Home Nyheter Karolinska Developments portföljbolag närmar sig Japan-lansering

Karolinska Developments portföljbolag närmar sig Japan-lansering

Karolinska Developments portföljbolag närmar sig Japan-lansering

9 augusti, 2019

OssDsign som utvecklar och tillverkar biokeramiska implantat för förbättrad läkning av bendefekter, har inlett de kommersiella förberedelserna för en lansering i Japan. Detta efter att bolaget har ansökt om regulatoriskt godkännande för produkten OssDsign Cranial på den japanska marknaden. Detta är goda nyheter för emissionsaktuella Karolinska Development där OssDsign utgör ett av nio innehav.
OssDsign utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter, skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med patientspecifika implantatlösningar, vill bolaget förbättra möjligheterna globalt för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter.
OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

OssDsign närmar sig Japanmarknaden

I slutet på juni i år skickade OssDsign in en regulatorisk ansökan för den japanska marknaden rörande bolagets OssDsign Cranial, avsedd för kranioplastik. Denna kommer nu att granskas av den japanska myndigheten för medicintekniska och farmaceutiska produkter (PMDA).
Den japanska marknaden för kraniella implantat räknas som världens näst största efter USA, vilket gör att den utgör en högt prioriterad marknad för OssDsign. Redan har ett antal japanska neurokirurger haft etiskt godkännande för att använda OssDsign Cranial.
Bolaget har nu för avsikt att bygga vidare på de positiva erfarenheterna från dessa initiala operationer när bolaget nu börjar planera för en lansering i Japan under 2020.
OssDsign Cranial kommer efter godkännande bli det första kraniella implantatet i Japan som kombinerar en patenterad komposition av kalciumfosfater med en invändig förstärkning i form av ett titannät.

»Det är glädjande att kunna meddela att vi har tagit ett stort och viktigt steg mot att etablera OssDsign i Japan, en av våra viktigaste marknader, och vi kommer nu att intensifiera arbetet med att hitta en japansk kommersiell partner. Vi har via redan inledda samarbeten med tongivande japanska neurokirurger fått positiv återkoppling på våra produkter, vilket känns mycket tillfredsställande. Nu är vår avsikt att bygga mer klinisk erfarenhet i Japan medans den regulatoriska processen pågår så att vi kan få en flygande start den dag vi har ett godkännande på plats.« — Anders Lundqvist, VD OssDsign

Ett av Karolinska Developments nio innehav

Investmentbolaget Karolinska Developments fokus är att bygga livskraftiga life science-bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med erfarna managementteam och rådgivare och genom en medfinansieringsmodell av professionella investerare. Bolagets portfölj består idag av nio bolag, varav OssDsign är ett.

Långsiktig finansieringslösning är högprioriterad i KD

Den 2 januari 2015 utfärdade Karolinska Development ett konvertibellån om nominellt 387 miljoner kronor och det utestående konvertibellånet tillsammans med upplupen ränta till och med den 30 juni 2019 uppgår till 466 miljoner kronor. Fokus är nu att lösa den långsiktiga finansieringen och en konvertering av det utestående konvertibellånet är en viktig del i denna plan.

Fokus på riktad nyemission som avslutas 16 augusti

Den 29 maj 2019 offentliggjorde KD att genomföra en riktad nyemission av B-aktier till innehavare av bolagets konvertibel 2015/2019.
En av de ledande läkemedelskoncernerna i Kina, Sino Biopharma, har åtagit sig att delta i emissionen, med reservation för att Sino Biopharmas andel av rösterna i bolaget inte ska överstiga 49 procent efter den riktade nyemissionen, samt att en viss acceptansgrad uppnås i erbjudandet.
Nyemission avslutas den 16 augusti 2019, efter ett beslut att förlänga teckningsperioden. Anledningen till den förlängda teckningsperioden är att förhandlingar fortsatt pågår med andra större institutionella konvertibelinnehavare i syfte att uppnå villkoret om minst 95 procents deltagande i den riktade nyemissionen.

Nordiska innovationer för den asiatiska marknaden i potentiellt joint venture

Förutsatt att en väsentlig andel av konvertibelskulden kvittas i den riktade emissionen kommer KD att initiera ett strategiskt initiativ att tillsammans med Sino Biopharma öppna den asiatiska marknaden för nordiska innovationer. Fokus kommer då att ligga på bolag som befinner sig nära marknadslansering, med ambitionen att generera ett positivt kassaflöde till Karolinska Development som kan återinvesteras i nya innovativa bolag.
Läs mer om den riktade nyemissionen här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev