Home Nyheter BrainCool förvärvar amerikanskt konkurrentbolag

BrainCool förvärvar amerikanskt konkurrentbolag

BrainCool förvärvar amerikanskt konkurrentbolag

13 oktober, 2016

I ett pressmeddelande från BrainCool meddelades idag att bolaget förvärvat samtliga tillgångar i det amerikanska kylningsbolaget Benechill, inklusive alla rättigheter till produkten RhinoChill. Med sitt fokus på icke-invasiv och snabbverkande nasal kylning, där behandling med den mobila och batteridrivna produkten kan påbörjas i ett tidigt vårdskede, utgör den amerikanska produkten enligt BioStocks bedömning ett intressant komplement till BrainCools befintliga produkportfölj. 
Större delen av förvärvet betalas med egna aktier
Förvärvet av Benechill har en prislapp om 19 miljoner kronor, varav större delen betalas via en apportemission av 700 000 st BrainCool-aktier, där säljarna via lock up-avtal förbinder sig att inte avyttra sina aktier under 12 månader. Enligt uppgift utgör andelen aktier mer än hälften av köpeskillingen, motsvarandes ett värde per aktie om ca 14,70 SEK per aktie. I skrivande stund handlas BrainCool-aktien till kursen 14,30 SEK.

Benechills produkt RhinoChill.
Benechills produkt RhinoChill.

Om Benechill och produkten RhinoChill
Benechill grundades 2004 med inriktning på tekniker för snabb medicinsk kylning. Bolaget har utvecklat produkten Rhinochill IntraNasal Cooling System, en mobil, batteridriven, icke-invasiv produkt som möjliggör tidig och snabb kylning med hjälp av en kateter som sprayar kylmedel in i näsborrarna. Produkten är inriktad mot marknaden för tidig kylningsbehandling före ankomst till sjukhus, t.ex. av räddningspersonal, i ambulanser och vid akutmottagningar.
Benechill har enligt uppgift genomfört ett antal kliniska studier inom olika områden såsom hjärtstopp, hjärtinfarkt, cath lab och hjärtkirurgi, liksom ett antal studier på friska frivilliga människor och prekliniska djurstudier.
Rättigheter, varulager och klinisk studie ingår i förvärvet
Förutom rättigheterna till den CE-märkta produkten RhinoChill, inklusive patent och varumärken, omfattar köpet enligt uppgift även ett större varulager. I tillägg till att man förvärvar IP-rättigheterna och ett fysiskt varulager innebär affären också att BrainCool får full access till en pågående klinisk multicenterstudie på hjärtstoppspatienter kallad PRINCESS-studien. BrainCool avser enligt uppgift att prioritera genomförandet av studien, som är inriktad på prehospital vård av patienter i ambulans och vid akutmottagningar, utan att man behöver allokera egna resurser för detta då studien i huvudsak är finansierad via externa forskningsmedel.
BrainCools vd Martin Waleij kommenterar förvävet:
– BrainCool har identifierat ett antal klara synergier med Benechill och produkten RhinoChill. RhinoChill har en mycket god kapacitet att kyla ned hjärnan, men effekten varar bara några få timmar. Den är därmed ett komplement till BrainCool System, vilket möjliggör en kortare tid för att nå måltemperaturen, med vår hypotermiprodukt för exakt hantering av kroppstemperaturen med förmågan att hålla temperaturen inom snäva gränser under hela behandlingstiden på 72 timmar eller mer.
Benechill kommer enligt bolagets pressmeddelandet att vara fullt integrerat i BrainCools organisation och verksamhet senast i slutet av året.
BioStocks kommentar
Förvärvet av Benechill kommer som en överraskning för marknaden men ger vid en snabb bedömning mersmak. Med produkten Rhinochill lägger bolaget ytterligare en icke-invasiv och mobil/batteridriven produkt till sitt nuvarande produktutbud, vilket ger spännande synergimöjligheter både utvecklingsmässigt och vad gäller det totala kunderbjudandet. Med Rhinochill i portföljen skaffar sig BrainCool en unik marknadsposition för att i framtiden kunna erbjuda en mer komplett hypotermibehandling, antingen genom att kombinera de bägge bolagens produkter eller genom att erbjuda dem som standalone-produkter för olika behandlingsbehov och kundkategorier. Rent strategiskt innebär det också en viktig fördel ur ett kliniskt utvecklingsperspektiv att man får tillgång till studiedata och kliniska resultat via den pågående PRINCESS-studien, dessutom utan att det belastar bolagets kassa. Samtidigt har man även tydligt signalerat att affären kan ge en direkt kommersiell effekt i form av kommande leveranser till befintliga kunder, som kan bidra positivt till BrainCools kassaflöde. Att bolagets patentportfölj också i och med förvärvet stärks med ytterligare elva godkända patent inom olika indikationer är naturligtvis en extra krydda – intressant i sammanhanget är också vilka ytterligare indikationer det kan röra sig om utöver hjärtstopp och stroke. Slutligen ser vi det som mycket positivt att delbetalningen av köpeskillingen i egna aktier sker till minimal eller ingen rabatt och med lock up-avtal för de nya ägarna, samtidigt som utspädningseffekten för befintliga aktieägare stannar vid beskedliga 3 procent. BioStock har under dagen sökt BrainCools vd Martin Waleij för ytterligare kommentarer utan framgång men återkommer inom kort med en längre intervju.

 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev