Home Okategoriserad BrainCool går in i nästa fas, förstärker organisationen inom försäljning & klinisk...

BrainCool går in i nästa fas, förstärker organisationen inom försäljning & klinisk utveckling

BrainCool går in i nästa fas, förstärker organisationen inom försäljning & klinisk utveckling

25 november, 2015

BrainCool meddelar idag att man förstärker sin organisation. Christian Strand, nuvarande produktchef i bolaget går in i rollen som internationell försäljningschef. Till ny kvalitetschef har man utsett Anne Andersson, med lång erfarenhet från samma position inom Gambro. Dessutom har man rekryterat Anncarin Svanberg, forskare och läkare vid Akademiska Sjukhuset med stor erfarenhet inom forskning kring kylning för att förebygga oral mukosit (OM), som ny Clinical Support Manager och Produktchef för affärsområdet Onkologi.
Christan Strand kommer att ansvara för och fokusera på uppbyggnad av försäljningen inom BrainCools affärsområden med huvudfokus på The BrainCool System, som han även är produktchef för.
Anncarin Svanberg kommer i sin roll som Clinical Support Manager och produktchef att driva bolagets multicenterstudie i Sverige, samt på sikt även internationella kliniska utvärderingar ,av bolagets produkt COORAL system för oral mukosit.
Vd Martin Waleij kommenterar rekryteringen av Anncarin Svanberg och utvecklingen inom affärsområdet onkologi:
– Utvecklingen av COORAL.systemet har gått mycket snabbt och skett kostnadseffektivt. Vi bygger nu en stark vetenskaplig och klinisk grund för att underbygga en stark marknadspenetration. Det gläder mig att Anncarin delar den uppfattningen och berikar bolaget med sin erfarenhet och kompetens.
Man meddelar också att bolaget har designat om den initiala kliniska studien för att motverka och lindra OM, dels baserat på feedback från amerikanska FDA och dels baserat på de goda resultat produkten haft i utvärderingar på friska frivilliga. Tack vare resultaten kan bolaget redan innan studien påbörjats CE-märka produkten för att motverka och lindra uppkomsten av kemoterapiinducerad oral mukosit, oberoende av vilken cellgiftsbehandling eller cancerform som orsakar OM.
De goda resultaten gör också att bolaget nu kan ändra den kliniska studiens primära endpoint till en endpoint med större tyngd: att de facto motverka uppkomsten av OM. Tidigare avsåg den primära endpointen endast tolererbarhet. Antalet patienter i studien utökas också, men vd bedömer att rekrytering av patienter kommer att gå fort när studien nu startar och genomförs på fyra till fem kliniker i Sverige.
– Den utbyggda studien kommer ge bättre kliniskt och ekonomiskt underlag för vår produkt och även kunna ligga till grund för vår 510 k de novo-process för att få produkten godkänd i USA. Intresset för vår studie har varit och är mycket stort, säger vd Martin Waleij.
Bolagets nya Clinical Support Manager Anncarin Svanberg, ansvarig för de kliniska studierna kommenterar:
– Jag har med mig en gedigen klinisk erfarenhet av de stora problem en utvecklad oral mukosit utgör. För cancerpatienter ser jag möjligheten att förebygga utvecklingen av oral mukosit med hjälp av COORAL. Att kyla är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna för att minska patientens orala smärtor är väl vetenskapligt underbyggt. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att få arbeta inom Brain Cool och med att etablera COORAL-systemet på marknaden.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev