Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 3 mars

Nyhetssvepet fredag 3 mars

Nyhetssvepet onsdag 17 april

Nyhetssvepet fredag 3 mars

3 mars, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Elos Medtech: Valberedningen kommer att föreslå årsstämman att utse Yvonne Mårtensson som ny ordförande. Mårtensson är idag ledamot i bolaget samt i Arcoma, Synthetic MR och SwedenBIO. Vidare föreslås Jon Risfelt som ny ledamot. Jon Risfelt är f n ordförande eller ledamot i ett flertal noterade och onoterade bolag, bl. a Bisnode, Dialect, Bilia, Boule Diagnostics och Smartfish. Läs mer.
Aktieägarna i Senzime har vid en extra bolagsstämma beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Motivet för emissionen, om totalt cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader, är att möjliggöra kommersialiseringen av bolagets produkter och stärka bolagets finansiella ställning. Samtidigt planeras ett listbyte från AktieTorget till First North under första halvåret 2017. Läs mer.
Det holländska sjukhuset Isala Hospital skriver tioårigt avtal med Sectra gällande IT-lösning för granskning av medicinska bilder. Isala Hospital består av två sjukhus och Sectras lösning ger läkarna tillgång till medicinska bilder oavsett på vilket av sjukhusen de aktuella och tidigare bilderna är tagna. Den gemensamma lösningen gör det möjligt att effektivare dela resurser mellan de två sjukhusen. Läs mer.
Medivir meddelar idag utfallet i bolagets frivilliga inlösenprogram, vilken hade en total anslutningsgrad om 98,6 procent. En kontant likvid om cirka 857,5 miljoner kronor kommer att överföras till aktieägarna vilket motsvarar 129 kronor per inlöst aktie, med utbetalning omkring den 24 mars 2017. Läs mer.
Karo Pharma: Den 2 februari 2017 tog styrelsen beslut att sälja de aktier i Oasmia som utgjorde en ”down payment” för projektet KB 9520. Aktierna är nu sålda och styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 11 maj att värdet av aktierna utdelas till aktieägarna. Läs mer.
Astra Zenecas dotterbolag Medimmune har ingått ett avtal med Sanofi Pasteur kring läkemedelskandidaten Medi8897 för behandling av LRTI (lower respiratory tract illness) hos barn och spädbarn, som ofta beskrivs synonymt med lunginflammation, orsakad av RSV. Avtalet ger Astra Zeneca en upfront-betalning om 120 miljoner euro samt upp till 495 miljoner euro i utvecklings- och försäljningsrelaterade milstolpar. De båda bolagen kommer att dela lika på alla kostnader och intäkter. Läs mer.
ISR Holding och brittiska Isomerase Therapeutics Ltd., undertecknar förvärvs- och licensavtal för nästa generation immunreglerande läkemedelskandidater. Läs mer.
Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical avser att vid kommande extrastämma annullera de två optionsprogram som klubbades på stämman den 21 november. Det framgår av Mikael Asps vd-ord i bolagets rapport för det tredje kvartalet. På stämman den 21 november valdes Anders Lönner som styrelseordförande, en post som han lämnade i veckan, alltså efter drygt tre månader. Oasmia har i dagarna riktat skarp kritik mot Anders Lönners agerande och krav under denna korta tid. Läs mer.
Medicinteknikbolaget Elektas aktie handlas idag den 3 mars exklusive rätt till utdelning på 25 öre per aktie.
Cambio: Viktig milstolpe passerad när nytt kliniskt beslutsstöd införs i vården. Läs mer.
Läkemedelsjätten Teva är först med att lansera generiskt läkemedel till Trombyl på den svenska marknaden. Läs mer.
MedTech Magazine har sammanställt en topp-100 lista över MedTechvärldens mäktigaste personer i Sverige 2017. Läs mer.
Amgen: Världens första och hittills enda fas III-studie som jämför proteasomhämmare visar att Kyprolis (carfilzomib) förbättrar den totala överlevnaden signifikant jämfört med det äldre läkemedlet Velcade (bortezomib) hos patienter med refraktär eller relapserande myelom. Läs mer.
De amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna FDA och EMA, har överenskommit att erkänna varandras inspektioner av läkemedelstillverkningsanläggningar. Avtalet omfattar inte godkännandeprocesser för läkemedel, men ger dem möjlighet att undvika överlappande kontroller och därmed minska kostnaderna. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Förra månaden meddelade det amerikanska startupbolaget Grail att man skulle ta in mer än 1 miljard dollar i en ambitiös plan att utveckla ett blodtest för tidiga cancerdiagnoser. Nu står det klart att bolaget, med Googles tidigare vd Jeff Huber i spetsen, har rest mer än 900 miljoner dollar i en serie B-runda som med råge klår alla andra finansieringsrundor i sektorn. Läs mer.
 
 
Immunterapi är en behandling som visat sig vara effektiv mot flera svåra sjukdomar. Men för att behandla sjukdomar i hjärnan måste antikropparna först ta sig förbi den hindrande blod-hjärnbarriären. I en vetenskaplig studie beskriver en forskargrupp vid Uppsala universitet hur de utvecklat en ny design av antikroppar som ökar upptaget av antikroppar i hjärnan nästan 100 gånger. Resultaten av studien har publicerats i tidskriften Theranostics.
 
A1M PharmaA1M Pharma: ”Vi har aldrig stått starkare ur ett utvecklingsperspektiv”. Bolaget redovisade som förväntat inga intäkter i fjärde kvartalet 2016, men bokslutskommunikén som släpptes på onsdagen andas ändå stor tillförsikt inför det kommande året. Ur ett utvecklingsperspektiv står A1M starkare än någonsin, enligt bolagets vd Tomas Eriksson. I rapportens vd-kommentar framhålls att man redan sett ett stort intresse för de njurskyddande egenskaper som läkemedelskandidaten ROSGard visar inom bolagets två fokusområden akut njurskada och havandeskapsförgiftning. Läs mer.

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev Januari, v 8 här
.

Vinnare i morgonhandeln
: LifeAir +12,70%, Prebona +9,87%, AlphaHelix +8,53%, Invent Medic +7,57%, Karo Pharma +5,33%, SyntheticMR +4,34%
Förlorare i morgonhandeln: Oasmia -12,60%, Enorama Pharma -5,47%, AddVise -5,08%, Orasolv -4,88%, Cereno Scientific -3,57%, Doxa -3,43%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev