Home Nyheter Kolesterolsänkande läkemedel visar lovande effekt i fyra cancerformer

Kolesterolsänkande läkemedel visar lovande effekt i fyra cancerformer

Kolesterolsänkande läkemedel visar lovande effekt i fyra cancerformer

18 juli, 2016
Forskare i Birmingham har analyserat data från en miljon brittiska cancerpatienter, och bland de som diagnosticerats med höga kolesterolvärden kunde de se en avsevärd minskad dödlighet. Detta beror enligt forskarna sannolikt på behandlingen med kolesterolsänkande läkemedel. De patienter som hade både cancer och högt kolesterolvärde, löpte en minskad risk att dö med mellan 22-43 procent. Dessa läkemedel – statiner – som BioStock har skrivit om tidigare, har nu kommit ett steg närmare att testas i kliniska studier för att slutgiltigt bevisa dess effekt.
  
Enligt forskargruppen i Birmingham har cancerpatienter med konstaterat höga kolesterolvärden och som tar statiner, en grupp av blodfettsänkande läkemedel som används för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar, 43 procent lägre risk att dö i bröstcancer, 47 procent i prostatacancer, 30 procent i tjocktarmscancer och 22 procent i lungcancer. Dessa resultat stödjer forskning som BioStock uppmärksammade i en artikel förra veckan. I den studien, utförd vid Institute of Cancer Research i London, konstaterades att ER-positiv bröstcancer producerar en kolesterolmolekyl (25-HC), som härmar det kvinnliga hormonet östrogen och får cancerceller att fortsätta växa trots att patienten genomgår anti-hormonbehandling. Genom att blockera 25-HC lyckades forskarna i djurtester minska spridningen av cancern med upp till 50 procent. En av slutsatserna som drogs i studien var att statiner borde kunna ha effekt på ER-positiv bröstcancer.
  
Resultatet av den forskning som nu utförts vid Aston University i Birmingham är kanske än mer uppseendeväckande, inte minst då forskarna tror att den uppnådda effekten i minskad dödlighet, sannolikt orsakad av statiner vid kolesterolbehandling, bör kunna visa effekt även i andra cancerformer utöver lung-, bröst-, prostata- och tjocktarmscancer. Forskarna analyserade patientjournaler för nästan en miljon cancerpatienter inskrivna vid brittiska sjukhus under 14 år mellan januari 2000 och mars 2013. Den kliniska informationen jämfördes sedan med mortalitetsdata från Office for National Statistics. En av slutsatserna var att även andra kardiovaskulära läkemedel kan ha en skyddande effekt, vilket kan förklara den varierande riskreduktion som uppmätts i de fyra cancertyperna. Ett exempel är prostatacancer i samband med hjärtsjukdom, en patientgrupp som tenderar att ta ACE-hämmare och betablockerare för att minska risken att drabbas av hjärtattacker, en möjlig effekt av högt kolesterolvärde.
  
Kliniska studier behövs för att styrka studieresultaten
Resultaten av studien stärker motiven att kliniskt utvärdera eventuell skyddande effekt av statiner och andra rutinmässigt använda kardiovaskulära läkemedel såsom acetylsalicylsyra, blodtrycksläkemedel, betablockerare och ACE-hämmare hos patienter med cancer. Forskarna menar att huruvida det är statiner och/eller andra kardiovaskulära läkemedel i kombination som har en effekt på dödligheten, återstår att se. Ett positivt resultat med bevisad anticancereffekt från en klinisk studie som testar statiner ensamt eller i kombination med andra läkemedel, kan innebära att någon av dessa i framtiden kan ges till patienter inom flera olika cancerindikationer.
  
Huvudförfattaren Dr Paul Carter vid Aston University i Birmingham kommentar resultaten:
– Upptäckten av en koppling mellan fetma och högt kolesterol som riskfaktorer för cancer är spännande både för forskare och allmänhet. Men ännu intressantare är tanken ifall högt kolesterolvärde kan orsaka cancer, då kolesterolsänkande åtgärder såsom statiner skulle kunna minska denna risk.
 
Ytterligare en studie utförd vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston och som publicerades förra året, visade att män med prostatacancer tog längre tid att utveckla resistens mot hormonbehandling (androgendeprivationterapi) om de tog statiner. 
  
Lång väg till bevisad effekt
Trots att fler och fler studier ger alltmer ingående ledtrådar till mekanismerna bakom statiners möjliga antitumöreffekt, så sker det likväl mot bakgrund att ingen ännu har lyckats presentera vetenskapligt hållbara bevis i människa. Och trots många uppmuntrande resultat från observationsstudier, metaanalyser, djurexperiment etc, har bristen på starka mekanistiska data och otvetydiga kliniska bevis lett till att forskarna fortfarande jobbar på en lösning. För faktum är, att statiner under många år har betraktats som en potentiell ny terapeutisk metod för förebyggande och behandling av cancer. Statiner har funnits i över 20 år i klinisk praxis och är en billig klass av läkemedel på grund av generika, men med tanke på att i stort sett alla statinstudier har avslutats efter fem år eller ännu tidigare, bör man inte se studieresultaten från Institute of Cancer Research i London eller Aston University i Birmingham som slutpunkten i forskningen på statiners eventuella effekt i cancer, snarare tvärtom.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev