Home Intervjuer VD-intervju: Fortsatt lovande i DexTechs prostatacancerstudie

VD-intervju: Fortsatt lovande i DexTechs prostatacancerstudie

VD-intervju: Fortsatt lovande i DexTechs prostatacancerstudie

14 december, 2017
DexTech Medicals fas IIb-studie med läkmedelskandidaten OsteoDex mot kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) bedrivs i Sverige, Finland, Estland och Lettland. I studien genomgår de deltagande patienterna skelettundersökning (skelettscintigrafi/datortomografi) vid tre tillfällen, dels vid studiestart samt dels efter 3- respektive 5 månaders behandling med OsteoDex. Målsättningen med behandlingen är att i första hand bromsa sjukdomsförloppet i skelettet, dvs. att substansen skall fungera som bromsmedicin för prostatacancer.DexTechs uttalade målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera läkemedelskandidaten, och i samband med att studien nu börjar närma sig slutfasen har bolaget intensifierat arbetet med att finna en lämplig utvecklingspartner. Tidigare i höst anlitade man också konsultbolaget EY för att med hjälp av deras expertis med att scanna marknaden och identifera en ideal partner eller tagare av projektet.

Anders R Holmberg, vd DexTech Medical
Anders R Holmberg, vd DexTech Medical.

Anders R Holmberg, vd DexTech Medical, kan du utveckla exakt vilka fynd ni har gjort så här långt i er fas IIb-studie och hur väl dessa sammanfaller med studiens primära och ev. sekundära endpoints?

– Jag föredrar att vara lite försiktig då studien inte är helt färdig ännu, men som meddelats i vår senaste pressrelease så ser vi att av de patienter som fått hela behandlingen under 5 månader, så har en klar majoritet stabil sjukdom vilket är exakt vad vi vill åstadkomma – OsteoDex är en bromsmedicin.

Nu återstår bara tio patienter att inkludera i studien, när kommer ni ha de första resultaten klara att rapportera?

– Utvärderingsarbetet påbörjas efter nyår, så den primära rapporten kommer under året.

Ni har hittills kunnat notera endast få och lindriga biverkningar, hur viktigt är det och hur står sig OsteoDex generellt i jämförelse med de behandlingar som redan finns på marknaden?

– Frånvaro av allvarliga biverkningar är givetvis mycket viktigt och här är nog OsteoDex ganska unik bland verksamma anticancerläkemedel.

Har ni gjort någon jämförelse mellan era hittillsvarande studieresultat, och de resultat som konkurrerande läkemedel visade när de befann sig i samma utvecklingsskede som OsteoDex?

– Jag tror man skall hålla i minnet att CRPC är obotligt och det bästa man kan åstadkomma är en sjukdomsbromsande effekt med så hanterbara biverkningar som möjligt. Sedan kan det givetvis skilja en del mellan läkemedlen hur länge ”bromseffekten” består.

Vilka anser du är de främsta faktorerna som talar för att OsteoDex kan bli ett viktigt komplement till, eller ersätta, idag marknadsförda preparat mot CRPC?

– Dess bromsande effekt samt frånvaron av allvarliga biverkningar.

Det faktum att er pågående studie så här långt har visat flera positiva delresultat, är det något ni har fått någon respons på från eventuella potentiella licenspartners?

– Vi får regelbundet förfrågningar från olika typer av intressenter. Aktiviteten visar nog att det finns en ökande medvetenhet om vår verksamhet och i vilket skede vi befinner oss i.

Har ni annars sett några konkreta resultat från ert samarbete med EY i utlicensieringsarbetet?

– I det här läget är det för tidigt att säga något annat om det än att vi är mycket nöjda med vårt EY-team.

Om vi summerar det gångna året, vad är du mest nöjd med att DexTech Medical har uppnått och vad hoppas du att ni ska uppnå under 2018?

– Vi är naturligtvis glada åt OsteoDex delresultat som indikerar att vi kan hjälpa svårt sjuka patienter. Vi är väl positionerade för 2018 då vi räknar med att starta skarpa förhandlingar med resursstarka motparter.

Läs också: Hög marknadsaktivitet och kliniska resultat talar för DexTech

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev