Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 22 augusti

Nyhetssvepet tisdag 22 augusti

Nyhetssvepet tisdag 21 maj

Nyhetssvepet tisdag 22 augusti

22 augusti, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Enorama Pharma ångar på mot positivt cash flow 
» Sanionas fetmaläkemedel i avgörande slutfas 
» Rapport: Biotech fortsätter locka kapital trots utmaningar
» Internationell studie visar stora skillnader mellan olika läkemedelsmyndigheter
» Ökat antal biotech-noteringar gav lägre snittavkastning
» Intervju Saniona: ”Vi har pågående diskussioner med ett flertal potentiella partners”
ScandiDos som är verksamma inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder, meddelade under morgonen att den privata sjukhuskedjan Baylor Scott&White i USA har valt att köpa Delta4 Phantom+ till sina 8 sjukhus från ScandiDos. Ordervärdet uppgår till 5MSEK. Läs mer.
NeuroVive medverkar på Börsveckans Småbolagsdag kl 08:30 i morgon onsdag 23 augusti, på Operaterrassen i Stockholm. Läs mer.
VibroSense Dynamics, som utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid perifer sensorisk neuropati, dvs nervskador i händer och fötter till sjukhus, diabetesmottagningar, företagshälsovård, vårdcentraler och forskare, meddelar att ett nytt hand- och fotinstrument lanseras, vilket gör att CE-märkning och produktionsuppstart förskjuts till våren 2018. Läs mer.
Spago Nanomedical kallar till extra bolagsstämma den 22 september för att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företräde för befintliga ägare. Genom emissionen tillförs Spago initialt ca 48,7 MSEK och ytterligare ca 39 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader. Den initiala emissionen omfattas av teckningsförbindelser på ca 29,1 MSEK samt ett garantiåtagande om ca 10 MSEK, totalt ca 39,1 MSEK motsvarande ca 80 procent av emissionslikviden. Läs mer.
Ortoma deltar i Ortopediveckan i Umeå 2017 mellan den 28 augusti – 1 september, där bolagets operationssystem Ortoma Treatment Solution för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi kommer att presenteras. Läs mer.
Brighter, som utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård, har erhållit ett patentgodkännande för sitt huvudpatent i USA från den amerikanska patentmyndigheten. Patentet innefattar Actiste och dess möjlighet att integrera samtliga funktioner i patientens aktivitetskedja i en och samma enhet, det vill säga att mäta och analysera en biomarkör (t.ex. blodglukos), samt injicera medicin (t.ex. insulin). Läs mer.
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering: Antalet handleds- och axeloperationer till följd av frakturer ökar i Sverige. Detta trots att mindre komplicerade frakturer läker lika bra med icke-kirurgisk behandling såsom gips och slynga. Det konstaterar SBU som utvärderat behandlingar av armfrakturer hos äldre. Av rapporten framgår också att det finns brister i hur vården bemöter patienter med diagnosen osteoporos, benskörhet. Läs mer.
Under hösten 2016 slöt Ellen AB avtal om distribution och försäljning med Arya Pars Hoonam Co som är verksamma i Iran. De har nu registrerat Ellens probiotiska tampong för försäljning i Iran och Ellen har erhållit en första mindre lanseringsorder. Ordervärde framgår inte. Läs mer.
Apotekarsocieteten berömmer införandet av en Oredlighetsnämnd för forskning, men önskar förtydliganden kring samarbete med andra aktörer, i synnerhet medicinsk forskning där utveckling av läkemedel och medicinteknik ofta sker i samarbete med privata aktörer. Exempel på detta är universitetsanställda forskare som även har egna företag eller att företag anlitar universitets/landstingsanställda forskare som prövare i kliniska prövningar. I dessa fall behövs ett förtydligande om vilka delar av verksamheten som kan granskas enligt denna nya lagstiftning om oredlighet utan att näringsfriheten hotas, menar Apotekarsocieteten. Läs mer.
Läkemedelsverket: Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2017. Sammanställningen rör bedömingar av ansökningar om försäljningstillstånd för en rad läkemedel, samt ändrade eller utvidgade försäljningstillstånd. Läs mer.
Örebro universitet: Igår utsågs Erik Stenbergs doktorsavhandling i kirurgi till förra årets bästa. Avhandlingen, där delar redan har publicerats i The Lancet, visar konkret hur operationer för övervikt kan bli säkrare för patienterna. En av slutsatserna är att själva operationen är en större riskfaktor för senare komplikationer än patientens egna förutsättningar, som ålder, vikt, kön och sjukdomar. Läs mer.
Immunicum: Kommande presentationer och investerarmöten i augusti och september. Läs mer.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
SpectraCure  Kancera  Ortivus
Nyheter inkomna efter lunch igår:
AddLifes vice VD Artur Aira slutar hos bolaget på egen begäran. AddLife kommer, i samband med att vice VD lämnar, att omorganisera ledningsgruppen genom att inte tillsätta en ny vice VD utan istället korta beslutsvägarna mellan affärsområdeschefer och VD. Läs mer.
GPX Medical har, tillsammans med sina samarbetspartners på Lunds Universitet, fått en artikel godkänd för publicering i Journal of Biophotonics. Artikeln beskriver en nyutvecklad s.k. vävnadsfantom för tester av laserbaserad lungmätutrustning. Vävnadsfantomer används för att efterlikna mänskliga vävnader vid utprovning av medicinteknik. Vävnadsfantomen som beskrivs i artikeln är baserad på detaljerade skiktröntgenbilder på ett riktigt spädbarn. Med hjälp av dessa har fantomen framställts med 3D-skrivarteknik, med syftet att ha tillgång till en realistisk men konstgjord modell för tester av GPX Medicals lungmätutrustning. Läs mer.
Bavarian Nordic har erhållit godkännande för det partnerskapsavtal som bolaget ingick med Janssen Pharmaceuticals i juli. Det är de amerikanska konkurrensmyndigheterna som har godkänt avtalet, enligt det danska bioteknikföretaget. Johnson & Johnson, som äger Janssen, erbjöds även att teckna aktier i Bavarian för 33 miljoner dollar, en riktad emission som nu har genomförts. Läs mer.
Sahlgrenska Science Park: Fyra gånger om året med start nu i september kommer Sahlgrenska Science Park, MedTech West och Takeda Pharma att tillsammans bjuda in akademi, näringsliv och sjukvård till en tvärvetenskaplig dialog. Syftet är att bidra till en regional utveckling och ökad kunskap kring införande och användning av medicintekniska och biotekniska innovationer samt läkemedelsinnovationer i vården. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: Cereno Scientific +10,94%, ScandiDos +10,26%, Xbrane Biopharma +9,34%, PharmaLundensis +8,58%, Enorama Pharma +7,91%, Invervacc +6,17%
Förlorare i morgonhandeln: Spago Nanomedical -9,50%, Phase Holographic -9,20%, Alteco Medical -6,43%, AroCell -6,25%, CombiGene -4,30%, Xintela -4,21%
Index: OMXS30 +0,57%, Hälsovård +0,44%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev