Home Event Berättelser om partnerskap med Big Pharma avrundade BioStock Life Science Summit 2019...

Berättelser om partnerskap med Big Pharma avrundade BioStock Life Science Summit 2019 – se video här!

Berättelser om partnerskap med Big Pharma avrundade BioStock Life Science Summit 2019 – se video här!

8 november, 2019

Det övergripande temat för dag 2 på BioStock Life Science Summit 2019 var partnerskap med Big Pharma. Dagens första panel tog upp vad som krävs för att samarbeta med ett stort läkemedelsföretag som AstraZeneca, Bayer eller Johnson & Johnson. Den sista paneldiskussionen för dagen, samt för BLSS 2019, berörde istället lärdomar från redan etablerade partnerskap. Här fick AstraZenca och Bayer sällskap av två bolag med vilka de ingått partnerskap: OnDosis och Pilloxa. Ta del av hela diskussionen i videon nedan!
Temat för den femte och sista paneldiskussionen på BioStock Life Science Summit 2019 var Key learnings from entering a Big Pharma partnership. Jan Børge Jakobsen från Bayer Pharmaceutical, Per Nilsson från Pilloxa, Kay Brickmann från AstraZeneca och Martin Olovsson från OnDosis delade alla med sig av sina upplevelser från partnerskapen.
Diskussionen inleddes med att Olovsson vägledde publiken genom hans erfarenhet av att grunda och sköta Ondosis, en spinout från AstraZeneca. Han diskuterade detaljer om spinout-processen, vilka bekräftades av Astras Kay Brickmann. Brickmann pratade senare om vikten av att bygga förtroende mellan parterna som förhandlar om eventuella avtal.
Pilloxas grundare Per Nilsson delade sin erfarenhet av att leda Pilloxa till ett partnerskap med Bayer, som började med att Pilloxa presenterade sin produktidé för Bayer via email. Samarbetet, som fortfarande är i sin linda, fördjupas nu genom gemensamma studier.
Jan Børge Jakobsen beskrev bakgrunden till ett licensavtal mellan startup-bolaget Algeta och Bayer 2009. Samarbetet varade i fem år tills den första produkten lanserades, varefter Bayer förvärvade Algeta. Jakobsen fortsatte med att berätta om förvärvsprocessen och förhållandet mellan de två företagen under den aktuella perioden.
Paneldeltagarna delade med sig av ytterligare erfarenheter under diskussionen, t.ex. berättade Per Nilsson om hur det är att vara en ung entreprenör som nyligen ingått partnerskap med Big Pharma. Sammantaget var känslan på scenen att partnerskap är något spännande, även om partnerskapsprocessen är kantad av utmaningar. En av de största utmaningarna som beskrevs var kulturkrocken mellan ett litet och ett stort bolag. Se hela paneldiskussionen nedan.
Denna paneldiskussion fick avsluta BioStock Life Science Summit för denna gång efter 2 dagar fulla av intressanta presentationer av små och medelstora life science-bolag och många fascinerande paneldiskussioner som syftade till att utbilda publiken om kapitalresning, avtal och partnerskap inom vår bransch. Dessutom ska man inte glömma det spännande nätverkande som försiggick under pauserna.
Biostock-teamet vill härmed framföra sitt uppriktiga tack till alla deltagare för deras bidrag till BioStock Life Science Summit 2019 och välkomnar alla tillbaka i oktober 2020!

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev