Home Nyheter Aptahem fokuserar på stadig framfart   

Aptahem fokuserar på stadig framfart   

Aptahem fokuserar på stadig framfart   

21 februari, 2019

Förra veckan publicerade Malmöbaserade Aptahem sin bokslutskommuniké för 2018 – ett år som innehöll både med- och motgångar för bolaget. Kommunikén understryker att bolaget nu blickar framåt och fokuserar på att förbereda övergången från att vara ett prekliniskt – till ett kliniskt bolag och att man ser fram emot att ta nästa steg i sin utveckling. BioStock har talat med Aptahems vd Mikael Lindstam som berättar mer om läget i bolaget och hur man ser på framtiden.
Aptahem är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar läkemedelskandidater för behandling av akuta inflammatoriska tillstånd där inflammation och koagulation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets främsta kandidat, Apta-1, utvecklas för att motverka sepsis (blodförgiftning) och de livshotande organ- och vävnadsskador som tillståndet kan orsaka.
Kandidaten är multiverkande med tre parallella verkningsmekanismer. Bolaget har identifierat att Apta-1 hämmar den inflammatoriska respons som uppstår från en sepsis-infektion (antiinflammatoriskt), hjälpa kroppens eget immunsystem och ta hand om infektionen (immunstimulerande) samt bidrar till att motverka en överkoagulation som annars kan leda till blodproppar(antikoagulerande).

Positiva delresultat för Apta-1

Apta-1 befinner sig för närvarande i preklinisk utveckling och under det tredje kvartalet 2018 presenterades resultat för Apta-1 som visade en högre säkerhet än initialt beräknat. Detta ledde till en höjning av de administrerade doserna vilket i sin tur medförde en större substansåtgång och därmed uppstod ett behov av att producera mer av substansen (Apta-1) för fortsatta studier.
Under det fjärde kvartalet av 2018 fokuserade Aptahem på att avsluta pågående delmoment inom ramarna för det prekliniska programmet, något man lyckades väl med. I oktober meddelade bolaget att icke-GLP (good laboratory practice) toxikologin, den första av två delar i det prekliniska säkerhetsprogrammet, avslutats med positivt utfall. I detta delmoment uppvisade Apta-1 en mycket god säkerhet i primater (non-human) och gnagare, och bara en månad senare följdes det upp med en effektstudie där kandidaten visade mycket god effekt i primater (non-human). Resultaten stärkte ytterligare förhoppningarna att kunna visa på god effekt även i kommande, mer omfattande, bekräftande studier samt i människa framöver.

Försening hos kontraktstillverkaren

Med dessa goda prekliniska resultat i hamn såg Aptahem fram emot att avsluta det prekliniska programmet och avancera mot klinik. Det är fortsatt planen, men bolaget är beroende av att kunna producera mer substans, en produktion som man i februari meddelade blivit försenad.
Förseningen beror på tekniska utmaningar hos kontraktstillverkaren och bolaget bedömer att den försenade substansen även kommer innebära att starten av de kliniska studierna med Apta-1 måste senareläggas. Aptahem har meddelats att kontraktstillverkaren arbetar på lösningar på problemet. Samtidigt har bolaget gått ut med att parallella aktiviteter där flera alternativa vägar utvärderas för att begränsa förseningen.
Trots förseningen ser Aptahem positivt på året. Med de solida resultaten från säkerhetstoxikologin i ryggen tror bolaget med tillförsikt att även kommande resultat fortsätter på den inslagna vägen när de nu går vidare till mer omfattande och djuplodande prekliniska studier.

Förändringar för att optimera finansieringen

Det är inte bara inom det prekliniska programmet som den senaste tiden varit händelserik för Aptahem. Nyligen meddelade man även att bolaget ändrat sin finansieringsstrategi. Sedan juni 2018 har Aptahem haft ett avtal för konvertibellån med YA II PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade Yorkville Advisors Global (Yorkville). Avtalet innebar att Aptahem, under en period om 36 månader, kunde erhålla 20 Mkr.
I januari meddelade dock Aptahem att bolaget har valt att pausa avtalet som redan från början var tänkt som en kompletterande säkerhet. I samband med detta återkallas också de utestående konvertibler som innehades av Yorkville. I ett pressmeddelande konstaterade Aptahem att det var ett gemensamt beslut och båda parter var överens om att konvertibellån inte längre var den optimala finansieringen för Aptahem. Genom att pausa avtalet minskades utspädningen i aktien vilket gynnar aktieägarna.

Reste 25 Mkr i december

Det är också värt att nämna att bolaget i slutet av 2018 undergick en företrädesemission. Totalt tillfördes Aptahem 25,4 Mkr före emissionskostnader. Pengarna används nu till att avsluta det pre-kliniska programmet och underlätta vägen mot kliniska studier.
Enligt den nyliga bokslutskommunikén hade bolaget fortsatt en stadig kassa om 29,2 Mkr vid årsskiftet. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4, tillhörande fjolårets emission, kommer Aptahem tillföras ytterligare mellan 12,7 och 19 Mkr före emissionskostnader. TO 4 aktualiseras i oktober 2019.

Ökat stöd från största ägaren

Så sent som denna vecka kunde bolaget dessutom meddela att man fått ökat förtroende från sin största ägare, Ivar Nordqvist, som förvärvat ytterligare aktier i bolaget. Nordqvist innehar nu drygt 28 procent av aktiekapital och antal röster i Aptahem. Marknaden reagerade mycket positivt på beskedet och aktien stängde på +16 procent på tisdagen.

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem.

BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för att höra mer om det aktuella läget i bolaget.
Ni har onekligen haft en händelserik inledning på 2019. Om vi börjar med försening av substansleverans, kan du utveckla vad förseningen innebär för studierna av Apta-1?
–  Tyvärr innebär denna leveransförsening att starten av vår planerade GLP-toxikologi del av vår prekliniska säkerhetsstudie måste skjutas framåt i tiden. Eftersom denna måste färdigställas innan vi kan ansöka om att få påbörja studier i människa med Apta-1 så blir konsekvensen, vilket tar emot att behöva meddela, att även starten av den kliniska fas 1 studien skjuts framåt. Vi jobbar för att få klart alla detaljer med relevanta parter, först då kan vi ge mer detaljerad information om en uppdaterad tidslinje.
 Kan du säga något mer kring vad de tekniska bekymmer som er kontraktstillverkare har består i?
–  Vi vill inte uttala oss om detta i dagsläget förrän en fullständig analys utförts och förståelse för var i tillverkningsprocessen det fallerat trots att vi tidigare haft en framgångsrik uppskalning av processen. Kontraktstillverkaren, som är expert på tillverkning av aptamerer med mångårig erfarenhet, arbetar för att finna en lösning på problemen samtidigt som vi utvärderar alternativa vägar för att kunna begränsa förseningen och gå vidare så snabbt det går.

»Nästa steg, vilket vi ser fram emot oerhört mycket, blir att färdigställa de GLP-reglerade toxikologistudierna och därmed avsluta det prekliniska säkerhetsprogrammet så att vi kan ta steget mot kliniska studier.« – Mikael Lindstam, vd Aptahem   

Vad händer i bolaget i väntan på ytterligare substans?
–  För tillfället arbetar vi framförallt aktivt med att finna en lösning på förseningen. Parallellt ligger fokus också på en annan mycket viktig del av det prekliniska programmet, studier kring den fortsatta kartläggningen av verkningsmekanismerna, MoA (Mechanism of Action), vilket är ett vanligt fokus i detta stadium. För tillfället pågår fyra olika prekliniska studier på Apta-1s MoA, vilka kommer att bidra med kompletterande information för att färdigställa verkansprofilen på Apta-1. Detta arbete är och har varit betydande till följd av Apta-1s unika och multiverksamma mekanism.
–  Tittar vi på affärssidan sitter vi nu med förberedelser inför partneringkonferensen BioEurope Spring som går av stapeln i slutet på mars där vi nu både får och skickar mötesinbjudningar till bolag som på olika sätt kan vara intressanta för oss.
När substansen väl finns tillgänglig, vilka blir era nästa steg?
–  Nästa steg, vilket vi ser fram emot oerhört mycket, blir att färdigställa de GLP-reglerade toxikologistudierna och därmed avsluta det prekliniska säkerhetsprogrammet så att vi kan ta steget mot kliniska studier.
 Aptahem är väldigt aktiva när det gäller globala samarbeten, t.ex. har ni ett partnerskap med Seattle Children’s Research Institute, och ni har lagt mycket energi på att knyta globala kontakter under slutet av 2018. Kan du berätta något mer om dessa aktiviteter och hur de gynnar bolaget?
–  Utan att gå händelserna i förväg kan jag säga att Seattle-teamet redan kommit en bit i sina studier och vi väntar med stort intresse på en lägesrapport under våren. Vi har även diskussioner med två andra potentiella akademiska samarbetspartners vilka jag hoppas vi kan hitta samarbetsformen för under våren.
 Ni gick i veckan ut med att er huvudägare, Ivar Nordqvist, kraftigt ökat sitt innehav i bolaget. Hur vill du kommentera det?
–  Ivar har länge stöttat bolaget och har stor tilltro till Aptahems teknologi och teamets expertis, vilket vi känner uppskattning för. Ivars fortsatta och nu förnyade support tillsammans med alla andra aktieägare, stora som små, är en stark sporre för att ta oss i mål med Apta-1.
 Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev