Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 19 augusti

Nyhetssvepet måndag 19 augusti

Nyhetssvepet fredag 24 maj

Nyhetssvepet måndag 19 augusti

19 augusti, 2019

VibroSense Dynamics metod för screening av patienter med risk för vibrationsskador får stöd i studie av forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Läs mer.
Ny studie baserad på data från patienter vid Skånes universitetssjukhus påvisar samband mellan selenbrist och försämrad prognos vid hjärtsvikt. Läs mer.
E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten ska genomföra en förstudie kring hur medborgare ska kunna få information om sin vaccinationshistorik på ett samlat, digitalt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Läs mer.
Motif Bio ska genomföra en studie med inriktning på listeria. Läs mer.
Ny studie av forskare vid Linköpings universitet och University of Florida visar att ärftlig risk för typ 1-diabetes är kopplad till skillnader i bakteriefloran. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
SensoDetect  AcuCort
Nyheter inkomna efter fredag lunch:
SensoDetect har släppt information om sin kommande emission. Läs mer.
Oncopeptides kommer att presentera data från fas II-studien OP-106 HORIZON vid Myeloma Workshop-mötet den 12-15 september i Boston. Läs mer.

Akademiska sjukhuset i Uppsala och Uppsala universitet ska genomföra en studie med inriktning på smärtrehabilitering. Läs mer. 
Vinnare i lunchhandeln:
Panion +25,55% Genovis +12,61% Isofol +9,65% PharmaLundensis +7,94% AcouSort +7,91% Follicum +7,74%
Förlorare i lunchhandeln:
BrainCool -16,67% Attana -11,85% Ortoma -9,38% Ziccum -9,09% LifeAssays -7,78% Chordate Medical -7,55%
Index: OMXS30 +0,70%, Hälsovård +1,12%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev