Home Nyheter NeuroVives delårsrapport: mot en spännande höst med välfylld kassa

NeuroVives delårsrapport: mot en spännande höst med välfylld kassa

Analysuppdatering

NeuroVives delårsrapport: mot en spännande höst med välfylld kassa

18 augusti, 2016

NeuroVive har idag släppt sin delårsrapport för första halvåret 2016. Bolaget har de senaste åren internt och i olika partnerskap fortsatt att utveckla sina tillgångar, förstärkt organisationen och ledningen samt ändrat fokus – från marknadslansering och kommersialisering, till FoU och uppbyggnad av nya värden i portföljen. Dagens delårsrapport för jan-juni 2016 bjuder som väntat inte på några glädjesiffror på sista raden, men andas desto mer av optimism inför hösten och nästkommande år.
Efter den fulltecknade företrädesemissionen som tillförde bolaget 77,3 miljoner kronor tidigare i år, kan NeuroVive accelerera i sina projekt. Detta är förstås avgörande för ett bolag i medicinsk utvecklingsfas som saknar väsentliga intäkter. NeuroVive kan också glädjas åt en minskad burnrate jämfört med samma period föregående år.
Utöver detta har NeuroVive inlett ett prekliniskt program mot traumatiska hjärnskador med University of Pennsylvania där studieresultat bör kunna levereras under innevarande år enligt BioStocks bedömning. Den första av totalt tre prekliniska försöksmodeller har genomförts och avslutats och del två påbörjas nu. Dessa prekliniska data kommer att komplettera den pågående kliniska studien (CHIC) i Köpenhamn där totalt 16 av 20 patienter hade rekryterats under Q2 2016, och därmed ge viktig information om NeuroSTAT och dess effekter vid TBI behandling. Resultat från CHIC-studien bedömer vi bör levereras i slutet av Q1 2017.
Samtidigt kunde bolaget i juni meddela att den kliniska fas II-studien CiPRICS med målet att förebygga akut njurskada i samarbete med Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus, hade fullrekryterats med 150 patienter. Resultat från studien väntas redan nu i höst.
Utöver detta kan vi troligen förvänta oss flera delresultat från de prekliniska utvecklingsprogrammen under innevarande år.
Noterbara händelser efter rapportperiodens slut är att NeuroVive mottog en begäran om uppsägning av licensavtalet med Arbutus Biopharma, något som NeuroVive har motsatt sig och menar att uppsägningen inte har gjorts korrekt eller på rätt grunder. Man har även publicerat sin nya strategi för behandling av mitokondriell sjukdom i Nature Communications, vilket vi har skrivit om tidigare. Slutligen har NeuroVive fullföljt ett strategiskt smarta delförvärv av Isomerase Therapeutics.
NeuroVive har i kraft av den fulltecknade emissionen möjlighet att genomföra de förberedelser som krävs för att utveckla sin produktportfölj och gå vidare mot kliniska prövningar, och därmed ta ett steg närmare lönsamhet. Under hösten väntas resultat från en av de pågående kliniska studierna, men även data från bolagets forskningsprojekt – viktiga händelser som kan utgöra kraftiga triggers för NeuroVives börskurs och bolagsvärde.
Läs hela delårsrapporten här
Relaterat: BioStocks analysuppdatering från april.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev