Home Nyheter Oasmia mot internationellt genombrott

Oasmia mot internationellt genombrott

BrainCools distributionsavtal med Schiller

Oasmia mot internationellt genombrott

22 mars, 2016

Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical är nära ett ordentligt genombrott. Redan i slutet av året kan bolagets läkemedel Paclical bli godkänt av de europeiska myndigheterna, vilket även möjliggör ett godkännande i flertalet länder i övriga världen. På sikt förväntas läkemedlet också bli godkänt för försäljning i USA.
Då läkemedlet redan är färdigutvecklat kan försäljningen komma i gång snabbt efter ett godkännande.
– Värdet av den amerikanska marknaden för vår produkt, som i nuläget är till för behandling av äggstockscancer, ligger på omkring 260 miljoner dollar, säger Mikael Asp, vd för Oasmia Pharmaceutical, som tillägger att den europeiska marknaden är värd cirka 180 miljoner dollar.
– Marknaden för vår produkt uppgår till totalt över två miljarder dollar om vi även inkluderar andra cancertyper. På sikt är nämligen målet att få Paclical godkänt för behandling också av andra typer av cancer än äggstockscancer, säger Mikael Asp.
Redan under förra året gav de ryska myndigheterna Paclical sitt godkännande, och i dagsläget marknadsför Oasmia produkten i Ryssland och i flera andra länder i samma region.
– Vi ser det här året som främst ett lanseringsår i Ryssland, och räknar med att försäljningen ska ta fart löpande under året, säger Mikael Asp, som berättar att bolaget har knutit kontakt med en partner i Ryssland som ska bearbeta den inhemska marknaden.
– Försäljningen i Ryssland ger oss ändå luft under vingarna tills försäljningen i Europa och USA kan påbörjas, tillägger han.

Oasmia_Paclical
Oasmias Paclical har visat gynnsammare biverkningsprofil än befintliga läkemedel på marknaden.

Färre biverkningar med bibehållen effektivitet
Paclical är en förbättrad version av ett befintligt cellgift, och hittills gjorda tester visar på klart lägre grad av biverkningar jämfört med befintliga läkemedel, men med bibehållen effektivitet. Oasmia väntar nu alltså på ett formellt godkännande från berörda myndigheter för att kunna marknadsföra läkemedlet inom EU och i USA. Ett godkännande från EU:s myndighet möjliggör ett godkännande också av ett stort antal länder i övriga världen, exklusive bland annat USA. När det gäller USA kommer en formell ansökningsprocess att påbörjas inom kort, så snart de sista kliniska testerna är klara.
Doktor Jarl Ulf Jungnelius, som sedan början av året är medicinsk rådgivare åt Oasmia, har svårt att se någon risk för att det framtagna läkemedlet inte ska få ett snart godkännande av såväl europeiska som amerikanska myndigheter.
– Eftersom medlet bygger på en redan befintlig och godkänd substans så går det fortare att få ett godkännande, säger Dr. Jungnelius, som har erfarenhet av att jobba med läkemedelsutveckling i flera större amerikanska läkemedelsbolag.
Dr. Jungnelius ser stora framtidsmöjligheter för Paclical.
– Den klart förbättrade biverkningsprofilen, som medför att patienterna inte behöver förbehandlas med medel mot livshotande allergiska reaktioner, innebär att Paclical kan användas brett, säger han, och ser således möjligheter i bolagets strävan efter att utveckla läkemedlet till att ingå i behandlingen också mot andra cancertyper än äggstockscancer.
Möjligt med breddat sortiment
Även om Paclical är Oasmias första kommersiella produkt menar Mikael Asp att bolagets sortiment kan komma att utökas med fler läkemedel.
– Vi har ju en färdig teknikplattform, vilket gör det lättare att utveckla och tillverka nya produkter, säger han, och får medhåll av Dr. Jungnelius:
– Det är just när det gäller själva tillverkningen som många företag inom den här branschen fallerar. Men den fasen har Oasmia tagit sig förbi, säger Dr. Jungnelius, som inte är formellt anställd av bolaget utan har rollen som fristående konsult och rådgivare.
Han har ett förflutet på bolag som Pfizer, Eli Lilly och Celgene, och har under flera år tjänstgjort som onkolog (cancerläkare som sysslar med icke-kirurgisk behandling) på Radiumhemmet i Stockholm. Jungnelius säger sig vara imponerad av det han hittills sett av Oasmia.
– Inte minst imponerar det sätt som bolaget genomfört de studier som visar på det framtagna läkemedlets positiva resultat, säger han.
Tillverkningen sker i Oasmias egna lokaler i Uppsala samt i en anläggning man har tillsammans med Baxter i Tyskland. Bolaget har idag omkring 80 anställda. De studier som genomförts gällande Paclicals effekter inkluderade totalt närmare 800 patienter på över 70 kliniker i 16 länder.
Bolaget Oasmia Pharmaceutical har funnits sedan 1999, men verksamheten bygger ursprungligen på ett privat forskningsprojekt inom bioorganisk kemi som startade 1993. Idén bakom projektet var från början att studera cellers åldrande men övergick tidigt till att utveckla mer effektiva cancerbehandlingar med färre bieffekter än redan befintliga behandlingsmetoder. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.
Oasmia har i dag en konkurrent på marknaden, Abraxane, som har samma substans som Paclical och är godkänd för flera andra indikationer, dock ej äggstockscancer. Abraxane säljer för över en miljard dollar årligen.
Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Oasmia är också noterat på Nasdaq-börsen i New York och på Frankfurtbörsen.
Läs mer om Oasmia på bolagets hemsida som du hittar här.
Denna artikel publiceras i samarbete med Investerarbrevet.se. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev