Home Nyheter Härmande kolesterolmolekyler nyckelfaktor i ER-positiv bröstcancer

Härmande kolesterolmolekyler nyckelfaktor i ER-positiv bröstcancer

Härmande kolesterolmolekyler nyckelfaktor i ER-positiv bröstcancer

15 juli, 2016

Cirka 80% av alla bröstcancerfall är “ER-positiva” vilket innebär att cancerceller växer som svar på hormonet östrogen. Ny forskning publicerad i Breast Cancer Research visar nu att ER-positiv bröstcancer producerar en kolesterolmolekyl som kallas 25- hydroxikolesterol (25-HC), vilken kan härma det kvinnliga hormonet östrogen och få cancerceller att fortsätta växa, trots att patienten genomgår anti-hormonbehandling. Nu har forskarna i djurstudier lyckats minska spridningen av cancer med upp till 50% genom att blockera HC-25.
Uppemot 40 000 kvinnor diagnosticeras årligen med ER-positiv bröstcancer, vilket innebär att de har fler östrogenreceptorer (ER) än normala bröstceller, och dessa patienter är således överkänsliga mot östrogen då hormonet kan trigga cancertillväxt. Patienterna behandlas med antihormonella läkemedel, vilka antingen minskar östrogenet i kroppen (så kallade aromatashämmare) genom att blockera själva receptorerna (tamoxifen), eller genom att förstöra receptorerna (fulvestrant).
Även om dessa behandlingar avsevärt har förbättrat överlevnaden under de senaste decennierna, återfaller cirka 12 000 ER-positiva patienter ändå varje år i sjukdom under eller efter hormonbehandling.
Genom att använda labbodlade bröstcancerceller undersökte forskarna de processer som orsakar att kvinnor med ER-positiv bröstcancer återfaller i sjukdom när de tar aromatashämmare. Dessa labbaserade rön, som behöver bekräftas i större kliniska studier, visar en överaktivering av vissa gener som är involverade i biosyntesen av kolesterol var signifikant associerade med sämre respons på antihormonbehandlingar.
En av författarna bakom studien vid Institute of Cancer Research i London, Dr Lesley-Ann Martin, säger:
– Under behandlingen av ER-positiv bröstcancer “matar” östrogenet cancercellerna och patienterna blir ofta resistenta mot hormonbehandlingen. Vår forskning visar att dessa cancerceller använder en kolesterolmolekyl för att härma östrogen så att de kan fortsätta växa. Detta är oerhört betydelsefullt då det innebär att vi kan testa patientens tumör och förekomsten av 25-HC, varpå vi kan förutsäga vilka patienter som sannolikt kommer att utveckla resistens mot hormonbehandling, och skräddarsy en behandling för varje enskild patient.
Kolesterol är en viktig molekyl som bland annat bygger och underhåller cellmembran samt producerar ett stort antal hormoner.
I studien odlade forskarna bröstcancerceller och undersökte processen som orsakar att kvinnor med ER-positiv bröstcancer återfaller i sjukdom samtidigt som de tog aromatashämmare (AIS), vilket i allmänhet ges under fem år efter operation. De odlade ER-positiva cellerna visade sig alltså härma de celler som finns i tumörer som behandlas med AIS, när östrogen inte tillfördes. Cellerna producerade sitt eget bränsle, 25-HC, så att de kunde fortsätta växa trots frånvaron av östrogen. Aromatashämmare, av ordet Aromatas, är ett enzym som behövs för att östrogen ska bildas hos kvinnor som passerat klimakteriet. Därför fungerar aromatashämmare endast för kvinnor som passerat klimakteriet.
Blockering av kolesterol kan minska spridningen med upp till 50%
Forskningsteamet fann att de kunde blockera delar av kolesterolproduktionen vilket därmed bromsade spridningen av cancerceller med 30-50%. Därför förespråkar de nu att man använder 25-HC som biomarkör i tumörtester, och om man upptäcker att det finns en benägenhet att utveckla resistens, kan dessa patienter kopplas till olika läkemedel som förstör östrogenreceptorerna helt, såsom fulvestrant.
Dessutom menar forskarna att studien adderar ytterligare tyngd åt argumentet att utföra en klinisk prövning för att testa om kolesterolsänkande statiner förbättrar resultatet av anti-hormonbehandlingar för patienter med ER-positiv bröstcancer.
Statiner är en grupp av blodfettsänkande läkemedel som används för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Chansen finns också att statiner kan förbättra prognosen för de som redan har bröstcancer, menar de.
Läs artikeln i Breast Cancer Research här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev