Home Nyheter InDex Pharmaceuticals beslutar om börsnotering

InDex Pharmaceuticals beslutar om börsnotering

InDex Pharmaceuticals beslutar om börsnotering

19 augusti, 2016

InDex Pharmaceuticals meddelade idag att styrelsen beslutat om att genomföra en börsnotering av läkemedelsutvecklingsbolaget på Nasdaq First North under hösten. I samband med listningen planeras en nyemission i syfte att resa kapital till utvecklingen av bolagets ledande läkemedelskandidat cobitolimod mot den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit. Nästa steg i utvecklingen är en kommande fas IIb-studie.
– En marknadsnotering och ett breddat ägande är det naturliga steget när utvecklingen nu accelererar och går in i ett avgörande skede, kommenterar InDex styrelseordförande dr Wenche Rolfsen i ett pressmeddelande.
Den planerade nyemissionen kommer framförallt att finansiera den kommande fas IIb-studien med läkemedelskandidaten cobitolimod. Patientstudiens upplägg godkändes tidigare i år av det amerikanska läkemedelsverket, FDA.
Cobitolimod är ett potentiellt nytt läkemedel mot den allvarliga och i dag ofta svårbehandlade kroniska inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit; blödande tjocktarmsinflammation. Ett flertal kliniska studier som genomförts av InDex Pharmaceuticals visar att behandling med cobitolimod kan förbättra de viktigaste symtomen. Bolaget konstaterar att läkemedelskandidaten har flera konkurrensfördelar jämfört med idag tillgängliga läkemedel, bl.a. att positiv effekt uppnås relativt snabbt och att patienterna som behandlats med cobitolimod inte uppvisat några biverkningar jämfört med kontrollgruppen.
Stor potentiell marknad vid godkännande
Marknaden för dagens biologiska läkemedel mot ulcerös kolit uppgår till cirka 35 miljarder kronor per år, trots att många patienter får biverkningar av eller inte svarar på de behandlingar som kan erbjudas. Den totala marknaden för autoimmuna sjukdomar, där ulcerös kolit ingår, förutspås öka till svindlande 740 miljarder SEK år 2020.
InDex Pharmaceuticals vd Peter Zerhouni är optimistisk till cobitolimods potential:
– Ulcerös kolit är en oerhört besvärlig sjukdom att leva med. Många av de värst drabbade hjälps inte av dagens läkemedel och det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingar. I tidigare patientstudier med cobitolimod har vi kunnat observera en större effekt än den som rapporterats för de idag godkända biologiska läkemedlen och med en i jämförelse mycket fördelaktig säkerhetsprofil, säger Peter Zerhouni.
Om cobitolimod
Cobitolimod har uppnått kliniskt proof-of-concept i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, och har uppvisat en fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger en statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan.
Ett first in class-läkemedel
Cobitolimod representerar en ny klass av läkemedel, DIMS (DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser) och verkar genom att “härma” mikrobiellt DNA, och därigenom stimulera kroppens immunsystem. En anledning till dess gynnsamma säkerhetsprofil tros vara att substansen administreras lokalt i tarmen hos patienterna, vilket minimerar det s.k. systematiska upptaget av läkemedlet i blodcirkulationen, något som i sin tur minskar risken för att omkringliggande organ påverkas.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev