Home Nyhetssvepet Morgonens nyhetssvep: onsdag 23 november 2016

Morgonens nyhetssvep: onsdag 23 november 2016

Nyhetssvepet måndag 4 mars

Morgonens nyhetssvep: onsdag 23 november 2016

23 november, 2016

Ett redaktionellt urval från morgonens nyheter inom svensk Life Science.

Vinnare i morgonhandeln: Alligator BioScience +19,08, CELLINK +15,30%, Doxa +5%, Active Biotech +4,90%, Xintela +4,18%, Alzinova +3,92%, Nanexa +3,92%, Ellen +3,77%
Förlorare i morgonhandeln: Nexstim -4,87%, Cyxone -4,17%, Arocell -3,73%, CombiGen -3,67%, Lidds -3,40%, Idogen -3,28%, SpectraCure -3,19%, Enzymatica -3,15%
Alligator Bioscience rusar under intensiv handel i samband med bolagets notering på Stockholmsbörsen. Priset i introduktionserbjudandet låg på 32:50 kronor, och under förmiddagen hade aktien stigit till 40,10 kronor, motsvarande drygt 23 procent ökning, för att stabiliseras runt 38,50 kronor. Kl 11.40 hade aktier för drygt 126 miljoner kronor omsatts, vilket visar det enorma intresse som föregått börsnoteringen där Investor är en av huvudägarna. Alligator Bioscience är verksamma inom tidig forskning inom immunterapi för behandling av cancer. Förra året gjorde Alligator som onoterat bolag en utlicensieringsaffär värd cirka 6 miljarder kronor rörande bolagets första produkt ADC-1013 till amerikanska Johnson & Johnsons dotterbolag Janssen Biotech. Bolaget har ytterligare fyra läkemedelskandidater i pipeline. Läs mer: alligatorbioscience.se/
Sectra En tysk sjukhusgrupp väljer IT-lösning från Sectra för att kunna hantera medicinska bilder i ett gemensamt system rörande hantering av både radiologiska och icke-radiologiska bilder. Bolaget menar att detta kommer förenkla det dagliga arbetet för radiologer och andra läkare och bidrar till en effektivare vård. Att använda ett gemensamt system för hantering av medicinska bilder på flera avdelningar och sjukhus ökar också effektiviteten hos IT-avdelningen, enligt ett pressmeddelande under morgonen. Läs mer: sectra.se
Genovis kvartalsrapport: Ökad försäljning och kraftigt förbättrat resultat. Bland Genovis kunder finns de allra största läkemedelsbolagen i världen, bland annat Merck, Roche, Genentech, Johnson&Johnson, Pfizer med flera. I dagens kvartalsrapport redovisar Genovis sitt resultatmässigt bästa enskilda kvartal hittills, tillika det åttonde kvartalet i rad med ökade intäkter jämfört med samma period föregående år. Totalt ökade försäljningen med 38 procent jämfört med föregående år. Läs mer: genovis.com
Diamyd Medical meddelar idag att Linköpings universitet erhåller ca 0,5 MSEK från VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, för att bygga ett nätverk av barnkliniker i syfte att underlätta genomförande av kliniska studier i typ 1-diabetes. Diamyd Medical och Novo Nordisk samt barnkliniker i Linköping, Norrköping, Jönköping, Stockholm, Uddevalla, Lund och Malmö är deltagande partners i projektet. Läs mer: diamyd.com
C-RAD har tillsammans med två akademiska partners, lanserat ett kliniskt utbildningsprogram för SIGRT (surface image guided radiation therapy). Det första kurstillfället genomfördes på University of Texas Health Science Center i San Antonio, fokuserat på SIGRT för behandling av bröstcancer. Syftet med den kliniska utbildningen är att förse användarna av C-RADs teknologi med en djupgående utbildning i det optimala användandet av SIGRT inom strålningsbehandling, och därigenom höja standarden på behandlingen vid deras respektive kliniker. Läs mer: c-rad.com
Karolinska Development delårsrapport för januari – september 2016 informerar bland annat om Apreas finansiering på 437 miljoner kronor i mars. Det var den största någonsin av ett av Karolinska Developments portföljbolag och dessutom den största av ett privat life science-företag i Sverige på mer än ett decennium, enligt bolaget. Dilaforette (efter namnbyte: Modus Therapeutics) och Promimic har också säkrat icke-utspädande finansiering genom nya partnerskap. Senare har Dilafor anskaffat SEK 51 miljoner hos nya investerare, bland andra Lee’s Healthcare industry Fund och Pila AB. Läs mer: karolinskadevelopment.com
Europa:
Pfizer: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har giltigförklarat bolagets ansökan om marknadsföringstillstånd för avelumab för behandling av metastatiskt merkelcellskarcinom. Om den godkänns kan avelumab, en anti-PD-L1 IgG1-antikropp, bli den första behandlingen för metastatiskt merkelcellskarcinom. Ansökan baseras på Fas II-data från studien JAVELIN Merkel 200 som visar på betydelsefulla tumörresponser i patienter med metastaserad sjukdom som fortskridit trots tidigare kemoterapi. JAVELIN Merkel 200 studien utgör enligt bolaget det största datamaterialet för någon anti-PD-L1/PD-1 molekyl som rapporterats för denna patientgrupp. Läs mer: www.pfizer.se
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev