Home Nyheter A1M Pharma: "Vi har aldrig stått starkare ur ett utvecklingsperspektiv"

A1M Pharma: "Vi har aldrig stått starkare ur ett utvecklingsperspektiv"

A1M Pharma

A1M Pharma: "Vi har aldrig stått starkare ur ett utvecklingsperspektiv"

23 februari, 2017

A1M Pharma redovisade som förväntat inga intäkter i fjärde kvartalet 2016, men bolagets bokslutskommuniké som släpptes på onsdagen andas ändå stor tillförsikt inför det kommande året. Ur ett utvecklingsperspektiv står A1M starkare än någonsin, enligt bolagets vd Tomas Eriksson. I rapportens vd-kommentar framhålls att man redan sett ett stort intresse för de njurskyddande egenskaper som läkemedelskandidaten ROSGard visar inom bolagets två fokusområden akut njurskada och havandeskapsförgiftning. Parallellt med de avslutande prekliniska studierna utvärderar bolaget potentiella samarbeten med större aktörer inom läkemedelsbranschen. Dessutom satsar A1M Pharma nu fullt ut med en ny offensiv klinisk plan, understödd av en nyemission på modiga 122,9 MSEK samt ett listbyte till Nasdaq First North under våren. Bolaget har under året presenterat ett antal väsentliga framsteg i den prekliniska utvecklingen, och i en tidigare intervju med BioStock uttrycker även bolagets styrelseordförande Martin Austin tydlig entusiasm inför framtiden. 
I samband med en extra bolagsstämma i mitten av februari presenterades en ny plan för de kommande kliniska studierna med initialt fokus på njurskydd vid cancerbehandling, så kallad PRRT-behandling. Den nya satsningen ska finansieras med den kommande emissionen och möjliggör en snabbare väg till marknad för bolaget än tidigare beräkningar. Den nya kliniska planen stödjer också den fortsatta utvecklingen inom havandeskapsförgiftning, då den njurskyddande mekanismen hos bolagets läkemedelskandidat är relevant vid bägge dessa sjukdomstillstånd.
Efter rapportperiodens slut kunde A1M Pharma även lämna ett viktigt besked om att den första storskaliga batchen av den aktiva substansen i ROSGard framgångsrikt tillverkats enligt tidsplan. Detta var en av de absolut mest avgörande återstående milstolparna på vägen mot klinisk fas.

»Med beaktande av de betydande framsteg som A1M Pharma har nått under det senaste året, och vår nya offensiva kliniska plan har bolaget aldrig stått starkare ur ett utvecklingsperspektiv och jag ser med stor tillförsikt fram emot 2017« Tomas Eriksson, vd A1M Pharma

Bolaget har lyckats med tillverkningen av en så kallad utvecklingsbatch genom att skala upp tillverkningsprocessen med en faktor 100 – en nivå som är tillräcklig för att kunna genomföra såväl GLP-toxicitetsstudier som bolagets planerade kliniska studier.
Bolaget genomförde under året även framgångsrikt den första delen av de planerade toxicitets- och säkerhetsstudier med ROSGard vars resultat kommer att användas för att fastställa vilka dosnivåer som skall användas i de kommande GLP-kontrollerade (Good Laboratory Practice) toxicitetsstudierna.
A1M Pharma har även kunnat meddela att en preklinisk korttidsstudie i djurmodell visar på god njurskyddande effekt av den aktiva substansen i ROSGard i samband med strålbehandling av cancer (PRRT). Under slutet av det första kvartalet 2017 väntas resultat avseende effekt sex månader efter genomförd behandling.
Efter ett händelserikt 2016 har A1M Pharma, enligt bolagets styrelseordförande Martin Austin, historiskt goda möjligheter att ta en lovande läkemedelskandidat till ett utlicensieringsbart tillstånd, parallellt med utvecklingen av bolagets huvudprojekt.

»Jag har redan talat med några stora läkemedelsbolag och de är mycket intresserade av det vi håller på att utveckla. Det finns ett stort behov av att skydda njurarna vid PRRT och vi utvecklar en ny och helt unik metod för att göra det«
– Martin Austin, styrelseordförande A1M Pharma

Austin har tidigare varit affärsutvecklingsansvarig för läkemedelsdivisionen hos Roche, och är numera styrelseledamot i flera tillväxtbolag och rådgivare till ett antal styrelser och investeringsfonder.
Klicka nedan för att lyssna på en telefonintervju med Martin Austin där han bland annat förklarar bakgrunden till att bolaget tar in pengar för den forsatta läkemedelsutvecklingen, samt diskuterar partnerskapsaktiviteter och listbytet till Nasdaq First North.

YouTube video

 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev