Home Nyheter Iconovos nya samarbete ska optimera dagens inhalationsprodukter

Iconovos nya samarbete ska optimera dagens inhalationsprodukter

Iconovos nya samarbete ska optimera dagens inhalationsprodukter

13 november, 2019

Brittiska CrystecPharma inleder samarbete med den svenska inhalationsutvecklaren Iconovo i syfte att utveckla nya innovativa produkter för användning i torrpulverinhalatorer. De två bolagens tekniker kompletterar varandra och målsättningen är att ta fram helhetslösningar för kunder med behov av en optimal leverans av innovativa substanser till eller via lungan. Ett pilotprojekt har redan sjösatts.
Genom Iconovos nya samarbete med CrystecPharma kan de två bolagen erbjuda en komplett lösning till kunder som har behov av en optimal leverans av innovativa substanser till eller via lungan. Det ger en möjlighet att lokalt i lungan behandla med t.ex. peptider för sjukdomar såsom pulmonell fibros, cystisk fibros, pulmonell hypertension eller RS-virus. Andra möjligheter är områden där man söker ett snabbt upptag i kroppen via lungan såsom migrän, behandling av överdosering eller epilepsi.

“Samarbetet förstärker erbjudandet från Iconovo på den innovativa bioteknikmarknaden och ger en bättre position att generera intäkter från det innovativa segmentet som tillägg till intäkter som genereras av vårt nuvarande generiska produkterbjudande” – Orest Lastow, vd Iconovo

Kompletta inhalationslösningar för branschen

Samarbetet är ett icke-exklusivt samarbete där Iconovo och CrystecPharma kommer att marknadsföra varandras teknologier och expertis och samarbeta för att gemensamt erbjuda en komplett inhalationslösning till läkemedelsbolag och bioteknikföretag.
Som en del av samarbetet har Iconovo och CrystecPharma startat ett pilotprojekt för att utvärdera en multidos inhalationslösning för CrystecPharmas utvecklingsprojekt CR002, en ny inhalerad behovsbehandling vid trängningsinkontinens. Projektet har som mål att ge en oöverträffad leverans av substans djupt ner i lungan som endast kan uppnås med designade partiklar i optimerade inhalatorer.

“Samarbetet med Iconovo ger CrystecPharma en möjlighet att erbjuda en mer komplett inhalationslösning till våra kunder och en snabbare väg till kommersialisering av nya inhalationsprodukter” – Paul Thorning, vd Crystec Pharma.

Utveckling av innovativa inhalatorprodukter

De två bolagens expertis är enligt Iconovo komplementär, vilket möjliggör utveckling av mSAS (modified supercritical anti-solvent) designade partiklar som kan levereras till lungan med hjälp av en inhalator från Iconovo.
Eftersom många substanser inte kan formuleras som inhalationspulver med traditionella mikroniserade eller spraytorkade bärareformuleringar, krävs en teknik som mycket precist kan kontrollera partikelstorleken. Problematiken är i synnerhet giltig när det gäller substanser med låg stabilitet som är känsliga för värme eller fukt eller känsliga makromolekyler.

En optimal partner för Iconovo

CrystecPharma, ett bolag med FoU-baser i både Storbritannien och Kina, är specialister på farmaceutisk kristall- och partikeldesign och använder sin egenutvecklade patentskyddade mSAS modified supercritical antisolvent technologyför att förbättra prestandan för läkemedel.
Mer specifikt hjälper bolaget större läkemedelsbolag att optimera sina produkter, i normalfallet genom att förbättra biotillgängligheten, stabiliteten eller administrationssättet. Plattformen kan korta ner utvecklingstider och generera högkvalitativa, direkt skalbara produkter, men också för utveckling in-house av egna förbättrade generiska produkter.
Med denna profil ser bolaget ut som en optimal partner för Iconovo som utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning, bland annat vid behandling av astma och KOL. Bolaget har även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som t.ex. vacciner.
CrystecPharma löser detta med sin teknologi som med lätthet kan forma en aerosol och bibehålla stabilitet, samtidigt som Iconovos inhalatorer optimerar pulverformuleringen och levererar substansen till lungan.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev