Home Nyheter Alligator Bioscience – en pionjär inom cancerimmunterapi

Alligator Bioscience – en pionjär inom cancerimmunterapi

Alligator Bioscience – en pionjär inom cancerimmunterapi

8 januari, 2020

Alligator har gjort sig kända både i Sverige och utomlands för sin breda pipeline av innovativa cancerbehandlingar. Trots att man återfick de globala rättigheterna till ADC-1013 från Janssen, medförde 2019 också betydande framsteg. Med fem projekt med first-in-class potential i pipeline, tror vd Per Norlén att Alligator är på väg att etablera sig som en nyckelspelare inom nischen tumörriktad immunterapi.
Det Lundabaserade bolaget Alligator Bioscience utvecklar antikroppar som selektivt aktiverar immunsystemet att attackera cancer. Genom att skapa antikroppar som antingen lokaliserar tumörer eller som selektivt aktiveras i tumörområdet, har Alligator visat att det är möjligt att öka anti-tumör-effekten såväl som att reducera skadliga systemiska effekter.
Bolagets pipeline består av fem projekt som alla bygger på bolagets egen teknologiplattform, inklusive det humana antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-GOLD, FIND-teknologin som optimerar varje antikropps egenskaper, samt det bispecifika formatkonceptet RUBY som innebär att man kan generera produkter med dubbla funktioner genom att kombinera två olika antikroppar till en överlägsen produkt.

Fyra projekt i kliniska studier

Samtliga fem projekt avancerade betydligt under 2019. Tre av de interna projekten, mitazalimab (ADC-1013), ATOR-1015 och ATOR-1017, befinner sig i klinisk utveckling. Dessutom påbörjade ett fjärde projekt i vilket Alligator har en betydande intäktsandel, anti-HER2 antikroppen AC101 från AbClon, utlicenserat till kinesiska Henlius, kliniska studier under förra året.

Ett skakigt 2019 för mitazalimab

Resultat från det projekt som kommit längst, anti-CD40 antikroppen mitazalimab, presenterades vid ASCO i juni och visade att behandlingen tolereras väl av cancerpatienter och demonstrerade initiala tecken på klinisk aktivitet.
När resultaten presenterades utvecklades mitazalimab inom ramarna för ett licensavtal med Janssen Biotech, ett dotterbolag till Johnson & Johnson. Avtalet, som undertecknades 2015, hade ett potentiellt värde av cirka 6 miljarder kronor samt royalties baserade på möjliga globala nettointäkter.
I juli meddelade dock Alligator att man återfått rättigheterna till utveckling och kommersialisering av ADC-1013 från Janssen. För Alligator, som dragit stora fördelar av avtalet och dessutom erhållit 46 miljoner USD i milstolpsbetalningar, var detta naturligtvis något av en kalldusch. I en intervju med BioStock var vd Per Norlén dock fortsatt optimistisk gällande den fortsatta utvecklingen av kandidaten.
Förutom de ovannämnda utbetalningarna, har Janssen investerat betydande summor i den kliniska utvecklingen och i tillverkningen av kliniskt material för de kommande faserna. Detta innebär att Alligator nu har kontroll över en produkt med utmärkta egenskaper som är redo för fas II och man har dessutom tillräckligt med kliniskt material till behandling av mer än 100 patienter. I nuläget lägger bolaget stor energi på att påbörja kliniska fas II-studier som ska demonstrera klinisk effekt.

ATOR-1015 och ATOR-1017 äntrade fas I

I mars doserades den första patienten med ATOR-1015 i en fas I-studie. Detta var ett stort steg framåt för Alligator eftersom den bispecifika anti-CTLA-4 checkpointhämmaren är den första i sitt slag och som har potential att visa betydande klinisk effekt. Dessutom skulle kandidaten också kunna minska bördan av den allvarliga toxicitet som orsakas av den godkända anti-CTLA-4 checkpointhämmaren.
Det var inte enbart ATOR-1015 som gjorde stora framsteg under 2019, även ATOR-1017 gick framåt. I början av året presenterade bolaget positiva prekliniska data gällande kandidatens anti-tumöreffekt vid 4th Annual Immuno-oncology Summit Europe i London. Man följde upp detta genom att presentera ytterligare positiva prekliniska data vid 34th Annual Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) Meeting i november. Slutligen, i december meddelade Alligator att den första cancerpatienten doserats med ATOR-1017 i en fas I-studie.
Kandidaten, som utvecklas för behandling av metastaserande cancer, aktiverar 4-1BB receptorer och förstärker därmed immunsystemets förmåga att upptäcka och döda tumörceller. Detta ger ATOR-1017 en unik behandlingsprofil och bolaget menar att kandidaten har potential att öka effekten och reducera biverkningar.

Två prekliniska projekt i pipeline

Alligator har ytterligare två projekt i preklinisk fas: ATOR-1144 och ALG.APV-527. Båda projekten producerade positiva data under 2019.
ATOR-1144 är en ny tumörlokaliserande CTL4-4 bispecifik antikropp med potential för aktivering av både det medfödda och det förvärvade immunsystemet. I april rapporterade Alligator att antikroppen hade flera olika angreppssätt, inklusive aktivering av effektor-T-celler samt aktivering av NK (natural killer)-celler.
Projektet bygger vidare på ATOR-1015 och man har tagit ett strategiskt beslut att påbörja kostnadsintensiva aktiviteter när man visat proof-of-concept för ATOR-1015. På så sätt säkrar man resurser för de kliniska projekten mitazalimab, ATOR-1015 och ATOR-1017.
Genom ett samarbete med det amerikanska bioteknikbolaget Aptevo Therapeutics utvecklar Alligator ALG.APV-527, en kandidat som ska användas för att behandla en mängd olika solida tumörer. Kandidaten ska främja en kraftfull och tumörriktad immunaktivering i närvaro av tumörantigenet 5T4 som finns på många olika typer av solida tumörer. Positiva data från projektet presenterades vid SITC Meeting i november och bolagen är nu på jakt efter en ny partner för den kommande kliniska utvecklingen.

Alligator passar väl in i det växande immunonkologifältet

Potentialen inom immunterapi är enorm och 2019 kunde flera stora avtal inom området bevittnas. Två bra exempel på detta kom i slutet av året. Den 9 december kom nyheten att franska läkemedelsjätten Sanofi förvärvat immunonkologibolaget Synthorx i en affär värd cirka 2,5 miljarder USD. Samma dag meddelades det att världens sjunde största läkemedelsbolag Merck köpt onkologiexperten ArQule.

Per Norlén, vd Alligator Bioscience
Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

Men vi kan förvänta oss mycket mer, både från immunterapiområdet i allmänhet och Alligator i synnerhet, i alla fall enligt Alligators vd Per Norlén. I en artikel publicerad i det senaste numret av Pharmafile diskuterar Norlén de framsteg som gjorts inom immunonkologi men även områdets spännande framtidsutsikter. Han underströk särskilt hur framgångarna med immunterapi och gensekvensering har lett till ett förnyat intresse för cancervacciner baserad på neoantigener.
Alligators vd noterar också i artikeln att han tror att nyckeln till att utveckla ett cancervaccin ligger i att identifiera rätt antigen – ett muterat cancerprotein som inte är känt av immunsystemet sedan tidigare. Immunsystemet är designat att acceptera kroppens normala proteiner och att reagera kraftfullt mot främmande proteiner. Tidigare försök att utveckla cancervacciner har misslyckats eftersom de har baserats på normala proteiner som immunsystemet känner till.
Nästa generationens vacciner baseras istället på främmande proteiner som genereras genom patientspecifika tumörmutationer, s.k. neoantigener. Alligator planerar att vara en del av detta framväxande område genom att generera antikroppar optimerade för att skapa synergieffekter med sådana neoantigenvacciner.
“Immunsystemet besitter otrolig potential och vi har för avsikt att frigöra denna potential”, säger Per Norlén.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev