Home Nyheter A1M Pharmas halvårsrapport: vetenskapliga framsteg och välfylld kassa

A1M Pharmas halvårsrapport: vetenskapliga framsteg och välfylld kassa

A1M Pharmas halvårsrapport: vetenskapliga framsteg och välfylld kassa

19 augusti, 2016

A1M Pharma publicerade sin halvårsrapport idag och som väntat var det inga finansiella överraskningar, men desto mer av uppmuntrande studieresultat och statusuppdateringar kring bolagets produktutveckling och tillverkningsprocesser. Sammantaget har året hittills enbart inneburit goda nyheter för A1M Pharma som utvecklar världens första läkemedel mot havandeskapsförgiftning. Bolagets målsättning är att den nuvarande utvecklingsfasen ska vara klar under 2016 vilket därefter ska möjliggöra att ett samarbets- eller licensavtal med en partner blir verklighet.
I juni månad kunde A1M Pharma bokföra nära 40 miljoner kronor på kontot efter en fulltecknad nyemisson. Detta stärker bolagets fortsatta utveckling och gör att man ostört kan fokusera på verksamheten.
Gynnsam patentsituation
A1M Pharma har under året erhållit ett godkännande av bolagets patentansökan ”HBF and A1M as early stage makers for Preeclampsia” från patentverket i Japan. Patentet löper till och med 2036. Man har även erhållit besked om ett kommande godkännande av patent i Europa för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar, vilket innebär att A1M nu kommer att ha patentskydd för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar i nästan hela Europa samt i Nya Zeeland som de har erhållit sedan tidigare.
Betydelsefulla samarbeten inledda
A1M Pharma har även inlett ett prestigefullt samarbete med CSL Behring inom kombinerade behandlingar med A1M och plasmaproteiner. Samarbetet stärker enligt bolaget deras position inom behandling av livshotande sjukdomar med hjälp av naturligt förekommande substanser, samt kommer ge viktiga insikter vad gäller dosering och administrering.
A1M har även tecknat ett avtal med forskningsbolaget Research Toxicology Centre (RTC) som CRO-partner för prekliniska toxikologistudier. RTC har över 40 års branscherfarenhet och specialistkompetens inom den typ av studier som A1M planerar att genomföra och avtalet omfattar de planerade prekliniska toxikologistudierna som krävs för att få inleda studier i människa. Beräknade slutdatum för dessa toxikologistudier är det första kvartalet 2017 respektive fjärde kvartalet 2017.
Läs även: De utvecklar det enda läkemedlet med potential att bota havandeskapsförgiftning

Efter periodens utgång har A1M därtill genomfört stabilitets- och kompatibilitetstester med läkemedelskandidaten RMC-035 inför kommande prekliniska toxicitetsstudier, vilka utföll med positivt resultat. Dessa lyckade tester är  ett viktigt steg inför bolagets kommande prekliniska toxicitetsstudie, samtidigt är det en positiv signal inför kommande kliniska studier att läkemedelskandidaten uppvisar en god hanterbarhet i olika koncentrationer.
A1M Pharmas produktutveckling fortskrider utan avbrott och kassalikviditeten är god, så sammantaget levererar bolaget enligt kommunicerad plan, vilket för denna bransch får anses vara positivt.
Läs halvårsrapporten här
Läs BioStocks senaste analys av A1M här
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev