Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 2 december 2016

Nyhetssvepet fredag 2 december 2016

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet fredag 2 december 2016

2 december, 2016

Ett redaktionellt urval från dagens nyheter inom svensk Life Science.

Karolinska Developments portföljbolag Dilafor AB erhåller USA-patent för fas II läkemedelskandidaten tafoxiparin, en ny behandling som syftar till att minska förekomsten av utdragen förlossning, dvs. som varar mer än 12 timmar – den främsta orsaken till akuta kirurgiska ingrepp såsom kejsarsnitt. Tillståndet förknippas ofta med komplikationer för både mor och barn. Dilafor AB är ett svenskt läkemedelsutvecklingsföretag som fokuserar på utveckling av tafoxiparin för obstetriska indikationer. Läs mer.
SpectraCure publicerar informationsmemorandum och nyemissionens teckningsperiod påbörjas idag. Teckningstiden löper till och med den 16 december 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs SpectraCure cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till 80% genom garantiåtaganden. Även allmänheten har möjlighet att teckna. Läs mer.
PledPharmas företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 29 november 2016, visar att 8 755 570 aktier, motsvarande cirka 43,2 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 42 759 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av antalet aktier i företrädesemissionen. Återstående 11 479 444 aktier kommer att tilldelas garanterna pro rata i förhållande till deras totala åtagande, i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Genom företrädesemissionen, som således blir fulltecknad, kommer PledPharma att tillföras cirka 406 MSEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader. Läs mer.
Oasmia delårsrapport för perioden maj – oktober 2016. Läs mer.
Sprint Bioscience stämmokommuniké på vilket beslut om antagande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner fattades. Läs mer.
Ny artikel från BioStock: Eli Lillys misslyckade fas III-studie placerar Alzheimerforskningen vid ett vägskäl. Läs mer.
Nyheter inkomna efter lunch under gårdagen:
PExAs företrädesemission övertecknad motsvarande en teckningsgrad om cirka 134 procent. Den 24 november 2016 avslutades teckningstiden i bolagets företrädesemission, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Företrädesemissionen tecknades till cirka 20,9 MSEK inklusive teckningsåtagare. Med anledning av detta tilldelas garantitecknare inga aktier. Genom företrädesemissionen nyemitteras 2 460 212 B-aktier och PExA tillförs därmed cirka 13,9 MSEK efter emissionskostnader. Läs mer.
Invent Medic ser ett ökat kapitalbehov om cirka 10MSEK, vilket i god tid kommer att kommuniceras till marknaden. Läs mer.
Raybased förstärker utvecklingsorganisation med Krum Valkov, expert inom analytisk mjukvaruutveckling. Läs mer.
Cline Scientifics månadsbrev har publicerats, på temat stamceller. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: Karolinska Development +6,56%, SpectraCure +6,06%, Idogen +5,62%, Oncology Venture +4,85%, Aptahem +4,44%, Arocell +3,57%,
Förlorare i morgonhandeln: Obducat -13%, Arcoma -8,81%, Vicore Pharma -6,12%, RLS Global -5,56%, SynAct Pharma -5%, Peptonic Medical -4,48%
Läs även:
Branschrapporten Life Science trends in Sweden 2015-2016 som utfördes av BioStocks analyspartner Monocl, har uppmärksammats i Sydsvenskan. “Skånska life science-bolag värderas till flera miljarder Under hela fjolåret och fram till och med första kvartalet i år uppgick värdet på skånska life science-bolag, på handelsplatserna Aktietorget och First north, till 4,6 miljarder kronor”. Läs artikeln i Sydsvenskan.
Läs rapporten här: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev