Klaria genomför två strategiska affärer

Klaria inledde dagen med att offentliggöra två tunga nyheter. Dels förvärvas Uppsalagruppen, vilket gör att Klaria nu äger det patent som skyddar Klarias teknologi-plattform. Dels fusioneras Karessa Pharma in i... LÄS MER!

Klaria har säkrat finansiering till marknad

I september rapporterade BioStock att EUs Horizon2020 program beslutat att tilldela svenska Klaria Pharma ett bidrag på ca 21,3 Mkr att användas i Klarias projekt inom akut smärtlindring för migränpatienter. I ... LÄS MER!
Klaria BioStock Live

Se Klarias presentation från BioStock Live

På tisdagen genomfördes ett välbesökt BioStock Live på temat Opioidberoende i Stockholm. Bakgrunden till ämnesvalet var den alarmerande utvecklingen i bl.a. USA, där opioidmissbruk nu räknas som den vanligaste ... LÄS MER!