Home Nyheter BrainCool patenterar selektiv hjärnkylning

BrainCool patenterar selektiv hjärnkylning

BrainCool

BrainCool patenterar selektiv hjärnkylning

24 november, 2015

BrainCool AB meddelar idag att man lämnat in två nya patentansökningar för The BrainCool System. Patentansökningarna är inriktade på att skydda bolagets vidareutveckling av kylning av huvud/nacke, för att skapa s.k. selektiv hjärnkylning, vilket utgör en viktig del av bolagets kompletta sortiment av ytkylningsprodukter. Selektiv hjärnkylning är en tillämpning som BrainCool är ensamma om att kunna erbjuda. Bolagets vd Martin Waleij kommenterar PM:et för BioStock nedan.

Martin Waleij
Martin Waleij, vd BrainCool.

Ni har sedan tidigare lämnat in patentansökningar för The BrainCool System gällande dels en funktion som motverkar okontrollerade skakningar, eller “shivering”, en negativ biverkning som kan uppstå hos patienter som behandlas med kylning, dels gällande flerzonskylning. Även selektiv hjärnkylning, som er nya patentansökan avser, kan minska biverkningar. Är det den enda anledningen till att ni vill skydda den funktionen eller finns det fler anledningar?
– Nej, vi har unika kunskaper och know-how för att bygga en selektiv hjärnkylningsapplikation, vilken nu vi patenterar. Ursprungligen när BrainCool noterades var vår vision att bygga enbart ett selektiv hjärnkylningssystem men vår marknads- och konkurrensanalys har visat att vi har goda möjligheter och ett större handlingsutrymme med ett komplett ytkylningssystem.
De tre patentsökta funktionerna skapar flera olika möjligheter. Utöver enbart selektiv hjärnkylning – som även ensamt kan vara ett alternativ – ser vi kombinationen med kontrollerad kylning även på kroppen och selektiv hjärnkylning som intressant. Man kan då kyla med lägre effekt på kroppen vilket kan vara en fördel då helkroppskylning kan leda till biverkningar i form av lunginflammation, mm för hjärtstopp-patienter. Vi ser även en möjlighet att bara genomföra selektiv hjärnkylning med vårt mindre kylsystem, så det är en viktig tillämpning att skydda.
Du nämner i ert PM att du även ser framtida tillämpningar för ert kylsystem med kylzoner enbart för huvud och nacke för s.k normotermi, kan du förklara vad normotermi är?
– Det är när man kyler ned till t.ex. 36 grader, dvs till en högre måltemperatur, med kontroll.
Du nämner även att BrainCools marknadsanalys visar att en lägre måltemperatur fortsatt kommer vara den dominerande kylningsmetoden för hjärtstopp och flera andra indikationer. Ökar inte risken för negativa biverkningar ju mer en patient kyls ned?
–  Nej, ett stort patientunderlag har i studier kylts ned inom flera indikationer och för hjärtstopp har lägre mortalitet visats med kylning till lägre måltemperatur. Inom stroke har djurstudier visar att kylning ned till 35 grader minskar infarktens storlek med en tredjedel, och vid kylning ned till 34 grader minskar skadan med 45 %.
Biverkningar finns vid nedkylning, t ex lunginflammation och frostskador, men i förhållande till fördelarna med kylning är de ändå av mindre karaktär. Men naturligtvis agerar vi för att bibehålla fördelarna, med så liten biverkning som möjligt. Ett stort problem för vakna patienter, t ex inom stroke, är okontrollerade skakningar – s.k. “shivering” vilket vårt system känner av. Det är en mycket viktig egenskap hos vår produkt.


Fotnot: BrainCool presenterar sig själva och sina produkter vid Bolagskvällen på Grand Hotell i Lund, från kl 19.00 på torsdag 26 nov. Intresset för Bolagskvällen är stort men förfrågan om plats för att gå och lyssna kan lämnas direkt till [email protected].

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev