Home Analyser Analysuppdatering: Saniona pausar utvecklingen av AN363

Analysuppdatering: Saniona pausar utvecklingen av AN363

Analysuppdatering

Analysuppdatering: Saniona pausar utvecklingen av AN363

9 maj, 2016

Saniona har idag meddelat att bolaget beslutat att sätta de pågående studierna rörande läkemedelssubstansen AN363 för behandling av neuropatisk smärta på paus. BioStock gör med anledning av detta en analysuppdatering där SOTP-värdet för denna del i Sanionas breda projektportfölj tills vidare justeras ned till noll kronor.
I september 2015 kommunicerade Saniona att man sett oväntade resultat hos råttor vid behandling med AN363 i högre doser. Motsvarande fynd hade inte observerats hos hundar ens vid maximal dos, men bolaget valde naturligtvis att gå vidare med kompletterande undersökningar för att finna en förklaring till de oväntade fynden. Under de senaste sju månaderna har man således utfört ett antal undersökningar, där även erkända internationella experter inom området bidragit, utan att komma fram till någon tydlig förklaring av resultaten. Att fortsätta försöken vore en dyr och tidskrävande process utan garanti för framgång, och som en följd av detta har Saniona valt att pausa utvecklingen av AN363, för att istället fokusera på en annan substans från bolagets breda prekliniska program.
Bolaget kommer att inleda utökade icke-GLP prekliniska studier på en back-up-substans till AN363 i syfte att föra denna substans vidare mot klinisk utveckling. Man har inte sett några indikationer på att de negativa fynden man gjort i råtta skulle gälla för hela den klass av molekyler där AN363 ingår och Sanionas vd Jørgen Drejer är fortsatt optimistisk.
– Vi är fortsatt mycket entusiastiska över konceptet att använda GABAA α2, α3-subtyper av specifika substanser för att behandla kronisk smärta. Toxikologifynden som gjordes med AN363 vid höga doser hos råttor har inte återfunnits i studier på djur eller människa med andra föreningar med liknande farmakologisk profil inklusive den liknande analogen AN721. Vi har därför goda skäl att tro att de oförklarliga iakttagelserna som gjorts med AN363 inte är en klasseffekt, säger han i ett uttalande i dagens pressmeddelande.
BioStock väljer som en direkt konsekvens av denna uppdatering från Saniona avseende AN363 att göra en analysuppdatering där värdet av projektet justeras ned från 14,30 SEK till 0 SEK. Det nya värdet gäller tills dess att eventuell ny information kommuniceras från bolaget om projektet alternativt om den back-up-substans bolaget avser att utveckla istället för AN363. BioStocks SOTP-nuvärde för Saniona, som framgår av tabellen nedan, är därmed justerat till 99,10 SEK/aktie.

Läkemedelskandidat  
Indikation
Ej riskvägt SOTP/aktie Riskvägt SOTP/aktie Nuvärde SOTP/aktie 
AN363 Neuropatisk smärta (avbrutet)        0 kr           0 kr           0 kr
AN346 IBD    476 kr   21,80 kr     6,80 kr
AN788 Depression    423 kr   17,40 kr     7,50 kr
AN761 Schizofreni    315 kr   13,00 kr     5,00 kr
AN761 Alzhemers    185 kr  7,60 kr     3,00 kr
AN470 Schizofreni    315 kr     6,50 kr     2,00 kr
NS2359
UPENN
Sponsrad fas II-Studie
Kokainberoende 462 kr 44,70 kr 23,70 kr
Tesomet Diabetes Klass 2 – Fetma    829 kr     96,10 kr     51,10 kr
Summa SOTP    3005 kr     207 kr  99,10 kr
Övriga program Indikation Partner / Sponsor
Ataxi-programmet Ataxi – Neurologiska symtom Biogen Idec
Atlas Venture Inc
Nikotinreceptorer Parkinson Michael J. Fox Foundation for Parkinsons Research (MJFF)
Forskningsplattform -Jonkanaler Neurologiska sjukdomar Proximagen-
Upsher-Smith Laboratories
Tesofensine / Tesomet Fetma &
Diabetes klass 2
Medix
Licensavtal Mexiko & Argentina

 
Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. BioStocks analytiker äger ej aktier i Saniona. Informationen i denna analys baseras på vad BioStock bedömer som tillförlitliga källor. BioStock kan dock inte garantera informationens riktighet. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av Sanionas historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från tidigare genomförd basanalys samt Sanionas senaste finansiella rapport och nyhetsflöde. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknapp
googleplayknapp


 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev