Home Nyheter Intervju: Saniona om pausade smärtprojektet AN363

Intervju: Saniona om pausade smärtprojektet AN363

Intervju: Saniona om pausade smärtprojektet AN363

9 maj, 2016

Tidigare under måndagen meddelade danska Saniona att man valt att sätta utvecklingen i projektet AN363 på paus. Istället kommer bolaget att fokusera på en backup-substans med bibehållen målsättning att ta fram ett nytt läkemedel inriktat på neuropatisk smärta. Sanionas ledning är fortsatt entusiastisk när det gäller möjligheten att få fram en produkt från denna grupp som kallas GABAA α2, α3-subtyper av specifika substanser för att i framtiden kunna behandla patienter med kronisk smärta. BioStock bad Thomas Feldthus, vice VD och CFO Saniona, om en kommentar till utvecklingen.

Intervju_ThomasFeldthus
Thomas Feldthus, vice VD & CFO Saniona

Varför väljer ni att sätta projektet AN363 på paus?
– Vi meddelade i september 2015 att vi hade gjort vissa oväntade toxikologifynd vid höga doser hos råttor med AN363. Liknande fynd gjordes inte hos hundar och har heller inte kunnat ses hos människa med andra föreningar med liknande farmakologisk profil. Vi har sedan dess arbetat med att försöka få en förklaring till fynden men inte lyckats. Det är därför bättre att dra i handbromsen nu och sätta igång med ett nytt försök med vårt backup-projekt. Vi är dock fortsatt mycket entusiastiska till konceptet som sådant.
Vad innebär det att ni nu satsar på en back-up?
– Vi har tidigare visat i försök att konceptet som sådant fungerar och vi har sett bra resultat när det gäller smärtlindring med AN363. Vi har även andra substanser i samma klass i vår forskningsportfölj som verkar effektivt i smärtmodeller, men där vi inte förväntar oss att få se motsvarande toxikologiska fynd som vi sett med AN363.
Hur kan ni vara säkra på att inte samma problem uppstår även i backup-projektet?
– Helt säker går det aldrig att vara när det gäller i stort sett någonting. Men genom att jämföra AN363 med andra läkemedelskandidater, inklusive AN721, tror vi oss veta hur vi ska kunna göra förändringar i den molekylära strukturen för att undgå de här toxikologiska effekterna i råtta. Vår aktuella backup-kandidat har inte den molekylära struktur som orsakar problemet, enligt vår bedömning. Det gör att vi är ganska övertygade om att detta var en engångsföreteelse som vi kommer att kunna undvika i kommande försök.
Ni sätter AN363 på paus, vad krävs för att ni ska kunna sätta igång med projektet igen?
– Om vi längre fram får bättre kunskap om varför de toxikologiska effekterna uppstår så finns det en möjlighet att fortsätta utveckla AN363 mot neuropatisk smärta. Men nu satsar vi på en backup och tror att vi har goda möjligheter att komma framåt den vägen.
Hur allvarligt är detta för Saniona som bolag, sett till helheten?
– Självklart är det inte något vi hade önskat, det hade så klart varit bättre om vi bara hade kunnat köra på en motorväg rakt fram i högsta hastighet mot målet. Så fungerar det dock mycket sällan med läkemedelsutveckling. Det är ständiga kurvor, backar och hinder på vägen. Det är också en av anledningarna till att det tar tid. Jag vill dock gärna poängtera det faktum att vi har kunnat identifiera problemet och snabbt ta fram en backup-kandidat med intressant profil, som vi inte förväntar oss kommer att dras med samma problem. Det visar på bredden och styrkan i det prekliniska programmet för AN363. Saniona har dessutom nio projekt igång parallellt. Vi stötte på lite uppförsbacke i ett av dessa projekt, men vi har nu tagit oss över backen och kan köra på framåt igen. Det är lite av business as usual i den här världen.
Vilka konsekvenser får det här bakslaget för ert smärtprojekt?
– Vi har såklart förlorat lite tid på grund av detta. Men å andra sidan är vi betydligt klokare i dag än vad vi var tidigare. Vi är fortsatt entusiastiska och tror att vi har en bra väg framåt mot en lösning på ett stort problem för de många människor som idag lider av kronisk smärta.
BioStock publicerade tidigare under dagen en analysuppdatering om Saniona som du hittar här.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev