Home Nyheter Immunovia uppmärksammade World Pancreatic Cancer Day

Immunovia uppmärksammade World Pancreatic Cancer Day

Immunovia uppmärksammade World Pancreatic Cancer Day

27 november, 2019

I dagarna avrundas Pancreatic Cancer Awereness Month, en månad som kröntes av World Panceratic Cancer Day den 21 november. Initiativen syftar till att uppmärksamma bukspottkörtelcancer och de som drabbas av sjukdomen. Sedan 2016 har Immunovia varit en engagerad deltagare och i år har man – utöver att färgsätta entrén till huvudkontoret på Medicon Village i Lund i lila – deltagit i flera presentationer, seminarier och paneldiskussioner världen över.
Syftet med World Pancreatic Cancer Day (WPCD) är att uppmärksamma allmänheten på den dödliga sjukdomen, på patienternas situation och vilka lösningar som står till buds.
Globalt drabbar cancer i bukspottkörteln 500 000 personer om året, varav endast 35 000 lever längre än fem år efter att de har fått sin diagnos. Ofta upptäcks cancern för sent i sjukdomsförloppet, mycket på grund av vaga och ospecifika symptom. Forskarvärlden är samtidigt enig, en tidig upptäckt är en förutsättning för att kunna adressera problemet med den höga dödligheten.

Tidig upptäckt är avgörande

Det kliniska behovet att kunna ställa tidiga diagnoser är därför mycket stort och Immunovia har utvecklat ett diagnostiskt test för bukspottkörtelcancer, IMMray PanCan-d, som är tänkt att lanseras 2020. Genom att analysera blodprover kan diagnosen ställas långt tidigare än vad man kan göra med dagens olika bildanalystekniker. Läs mer om Immunovias teknologi här.

Immunovia skapar engagemang och medvetenhet

Organisationer världen över arbetar med att uppmärksamma bukspottkörtelcancer under hela november, som man omnämner som Pancreatic Awareness Month, vilken når sin höjdpunkt under WPCD. Immunovia har deltagit och stöttat ett antal event på olika platser, såsom välgörenhetsloppet ”Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas” som genomförs i flera spanska städer under hösten och vintern. ”Light it Purple” är en annan kampanj bolaget har hakat på som uppmanar till att lysa upp landmärken i lila ljus för att uppmärksamma sjukdomen runtom i världen – något Immunovia gjorde på sitt huvudkontor i Lund.

Seminarier i Storbritannien, Tyskland och Sverige

Bolaget har även deltagit i ett antal olika seminarier. Mats Grahn, Immunovias vd, gjorde en bolagspresentation i London på investmentbanken Jefferies Health Care Conference 2019. Rolf Ehrnström, Immunovias Chief Scientist Officer, presenterade en poster och deltog i en efterföljande paneldiskussion på den brittiska pankreasorganisationens årsmöte i Liverpool. Immunovia medverkade även på den tyska patientorganisationens möte i Ludwigsburg i Tyskland under WPCD.
När den svenska patientgruppen PALEMA anordnade ett seminarium vid Karolinska Institutet i Stockholm fanns Immunovia också med på deltagarlistan. Linda Mellby, VP Research & Development på Immunovia, höll i ett framförande som tog upp hur bolagets teknologiplattform fungerar och hur det pågående utvecklingsarbetet fortskrider.

När kan patienterna få tillgång till Immunovias testmetod?

Immunovia vill bidra till att faktiskt förbättra diagnostiken, och som följd behandlingsutfallet. För att nå dit avanceras det diagnostiska testet IMMray PanCan-d stadigt mot marknaden. Just nu har man tre stora prospektiva studier igång som totalt omfattar mer än 10 000 patienter. Studierna kommer att avslutas 2022, men redan i slutet av detta år hoppas bolaget kunna presentera viss interrimsdata.
Siktet är sedan inställt på att utföra kortare regulatoriska studier under nästa år för att kunna inleda sin marknadslansering i USA under tredje kvartalet 2020. Det innebär att vid nästa WPCD, som inträffar den 19 november 2020, kan den amerikanska sjukvården ha fått tillgång till IMMray PanCan-d.
Se Immunovias WPCD-film nedan

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev