Home Nyheter BrainCool utökar samarbetet med hockeyligan SHL

BrainCool utökar samarbetet med hockeyligan SHL

BrainCool utökar samarbetet med hockeyligan SHL

8 februari, 2017

BrainCool utökar samarbetet med hockeyligan SHL och HockeyAllsvenskan för att utvärdera Polar Cap System vid akut behandling av hjärnskakning. De tillkommande lagen är Karlskrona HK, BIK Karlskoga, Luleå HF och Rögle BK. Det innebär att totalt 11 föreningar från SHL och Hockeyallsvenskan deltar i studien. Studien mäter hur snabbt spelarna klarar den s.k. hjärntrappan, inklusive antal dagar till återgång till matchspel och beräknas pågå under innevarande och nästa säsong.
BrainCools verksamhet inom idrottsmedicin bedrivs sedan 1 januari 2017 i dotterbolaget PolarCool AB. Ett licensavtal har upprättats mellan moderbolag och dotterbolag för att utveckla verksamheten inom idrottsmedicin för hypotermi utanför sjukvården. Baserat på bokslutet från det första kvartalet i dotterbolaget samt underlag om verksamheten kommer ett förhandsbesked begäras från skattemyndigheten för en s.k. lex ASEA utdelning, vilket innebär att den är skattefri för BrainCools aktieägare. Efter utdelningen planeras en separat notering av PolarCap AB. Beslut om utdelning kommer att fattas vid en bolagsstämma i BrainCool när en utredning av samtliga konsekvenser är slutförd.

»Vi erhåller positiv feedback från såväl spelare som medicinsk personal och planerar för att öka antalet lag ytterligare inför nästa säsong. Studien är noga utformad med tydliga mätbara mål vilket kan skapa en god klinisk evidens som är direkt överförbar även till andra idrotter« Martin Waleij, vd BrainCool.

Tidplanen för en notering av dotterbolaget beror dels på besked från skattemyndigheten och utvecklingen av bolagens projekt med synergier mellan projekten. Positiva rön presenterades i mitten av december av forskare från Royal Holloway, Ashford och St Peters Hospital och Imperial College London kring medicinsk kylning vid traumatisk hjärnskada (TBI), vilket även ger positiva indikationer för behandling av hjärnskakning vilket är en mild form av TBI, säger Martin Waleij.
PolarCap System kyler skalp och halsens blodkärl via cirkulerande kall vätska i en mössa med tillhörande halskrage. Hjärnskakningar inom kontaktsporter som ishockey har uppmärksammats alltmer under senare år då spelare tvingats till långa uppehåll från träning/matcher eller i flera fall tvingats avsluta karriären i förtid. Problemen är ännu större inom amerikansk fotboll och boxning och förekommer även inom t.ex. fotboll och ridning. Det är sedan länge känt att hjärnans syrebehov minskar om hjärnans temperatur sänks och ökar vid förhöjd hjärntemperatur. Eftersom hjärnan har så hög genomblödning påverkas hjärnans temperatur i hög grad av kroppstemperaturen.
Studier visar fördelar med medicinsk kylning
Nya rön kring medicinsk kylning publicerades i tidskriften Critical Care Medicine i mitten av december, i vilken man refererar en studie av forskare från Royal Holloway, Ashford och St Peters Hospital och Imperial College London kring medicinsk kylning vid traumatisk hjärnskada.
Forskningsstudien visade att patienter som behandlades med medicinsk kylning hade 18 procent bättre chans att överleva och 35 procents bättre chans att minska hjärnskadorna vid en hjärnskada. Studien omfattade 3.100 vuxna patienter och cirka 450 barn. Patienterna kyldes ned till 33 grader under 72 timmar. Studien kunde konstatera att kylning på barn inte kunde rekommenderas, medan metoden befanns vara effektiv på vuxna.
I USA har Boston Medtech Advisors i ett tidigare uppdrag av BrainCool genomfört en undersökning av marknaden för medicinsk kylning i USA. Denna undersökning konstaterar att 70 procent av sjukhusen i USA har ökat användningen av medicinsk kylning vid hjärtstopp de senaste fem åren. Marknaden enbart i USA uppskattas till drygt 290 miljoner dollar årligen varav system svarar för 68 miljoner dollar och kylplattor/katetrar står för 225 miljoner dollar. Antalet patienter som behandlas med medicinsk kylning uppskattas till 100.000 årligen. Marknaden bedöms växa kraftigt över de kommande åren, både i form av ökat användning och fler indikationer.
Undersökningen omfattade 40 sjukhus i 37 städer och 26 stater. 50 procent av underlaget var stora sjukhus (400-1000 vårdplatser) och 50 procent mellanstora sjukhus (100-400 vårdplatser). Vid nästan alla större sjukhus används medicinsk kylning vid hjärtstopp medan ett avsevärt antal medelstora sjukhus också använder behandlingsmetoden.
Mer än 70 procent av sjukhusen använder enligt BMA kylplattor medan 25-30 procent använder intravenös behandling med kateter. Vid 90 procent av sjukhusen kyls patienterna ned i 1-3 dagar med en användning av 1,5 kylplattor i genomsnitt per patient.
Läs BioStocks analys av BrainCool från juni 2016 här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev