Home Intervjuer VD-intervju Pila Pharma: »Om jag har rätt så kan detta bli gigantiskt«

VD-intervju Pila Pharma: »Om jag har rätt så kan detta bli gigantiskt«

VD-intervju Pila Pharma: »Om jag har rätt så kan detta bli gigantiskt«

13 november, 2018

Pila Pharma kunde häromdagen meddela att man passerat en viktig milstolpe då läkemedelskandidaten XEN-D0501 visat god säkerhet och tolererabilitet i patienter med typ 2-diabetes. BioStock träffade bolagets vd Dorte X. Gram på den stora internationella partneringkonferensen BIO-Europe där över 4000 branschföreträdare och fler än 2000 bolag från över 60 länder deltog. Nedan berättar hon mer om studien och vad som händer härnäst i bolaget.

Den första november slutfördes Pila Pharmas dosering i bolagets första kliniska studie, PP- CT01, där uppgiften var att fastslå säkerhet och tolerebilitet för läkemedelskandidaten XEN-D0501 i patienter med typ 2 diabetes.

Dorte X. Gram, vd Pila Pharma, här på BIO-Europe 2018

Dorte X Gram, vd för Pila Pharma, kan du kort beskriva hur verkningsmekanismen i XEN-D0501 skiljer sig från redan marknadsförda produkter mot typ 2-diabetes?

– Vår huvudkandidat, XEN-D0501, är en mycket potent och specifik TRPV1-antagonist småmolekyl. TRPV1 receptorn kallas ibland för ‘chili-receptorn’ och är ett nytt target inom diabetes. Receptorn spelar en viktig roll för att reglera inflammation och vår kandidat fokuserar på inflammation i diabetes vilket skiljer sig från andra läkemedel. Eftersom inflammation är ett tidigt symtom på diabetes så tror vi att kan uppvisa bättre effekt, vilket i sin tur borde innebära att vi kan uppvisa effektivitet inte bara i hyperglykemi utan även i andra problem förknippade med diabetes, t.ex. blodlipider, vikt, och kardiovaskulära sjukdomar.

Finns det andra liknande substanser under utveckling?

– Under början av 2000-talet utvecklades ett antal TRPV1 antagonister men några av dem associerades med allvarliga biverkningar och en del av projekten avbröts, både p.g.a. säkerhet men också av strategiska skäl. Detta gjorde att intresset för området avstannade.

– Biverkningarna som observerades var feber (hypertermi) efter första dosen. Det har nu visat sig att feber till viss del är en effekt som följer med läkemedelsklassen och som endast uppstår efter den första dosen och sedan försvinner. Vår kandidat, XEN-D0501, visade endast en mindre akut temperaturökning som gradvis försvann under två veckor och i allmänhet tolererades XEN-D0501 väl. Data från vår nyligen avslutade första studie visar att den också tolererades mycket väl av diabetespatienter.

XEN-D0501 utvecklades ursprungligen av externa aktörer. Vad är bakgrunden till ert förvärv och vad var det med kandidaten som tilltalade er?

– XEN-D0501 utvecklades ursprungligen av Bayer Healthcare som av strategiska anledningar utlicensierade den till Xention, ett brittiskt biotechbolag som själva, eller via sitt dotterbolag Ario Pharma, genomförde fem kliniska studier. Så molekylen har studerats ganska ingående och viktigast av allt är att vi vet mycket om dess säkerhet och att den uppvisade mycket goda resultat hos icke-diabetiker. Dessutom följdes molekylen av globala patent, en aktiv substans samt flera tusen färdigtillverkade tabletter i olika styrka, vilket gjorde att vi kunde gå direkt till kliniska studier med diabetiker utan alltför stora extrakostnader.

Nu har ni alltså färdigställt de första kliniska resultaten. Vad visade data och på vilket sätt är detta väsentligt för den kommande utvecklingen?

– Vår första studie är precis avslutad och det var viktigt för oss som ett ungt bolag att visa att vi arbetar tills vi uppnått våra mål, att vi säger vad vi gör och gör det vi säger. Syftet med studien var att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten hos XEN-D0501 i en typ 2 diabetes-studie med enskilda doser och succesivt högre doser. Vi tittade alltså på om vår molekyl gav upphov till några biverkningar, vilka dessa var och hur ‘farliga’ de var samt vid vilka doser de inträffade. Vi har inte ännu hunnit analysera all data men efter att ha slutfört doseringen vet vi nu att biverkningarna inte är allvarliga och att de biverkningar som observerades var få, milda och förväntade.

– Ett av de allra viktigaste resultaten var att varken hypoglykemi (lågt blodsocker) eller hypotermi (för hög kroppstemperatur/feber) kunde noteras. Detta stärker vår övertygelse att vi har en molekyl som även är mycket säker för diabetiker och att vi kan ta den vidare till en kronisk doseringsstudie.

TRPV1 som behandlingstarget har även potential inom andra indikationer. Hur ser ni på möjligheten att gå vidare i ytterligare indikationer och när kommer en sådan satsning kunna bli verklighet? 

– Just nu fokuserar vi bara på att utveckla molekylen i diabetes, men vi överväger om vi kan utöka användningsområdet till andra indikationer där inflammation spelar en roll, såsom smärta, men vi har inga konkreta planer i dagsläget. Vi förbereder oss för en större finansieringsrunda och om tillfälle ges kan vi överväga att utöka våra aktiviteter.

»Vi hoppas att denna lilla studie kommer att visa effekt och leda till att vi kan resa större kapital för en fullständig, regulatorisk fas 2-prövning som kostar mycket mer att genomföra« — Dorte X. Gram, vd Pila Pharma

Nu väntar nästa steg, fas II-studien PP-CT02. Kan du berätta hur ni går vidare med kandidaten inom typ 2-diabetes?

– Vi kommer att inleda med en klinisk studie där diabetespatienter doseras varje dag under 1 månad (28 dagar) i syfte att visa att XEN-D0501 kan minska fasteblodsockret i nydiagnostiserade typ-2 diabetiker och potentiellt några av de sjukdomar som följer av diabetes såsom nedsatt insulinutsöndring och insulinresistens samt för höga halter av lipider i blodet. Studien kommer sannolikt att vara för kort för att upptäcka någon skillnad i kroppsvikt, men vi kommer att göra en utvärdering och också mäta t.ex. blodtryck som markör för hjärt-kärlsjukdom.

– Vi hoppas att denna lilla studie kommer att visa effekt och leda till att vi kan resa större kapital för en fullständig, regulatorisk fas 2-prövning som kostar mycket mer att genomföra.

Hur stort steg är det för Pila Pharma att kunna visa proof-of-concept i människa?

– Tja, det kommer att bli den största händelsen någonsin när det gäller TRPV1-antagonister och diabetes. Som jag har sagt tidigare, om jag har rätt så kan detta bli gigantiskt.

Du har själv jobbat mer än 10 år med diabetesforskning och utveckling på nordens största börsbolag, Novo Nordisk. Kan du berätta lite mer om din bakgrund och hur dessa erfarenheter formar Pila Pharmas väg framåt?

– Jag utbildade mig till veterinär och arbetade några år vid Köpenhamns universitetet i Danmark och påbörjade därefter min forskning. Vid den här tiden utlyste Novo Nordisk forskartjänster för veterinärer inom diabetes, och jag hade tur att erhålla en av dessa. De första åren vid Novo gjorde jag en djupdykning i diabetesforskningen och halvvägs genom studierna erbjöds jag en permanent position som forskare efter att jag hade doktorerat. Som forskare arbetade jag med olika forskningsprojekt inom diabetes, främst GLP-1 och insulin, och jag var faktisk den första i ett av forskningsteamen på Novo som pekade på den utvecklingskandidat som senare kallades semaglutid och numera marknadsförs under namnet Ozempic. Efter några år inom forskning, tyckte jag att det kunde vara intressant att följa en ny insulinmolekyl (Tresiba) till prövning i människor. Jag fick då chansen att jobba med kliniska studier som ju är mycket mer reglerade och kvalitetsstyrda än forskningen. Efterhand absorberade jag många kunskaper rörande den allmänna processen med läkemedelsutveckling, samtidigt som jag etablerade ett omfattande nätverk inom diabetesområdet.

Du har ju nu deltagit på partneringkonferensen BIO-Europe i Köpenhamn. Vad betyder det för Pila Pharma att du medverkar på denna och liknande konferenser?

– Det är väldigt viktigt att hålla potentiella investerare och framtida exit-partners uppdaterade om var vi står just nu, så detta var en utmärkt möjlighet för oss att presentera färska nyheter. Det är också mycket glädjande att min tidigare arbetsgivare Novo Nordisk bjudit in mig till den session de hade anordnat för att lyfta fram exempel på företag i regionen Greater Copenhagen som är aktiva med FoU inom metabola sjukdomar.

Om diabetes

Antalet personer med diabetes har ökat från 108 miljoner individer år 1980 till 422 miljoner 2014. Den globala förekomsten av diabetes bland vuxna över 18 år har ökat från 4,7 procent 1980 till 8,5 procent 2014. Cirka 90 procent av alla diabetiker lider av typ 2-diabetes, medan cirka 10 procent lider av typ 1-diabetes. Trots det stora antalet marknadsförda terapier kännetecknas marknaden fortfarande av stora ouppfyllda medicinska behov och utgör sålunda en betydande tillväxtmöjlighet för nya patentskyddade produkter.

Marknaden förväntas mer än fördubblas mellan år 2016-2026 

Marknadsvärdet av typ 2-diabetes på de sju stora marknaderna USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och Japan förväntas – enligt forsknings- och konsultföretaget GlobalData – mer än dubbleras i värde från 26,8 miljarder USD år 2016 till cirka 64 miljarder dollar år 2026. Detta motsvarar en stark årlig tillväxttakt på 8,4 procent.

Den främsta drivkraften bakom denna expansion är den dramatiska ökningen av förekomsten av sjukdomar som kan hänföras till en ökad förväntad livslängd och en alltmer stillasittande och stressad livsstil. Den näst största faktorn bakom det ökade marknadsvärdet är enligt GlobalData ansträngningarna att fördröja sjukdomsprogression och sjukdomsrelaterade komplikationer genom användning av kombinationsbehandlingar och nya originalläkemedel.

Se vd Dorte X. Gram presentera Pila Pharma på BioStock Life Science Summit 2018

YouTube video

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev