Home Nyheter Immunovia bekämpar cancer med teknologi för tidig diagnos

Immunovia bekämpar cancer med teknologi för tidig diagnos

Immunovia bekämpar cancer med teknologi för tidig diagnos

28 januari, 2019

En färsk rapport från American Cancer Society visar att antalet cancerdödsfall minskar stadigt i USA. En av förklaringarna till detta är allt bättre metoder för tidig upptäckt av cancer. Trots detta är antalet dödsfall i cancer fortfarande högt och många utmaningar kvarstår när det gäller att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium. Med sin IMMray plattform, som har potential att diagnostisera cancer från en enda droppe blod, tar sig svenska Immunovia an den utmaningen.
American Cancer Society (ACS) uppdaterar årligen sin cancerstatistik och sammanställer den mest aktuella data gällande cancerincidens, mortalitet och överlevnad för att kunna uppskatta antalet nya cancerfall och dödsfall i USA. Årets rapport publicerades den 8 januari och uppmärksammar särskilt att antalet dödsfall i cancer har minskat stadigt under de senaste 25 åren. Detta beror främst på att rökningen har minskat, samtidigt som sjukvården har blivit allt bättre på att diagnostisera cancer i ett tidigt stadium.
De goda nyheterna överskuggas dock av det faktum att antalet nya cancerfall ökar globalt, vilket World Health Organization (WHO) nyligen uppmärksammade. Rapporten konstaterade att det under 2018 tillkom 18,1 miljoner nya cancerfall. Detta kan jämföras med 14,1 miljoner nya fall under 2012. Dessutom har cirka 9,6 miljoner människor dött av cancer under 2018 vilket betyder att efterfrågan på bättre behandlingar och diagnostikverktyg inte på något sätt har minskat.

Vikten av en tidig diagnos

En av de viktigaste lärdomarna från ACSs rapport är att förbättringar inom tidig diagnostik innebär ett mycket bättre resultat för patienterna. Man skulle till och med kunna tänka sig att det är bättre att investera i tidig diagnostik än i cancerbehandlingar.
Tack vare avancerade screeningmetoder, såsom mammografi, prostataspecifika antigen (PSA) blodprov och koloskopi, har tidigare diagnoser bidragit till att reducera dödligheten i bröstcancer med 40 procent mellan 1989 och 2016. I prostatacancer har dödligheten minskat med 51 procent mellan 1993 och 2016 och motsvarande siffra för kolorektalcancer är 53 procent mellan 1970 och 2016.
Canary Foundation har sammanställt statistik som visar att de ekonomiska kostnaderna för cancerbehandlingar är så hög att den utgör en extra börda för de cancersjuka, deras familjer och samhället i stort. Med andra ord innebär en tidig diagnos inte bara en ökad livslängd utan även större sinnesro för de drabbade.

Immunovias IMMray-plattform är ett teknologisprång för tidig diagnos 

Det svenska biotechbolaget Immunovia adresserar just detta behov av tidigare diagnoser med sin IMMray-teknologi. IMMray är baserat på bioinformatik som kan upptäcka förändringar i blodet och associera dem med en specifik sjukdom. Förändringarna är så specifika att de kan användas som ”fingeravtryck” av specifika sjukdomar och därmed för att ställa en diagnos.

Med fokus på pankreascancer

Immunovias huvduprodukt, PanCan-d, använder sig av IMMray-teknologin för att upptäcka pankreascancer (bukspottkörtelcancer). Produkten genomgår fortfarande klinisk validering men tidiga tester har gett ett imponerande resultat. Retrospektiva studier indikerar att PanCan-d kan identifiera stadium I och II pankreascancer med 96 procents noggrannhet.
Detta är mycket lovande, speciellt mot bakgrund av de väldigt låga överlevnadstalen för pankreascancer (5-års överlevnaden beräknas till 9 procent.) Om Immunovias teknologi godkänns har den, enligt bolaget själva, potential att öka denna siffra till 49 procent.

Dessutom förväntas PanCan-d kunna möta ett antal omättade kliniska behov, t.ex. screening för ärftliga former av pankreascancer som anses vara en högriskgrupp som utgör cirka 10 procent av alla pankreascancerfall. Man vill också kunna hjälpa patienter över 50 år som nyligen diagnostiserats med typ II diabetes. Dessa individer löper 6-8 gånger större risk att utveckla pankreascancer inom 3 år.  Slutligen hoppas man att PanCan-d ska kunna hjälpa patienter med vaga symptom som kan indikera tidig pankreascancer.
PanCan-d genomgår just nu kliniska studier för dessa tre patientgrupper, en process som omfattar samarbeten med flera välkända institutioner såsom Mount Sinai i New York och Ramon y Cajal Institute for Health Research i Madrid. Enligt Immunovias senaste delårsrapport räknar man med produktlansering i slutet av 2019 då valideringsstudierna börjar att ge resultat.

Bortom pankreascancer

Immunovia fokuserar idag på tidig diagnos av pankreascancer, men teknologin har också potential att bli ett verktyg för tidig detektion även av andra cancerformer. Trots att man befinner sig i tidig upptäcktsfas så är förhoppningen att det pågående samarbetet med CREATE Health vid Lunds Universitet skall generera nya patent.
Som Immunovia själva konstaterar, finns det redan patentportföljer baserade på akademisk forskning för upptäckt av prostata – och bröstcancer. När det gäller prostatacancer hoppas Immunovia kunna möta behovet av att minska antalet onödiga biopsier, en biverkning av att sjukvården förlitar sig alltför mycket på PSA-blodprov.

Att uppmärksamma betydelsen av tidig diagnos

I diskussionen om behovet av nya cancerbehandlingar glömmer man ofta bort hur viktigt teknologin för tidig upptäckt är. Det finns tillräckligt med stöd för argumentet att behovet av nya metoder för att tidigt upptäcka cancer är större än behovet av nya behandlingar. Viktigt att notera är även att om vården blir bättre på att tidigare identifiera cancer, så kommer de nya cancerbehandlingarna att kunna effektiviseras än mer.
Tack vare bolag som Immunovia, vars pipelineprodukter har stor potential, kommer vikten av en tidig diagnos få den uppmärksamheten det förtjänar och i slutändan leda till att fler cancerpatienter överlever.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev