Home Nyheter Riktad emission om 60 Mkr finansierar Iconovos nya inhalationsplattform

Riktad emission om 60 Mkr finansierar Iconovos nya inhalationsplattform

Riktad emission om 60 Mkr finansierar Iconovos nya inhalationsplattform

29 november, 2019

För ett par veckor sedan kom en tydlig signal på Lundabolaget Iconovos växande självförtroende då man annonserade den största satsningen i bolagets historia i form av utveckling av en ny inhalationsplattform. Igår stod det klart att en emission riktad till en rad tunga institutionella investerare tillför Iconovo 60 Mkr före emissionskostnader, vilket innebär att den nya satsningen får en solid finansiell start.
Medicinteknikbolaget Iconovo utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning. Efter färdigställd utveckling utlicensieras inhalationsprodukterna till läkemedelsbolag. Därtill kan bolaget producera pulverberedning och genomföra alla tillhörande analyser, tester och dokumentation som behövs för att registrera en läkemedelsprodukt. I nuläget har bolaget tre färdigställda och marknadsredo inhalatorer – ICOcap, ICOres, ICOone.

Framgångsrikt år

Under året har framstegen duggat tätt för Iconovo. I mars fick bolaget ett tillskott i kassan då India Pvt Ltd tog över Amneal Pharmaceuticals avtal gällande utveckling av en generisk symbicort-produkt. Detta medförde förändringar i betalningsmodellen där Iconovo erhöll en engångsbetalning om 5 Mkr och därmed även en bättre balans mellan projektets kostnader och intäkter.
Under sommaren kunde bolaget även leverera positiva resultat från en pilotstudie gällande ICOres. Studien jämförde Iconovos generiska produkt ICOres budesonide/formoterol med originalet Symbicort Turbuhaler (AstraZeneca). Resultaten visade att ICOres fungerade som kliniskt förväntade och gav viktigt information inför det återstående utvecklingsarbetet.

En höst av satsningar

I slutet av oktober offentliggjorde Iconovo planerna att genomföra den största satsningen i bolagets historia – denfjärde inhalationsplattformen och produkten ICOpre. Syftet är att kunna erbjuda generiska versioner av läkemedelsjätten GlaxoSmithKlines (GSK) nya inhalator Ellipta, en produkt som förväntas dominera marknaden de kommande åren. När de första patenten för Ellipta löper ut 2025 vill Iconovo stå redo att erbjuda en generisk version för den globala marknaden.
För två veckor sedan ingick Iconovo dessutom ett samarbete med brittiska CrystecPharma för att utveckla nya innovativa produkter för användning i torrpulverinhalatorer. Målet är att ta fram helhetslösningar för kunder med behov av en optimal leverans av innovativa substanser till eller via lungan och man har redan inlett ett pilotprojekt.

Institutionella investerare satsar

Året tycks avslutas i samma positiva anda för Iconovo då man igår kunde meddela att bolagets finanser stärks ytterligare genom en riktad emission som tillför bolaget 60 Mkr före emissionskostnader. Emissionen riktades till Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Länsförsäkringar Fondförvaltning och vd Orest Lastow uttryckte i ett pressmeddelande sin glädje över tillskottet:

»Vi är mycket glada över det stora intresset för Iconovo och vi välkomnar de nya aktieägarna. Genom kapitalet från den riktade nyemissionen skapar vi goda förutsättningar för att genomföra vår tillväxtplan med målsättningen att utveckla och etablera den nya inhalationsplattformen ICOpre som har mycket stor potential« — Orest Lastow, vd, Iconovo

Iconovo skall inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter likviddatum och Orest Lastow (vd), Anna Gallon (CFO), Carl Forslund, Johan Lundgren och Mårten Rittfeldt samt alla ledamöter i Iconovos styrelse har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i bolaget under en lock up-period om 180 dagar efter likviddatum.

Finansiera satsningarna

Enligt Iconovo är målet med emissionen, och tillika skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att man önskar att tillföra bolaget fler institutionella investerare och samtidigt ta in nytt kapital för att kunna genomföra nya investeringar som ska driva på tillväxten. Bedömningen var att en en riktad emission är ett både tids- och kostnadseffektivt sätt att uppnå detta mål på.
Emissionslikviden ska i första hand användas till utvecklingen av den nya inhalationsplattformen ICOpre samt att stärka rörelsekapitalet i samband med expansion av verksamheten.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.  

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev