Home Nyheter Analys från MergerMarkets: färre jättefusioner och fler mindre affärer att vänta

Analys från MergerMarkets: färre jättefusioner och fler mindre affärer att vänta

Analys från MergerMarkets: färre jättefusioner och fler mindre affärer att vänta

14 oktober, 2016

Enligt den senaste rapporten från MergerMarkets, ett globalt analyshus med över 300 journalister och analytiker världen över, saktade den europeiska marknaden för Life Science in under tredje kvartalet till följd av Brexit-omröstningen i Storbritannien i juni. Analytikerna fastslår att 96 affärer genomfördes under Q3 till ett totalt värde av 9,5 miljarder dollar, vilket motsvarar en värdeminskning med 51,1 procent och 25 procent färre affärer jämfört med föregående kvartal då värdet var 19,4 miljarder dollar och 128 affärer genomfördes. Däremot konstaterar man att den asiatiska marknaden för Life Science blomstrar, med ett tredubblat dealvärde under samma period, från 2,9 miljarder dollar till 9,7 miljarder dollar. Nedgången på den europeiska marknaden tycks således ha tydlig koppling till Brexitomröstningen. 
Nedåtgående trend för större bolagsaffärer
Uppköps- och fusionsaktiviteten inom Life Science-sektorn i Europa föll alltså kraftigt under Q3 jämfört med föregående kvartal. Men trots den nedåtgående trenden, menar MergerMarkets, förblir aktiviteten inom sektorn relativt robust och uppgick under de tre första kvartalen 2016 till totalt 1000 erbjudanden/affärer värda sammanlagt 228 miljarder dollar. USA har samtidigt, föga förvånande, behållit sin dominerande ställning inom den globala Life Science-sektorn med 103 erbjudanden/affärer värda 35,7 miljarder dollar enbart under Q3, vilket dock motsvarar ett värdetapp på 23,7 procent jämfört med kvartalet innan. En av de största fusionerna under denna period var Pfizers köp av Medivation med en prislapp på drygt 13 miljarder dollar. Pfizer hade dessförinnan i maj i år misslyckats med att köpa upp irländska Allergan, en affär som skulle ha adderat 183,7 miljarder dollar till det totala dealvärdet, som följaktligen hade kunnat se mycket annorlunda ut.
Nya skatteregler har svalkat av uppköpshetsen
Nya amerikanska skatteregler klubbades igenom som en direkt följd av just Pfizers försök att köpa Allergan. Läkemedelsjättens syfte med affären vara att betala mindre skatt i USA genom att, åtminstone på pappret, genom fusionen flytta sitt högkvarter till Dublin. Ändringen av skattereglerna som kom till som en konsekvens av detta konstateras ha lagt sordin på köpstämningen inom sektorn, enligt analysen från MergerMarkets. Sammantaget anses de nya skattereglerna ha gjort att M&A-aktiviteten minskat inte bara under de två senaste kvartalen, utan under de två senaste åren. Rekordnivåerna för uppköp och fusioner över nationsgränserna nåddes under Q1-Q3 2014 (172,8 miljarder dollar), strax innan de första nya skattereglerna offentliggjordes i september samma år, för att sjunka till 126,2 miljarder dollar under motsvarande period under 2015, och vidare ned till 101,9 miljarder dollar under de tre första kvartalen 2016.
Färre större, fler mindre affärer att vänta
Rapportens slutsats är att med hänsyn taget till regulatoriska förändringar och en förändrad globaliserad geopolitisk miljö, ser Life Science-sektorn ut att rida ut stormen för tillfället. Man förutspår även att vi i framtiden troligen kommer få se färre genomförda jätteaffärer, såsom större bolagsfusioner, till förmån för fler mindre uppköp och sammanslagningar av bolag.
Läs hela rappporten från MergerMarkets här
Läs även: Fusioner mellan läkemedelsbolag riskerar påverka forskningen negativt

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev