel är Aduhelm, som godkändes av amerikanska FDA i juni 2021. Aduhelm är ett antikroppsläkemedel som riktar sig mot amyloid-beta plack i hjärnan, en av de huvudsakliga patologiska markörerna för Alzheimers sjukdom.

Ett annat läkemedel som riktar sig mot samma plack är Leqembi, som Eisai och Biogen utvecklat på licens från svenska BioArctic. Ytterligare ett exempel som är på väg mot marknad är utvecklat av Eli Lilly. Bolaget presenterade nyligen positiva fas III-resultat med sin Alzheimers-kandidat donanemab. Läs mer.

Rekordmånga studier

Enligt en rapport publicerad i tidskriften Alzheimer’s & Dementia: Translational Research and Clinical Interventions pågår det för närvarande 187 kliniska studier med läkemedel som siktar in sig på sjukdomen. Det är det högsta antalet som man noterat hittills. Några exempel hittar vi här hemma i Sverige i Alzecure med sin kandidat ACD856 och Alzinova med ALZ-101.

En drivande faktor bakom det växande antalet studier är att läkemedelsindustrins ökade investeringar inom området. Av alla studier som pågår är ungefär 58 procent i dag sponsrade av läkemedelsindustrin.

Studier behöver över 50 000 patienter

Även om det finns ett stort antal läkemedel under utveckling finns det samtidigt en brist på patienter som kan delta i de kliniska studierna. Enligt en rapport från University of Nevada, Las Vegas (UNLV) behöver man minst 50 000 patienter för att kunna genomföra de nuvarande kliniska studierna på ett effektivt sätt.

Rekryteringen till fas II och fas III-studier är utmanande och den genomsnittliga rekryteringstiden ligger i dag på över 100 veckor. I vissa studier kan rekryteringstiden till och med överstiga 200 veckor. Tidsramen för fas I-studier är bara något kortare.

Enligt Maria C. Carrillo är många patienter inte medvetna om möjligheten att delta i kliniska studier, vilket bidrar till problemet. Carrillo understryker, “Det är avgörande att patienter och deras familjer får tillgång till och förstår informationen om kliniska prövningar. Deras deltagande är avgörande för framsteg.”

Strikta regler ett hinder

Det finns enligt henne också ett problem med strikta kriterier för deltagande i studierna. Många patienter blir exkluderade på grund av dessa kriterier, vilket leder till en minskning av potentiella deltagare. “Genom att bredda kriterierna kan vi inkludera fler patienter och få en mer robust uppsättning data”, kommenterar Carrillo.

Att det finns ett akut behov av att lösa problemet med patientbrist i kliniska prövningar för Alzheimers tycker hon är tydligt och avslutar:

“För att hitta effektiva behandlingar mot denna förödande sjukdom, är det avgörande att vi engagerar en bred population av patienter i dessa studier.”

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev