Home Nyheter Ny stororder för Genovis

Ny stororder för Genovis

Ny stororder för Genovis

19 augusti, 2019

I början på året fick Genovis en order på SmartEnzymes värt 2 Mkr avseende en utvärderingsstudie hos ett globalt biopharmabolag med en av bolagets existerande enzymprodukter. Idag stod det klart att den ej offentliggjorda motparten har lagt en ny order värt hela 13 Mkr. Ytterligare beställningar kan tillkomma.
Genovis nya stororder på SmartEnzymes ska användas i tillverkningsprocessen för ett biologiskt läkemedel som nu inleder fas I-studier. Detta blir ett nytt applikationsområde för bolagets produkter som hittills använts under discovery och de preklinsika faserna.
Dagens order, med ett värde om 13 Mkr, är ett direkt resultat av ett positivt utfall från den utvärderingsstudie som genomfördes hos det globala läkemedelsbolag under inledningen av 2019. Kunden avser nu att implementera Genovis enzym vid produktion av sin läkemedelskandidat för en klinisk fas I studie.

”Det är en väldigt fin kvalitetsstämpel på Genovis när vi får förtroende från globala biopharmabolag att producera enzym för kritiska tillverkningssteg vid produktion av biologiska läkemedel för kliniska studier. Det visar tydligt att vi uppfattas som en pålitlig innovatör och producent av högkvalitativa enzym som också kan ha höga kundvärden för nya applikationsområden inom biopharmaindustrin”, säger Fredrik Olsson vd Genovis.

Detta markerar första gången Genovis enzymer används i kliniska utvecklingsfaser. Bolaget har sedan tidigare signalerat att större ordrar kunde väntas om, eller snarare när, någon av de läkemedelskandidater som analyserats med Genovis enzymer når klinisk utvecklingsfas då det medför att produktionen måste skalas upp. Detsamma, fast en ännu större uppskalning, är nödvändig om/när en sådan läkemedelskandidat sedan når marknaden.

Fler möjliga beställningar om kundprojektet blir framgångsrikt

I ett pressmeddelande säger Genovis att då ordern avser produktion av läkemedel för en klinisk fas I-studie, kommer utfallet av denna studie avgöra potentiella intäktsströmmar framöver. Bolaget kan i nuläget inte ange när i tid ytterligare intäkter kan komma, då detta avgörs av framgångarna i kundens kliniska projekt.

Säkerställd leveranskapacitet och upfront-betalning

Skulle projektet dock resultera i återkommande beställningar har Genovis förberett nödvändig leveranskapacitet. Med nuvarande produktionsplan kommer ordern att levereras under andra halvåret 2019. I samband med produktionsstart kommer Genovis erhålla en delbetalning motsvarande halva ordervärdet.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev