Home Nyheter Regeringen vill utreda prissättningen av läkemedel

Regeringen vill utreda prissättningen av läkemedel

Regeringen vill utreda prissättningen av läkemedel

23 november, 2016

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att se över nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. Bakgrunden är att dagens system är komplext och svåröverskådligt och möjligheterna att bedriva en modern hälso- och sjukvård behöver förbättras. Det skriver branschorganisationen SwedenBIO i sitt senaste nyhetsbrev.
Översynens övergripande mål är ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel och följer den etiska plattform som gäller inom hälso- och sjukvården samtidigt som läkemedelskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå. En tydlig ansvarsfördelning mellan stat och landsting, en jämlik och patientcentrerad vård, förutsägbara processer för berörda aktörer, samt goda förutsättningar för forskning och innovation till nytta för patienten ska eftersträvas.
Den fråga som enligt regeringen först bör utredas är ansvarsfördelningen mellan stat och landsting när det gäller finansieringen av läkemedel. Därefter bör följa analys och förslag kring subventionering och prissättning av läkemedel.
Senast den 1 november 2017 ska en delredovisning av utredningen lämnas in, och uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2018.
Direktivet från regeringen kan läsas i sin helhet här.
 


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev