Home Nyheter Klaria genomför två strategiska affärer

Klaria genomför två strategiska affärer

Klaria genomför två strategiska affärer

5 november, 2019

Klaria inledde dagen med att offentliggöra två tunga nyheter. Dels förvärvas Uppsalagruppen, vilket gör att Klaria nu äger det patent som skyddar Klarias teknologi-plattform. Dels fusioneras Karessa Pharma in i Klaria för att skapa ett fokuserat läkemedelsutvecklingsbolag med en starkare pipeline och en helägd drug delivery-teknologiplattform. Sammanslagningen av bolagen, som innebär att Karessa absorberas av Klaria, förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagsstämmor i de båda bolagen.
Ett överlåtelseavtal tecknades alltså idag mellan ägarna av Uppsalagruppen och Klaria varigenom samtliga aktier i Uppsalagruppen förvärvas av Klaria. Köpeskillingen består i att Klaria skall erlägga licensavgift och royaltybetalningar på framtida intäkter, detta liknar det upplägg som gällde redan före förvärvet.
Avsikten är att friare kunna nyttja patentet som skyddar den alginat-film som utgör Klarias teknologiplattform. Tidigare hade Klaria en licens till patentet som gav bolaget rättighet att utveckla vissa läkemedel med alginatfilmen. I och med förvärvet äger Klaria nu patentet, vilket ger bolaget full frihet att utveckla olika läkemedelskandidater i framtiden samt stärker dess immateriella ställning. Läs mer om affären här.

Fusion med Karessa Pharma Holding

Dagens andra nyhet är att Klaria går samman med Karessa Pharma Holding för att skapa ett fokuserat läkemedelsutvecklingsbolag med en stark pipeline och en helägd drug delivery-teknologiplattform. Bolagen licensierar samma patent från uppfinnaren Fredrik Hübinettes onoterade bolag Uppsalagruppen Medical.
I likhet med Klaria utgörs alltså grunden i Karessas verksamhet av samma patenterade drug delivery-plattform i form av en alignatbaserad polymerfilm som licensierats av Uppsalagruppen. Denna film fästs vid munslemhinnan och genom denna distribueras sedan läkemedlet snabbt ut i blodomloppet. Därefter löser filmen upp sig utan att lämna några restprodukter i munnen.

»Med denna fusion skapar vi ett läkemedelsutvecklingsbolag som har en stark och diversifierad pipeline med sex läkemedelskandidater.  Nya Klaria Pharma kan nu tilltala våra två viktigaste målgrupper, läkemedelsbolag och life science-fokuserade investerare, med ett klart och tydligt erbjudande.  Vi är övertygade om att denna tydlighet kommer att resultera i bättre resultat för alla våra intressenter« — Björn Littorin, styrelseordförande i Klaria

Karessas fokus är dels läkemedlet Vardenafil, en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare som används för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män. Detta tillstånd innebär svårigheter att få och behålla erektion och drabbar i olika omfattning mer än en av tio män.
Karessas andra fokusområde är Midazolam, av gruppen bensodiazepiner, som innehåller många substanser med delvis olika profil. Allmänt ger dessa läkemedel effekt på spänning, ångest och oro. En del har mer sedativa och muskelrelaxerande effekter, andra fungerar som kramplösande vid exempelvis epilepsiattacker.

Bakgrund och skäl för fusionen

Fusionen med Karessa innebär alltså att Klaria utvidgar sin portfolio inom två områden som kännetecknas av stora medicinska behov. Syftet är att skapa en marknadsledande aktör inom utveckling av läkemedelskandidater som är baserade på innovativa drug delivery-system med tydliga konkurrensfördelar inom respektive terapiområden.
Klaria och Karessa har till viss del överlappande och samtidigt kompletterande verksamhetsområden och använder som nämnts samma drug delivery-teknologiplattform.

»Fusionen av Karessa och Klaria skapar en stark spelare inom drug-delivery och läkemedelsutveckling. Vi har en fokuserad portfölj av utvecklingsprojekt och vi äger vår patentskyddade teknologiplattform.  Jag ser fram emot en spännande framtid för Nya Klaria Pharma där vi gemensamt skapar värde från denna starka bas« — Kristina Lidén Mascher, styrelseledamot i Karessa

Nya aktier i Klaria kommer att emitteras till Karessas aktieägare i förhållande till deras befintliga aktieinnehav i Karessa med relationen 0,6032:1, dvs en (1) aktie i Karessa berättigar innehavaren att erhålla 0,6032 nya aktier i Klaria.

Fusionen förutsätter godkännande från respektive bolagsstämma


Styrelsen för Karessa Pharma rekommenderar enhälligt aktieägarna i Karessa Pharma att rösta för fusionen. Sammanslagningen förutsätter dock, bland annat, godkännanden på extra bolagstämmor i de båda bolagen.
Aktieägare i Klaria representerande mer än 37 procent av aktierna och rösterna i Klaria och aktieägare i Karessa representerande mer än 47 procent av aktierna och rösterna i Karessa har förbundit sig eller lämnat sin avsikt att rösta för fusionen på respektive kommande extra bolagsstämma.
Om fusionen genomförs, förväntas Björn Littorin, Anders Ardstål och Scott Boyer ingå i styrelsen och Scott Boyer vara verkställande direktör för nya Klaria Pharma.
Läs mer om fusionen mellan Klaria och Karessa Pharma här.
Läs ett uttalande Karessa Pharmas styrelse här.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev