Home Intervjuer Pharmacolog utser ny vd och styrelseordförande

Pharmacolog utser ny vd och styrelseordförande

Pharmacolog utser ny vd och styrelseordförande

Pharmacolog utser ny vd och styrelseordförande

31 mars, 2023

Medicinteknikbolaget Pharmacolog meddelar stora förändringar i ledningsgruppen.Bolaget kommer med omedelbar verkan ersätta vd Per Persson med styrelseordförande Erik Hedlund som tillförordnad vd. Bolaget inleder rekryteringen av en ny vd. Beslutet påverkar även styrelsens sammansättning.

Uppsala-baserade Pharmacolog har utvecklat en serie produkter för snabb och smidig kvalitetskontroll vid läkemedelsberedning. Produktportföljen utgörs i nuläget av fyra kompletterande system.

WasteLog-systemet erbjuder läkemedelskontroll som förhindrar svinn av narkotiska preparat, så kallad Drug Diversion, vilket är ett växande problem inom sjukvården. DrugLog och PrepLog hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att undvika medicineringsfel och säkerställer att patienten får rätt läkemedel och rätt dos. Under 2022 lanserades även Pharmacolog Dashboard – ett webbaserat verktyg för övervakning och analys av genomförda kontroller av läkemedelsberedningar.

Ny vd och styrelseordförande

Pharmacolog inledde 2023 med Per Persson som ny vd. Den 30 mars meddelade bolaget att Persson entledigats från rollen och att bolaget inleder rekryteringen av en ny vd. Styrelseordförande Erik Hedlund tar rollen som tillförordnad vd under rekryteringsperioden. Bolaget kommenterar beslutet i ett pressmeddelande:

Styrelsen har tagit beslutet mot bakgrund av att den bedömer att Per Persson inte är rätt person att leda bolaget. Erik Hedlund, med lång erfarenhet inom Pharmacolog, har nu tagit på sig uppgiften att arbeta med vägen framåt till dess att en ny vd har rekryterats. Samtidigt kommer styrelsen att slutföra det pågående arbetet med bolagets strategiska planering.

Erik Hedlund har lång erfarenhet av ledarskap och styrelsearbete inom life science-sektorn från bolag som MedTech, Siemens Medical, RaySearch Laboratories och C-Rad.

I samband med vd-bytet har styrelseledamoten Björn Varnestig utsetts till ny styrelseordförande. Erik Hedlund kvarstår i styrelsen som ordinarie ledamot.

Tillväxt och lönsamhetsmål

BioStock har tidigare rapporterat att Pharmacolog befinner sig i en tillväxtfas med fokus på att nå ökade volymer och på lönsamhet. Bolaget rapporterade i februari ett negativt resultat på 19,1 Mkr för helåret och 6,7 Mkr för Q4 2022, vilket var lägre än förväntningarna och jämfört med samma period 2021.

Samtidigt redovisade bolaget en omsättningstillväxt om cirka 15 procent för helåret 2022, vilket är ett tecken på att efterfrågan på produktportföljen ökar stadigt. I början av 2023 erhöll också bolaget sin största order hittills på tretton WasteLog-enheter för installation på sjukhus i USA. Ordern kom från strategiska partnern Codonics.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev