Home Nyheter Index Pharmaceuticals breddar ägandet inför avgörande studier

Index Pharmaceuticals breddar ägandet inför avgörande studier

Index Pharmaceuticals breddar ägandet inför avgörande studier

18 juli, 2016

Läkemedelsutvecklingsbolaget Index Pharmaceuticals är på väg in i en ny spännande fas. Hittills gjorda patientstudier med bolagets medel mot den svåra tarmsjukdomen ulcerös kolit har visat lovande resultat. I samband med att utvecklingen nu accelererar planerar bolagets huvudägare, bland dem SEB och Industrifonden, att sprida ägandet. En börsnotering är ett möjligt alternativ.

PeterZerhouni
Peter Zerhouni, vd InDex Pharmaceuticals.

– Främsta anledningen till att ta fram ett nytt läkemedel mot ulcerös kolit är för att det är en hemsk och svår sjukdom. Många av de värst drabbade hjälps inte heller av de läkemedel som finns tillgängliga idag. Men samtidigt är det värt att påpeka att dagens läkemedel mot den svåraste formen av ulcerös kolit, trots deras brister och begränsningar, säljer för över fyra miljarder dollar per år. Det är där vi ska positionera oss, säger Peter Zerhouni, som är vd för Index Pharmaceuticals.
Trots att en marknadslansering av bolagets längst utvecklade medel cobitolimod ligger några år fram i tiden så är bolaget på väg in i en ny intensiv fas. Om fortsatta kliniska studier visar bra resultat öppnas dörren för internationella partnerskap. Men innan dess kommer bolaget behöva ta in nytt kapital, och ägandet kommer därför att breddas.
Det var för mer än femton år sedan som forskare vid Karolinska institutet (KI) upptäckte substansen cobitolimod, och dess positiva verkan vid behandling av sjukdomen ulcerös kolit, det vill säga blödande tjocktarmsinflammation.
– Vi har lärt oss mycket under resans gång, och vi har blivit allt säkrare på vad den här substansen kan åstadkomma i behandlingen av denna svåra sjukdom, säger Peter Zerhouni, som varit bolagets vd sedan april 2015.
Flera omfattande patientstudier har genomförts som visar på klara fördelar med cobitolimod jämfört med befintliga läkemedel. Bolaget har också knutit till sig stabila ägare i form av bland andra SEB och Industrifonden.
– Vi kan se att medlet har en tydlig och snabb effekt samtidigt som biverkningarna är klart begränsade, säger Peter Zerhouni, som menar att det är just biverkningar som är problemet med många andra läkemedel mot ulcerös kolit.
– De biologiska läkemedel som i dag används mot sjukdomen sprids i hela kroppen. Det innebär att också andra friska organ påverkas. Cobitolimod, däremot, ges direkt i tarmen, vilket ger en både lokal och snabb effekt i den inflammerade tjocktarmen.
Fas IIb-studie under nästa år
Index Pharmaceuticals har kommit långt i den kliniska fasen i utvecklingen av cobitolimod. Nästa steg är en fas IIb-studie, som planeras att starta i början av nästa år. Då ska medlet bland annat testas i olika doser.
– Detta för att se om behandlingen kan optimeras just vad gäller doseringen, säger Peter Zerhouni.
Studien kommer att genomföras på kliniker i USA och Europa, och enligt Peter Zerhouni, som själv både är utbildad biolog och ekonom, förväntas huvudresultatet vara klart efter omkring ett och ett halvt år. Därefter följer det avslutande fas III-programmet.
– Inför fas III, alltså efter fas IIb-studien, förväntar vi oss att vi ingår ett partnerskap med en större läkemedelsaktör, säger Peter Zerhouni, som berättar att ett sådant samarbete kan se ut på flera olika sätt.
– Vi kan utveckla läkemedlet tillsammans, men det är också möjligt att det andra bolaget förvärvar hela projektet, fortsätter Peter Zerhouni, som berättar att bolaget har flera patent som skyddar cobitolimod. Patenten gäller i Europa, USA, Japan, Kanada och Australien.
Bolaget söker ny finansiering
Men redan den kommande fas IIb-studien kommer att kräva ytterligare kapital, och bolaget arbetar just nu med att säkerställa finansieringen.
– Vi har redan i dag kapitalstarka ägare, men de har regler för hur mycket de kan lägga i ett specifikt projekt. Därför kommer det att bli aktuellt att inom kort ta in nya ägare. En börsintroduktion av bolaget kan också bli aktuell, avslutar Peter Zerhouni.
Om InDex Pharmaceuticals
Index Pharmaceuticals har funnits sedan 2000. I dag är verksamheten till stor del inriktad på att utveckla cobitolimod, som är en helt ny typ av läkemedel mot sjukdomen ulcerös kolit. Index Pharmaceuticals har även utvecklat en patentskyddad plattform av substanser, så kallade DNA-baserade ImmunoModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att kunna användas för behandling av olika immunologiska sjukdomar.
Bolaget har sin bas på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Bland de största aktieägarna återfinns SEB Venture Capital, Industrifonden och NeoMed Management.
Läs mer om bolaget här.
Om ulcerös kolit
Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom med okänd orsak. Symtomen inkluderar bland annat blodiga diarréer, buksmärta, feber, viktminskning och anemi. Standardbehandlingen består av antiinflammatoriska, immunhämmande och biologiska läkemedel. En betydande andel av patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit svarar inte på tillgängliga läkemedel eller utvecklar med tiden tolerans mot behandlingarna. För patienter med kronisk aktiv sjukdom som inte svarar på medicinsk behandling är kolektomi, det vill säga kirurgisk borttagning av tjocktarmen, ofta det enda återstående alternativet.
 
Denna artikel publiceras i samarbete med Investerarbrevet. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev