Rivstart för BrainCools tidigare moderbolag i USA

Dignitana, verksamt inom skalpkylning och det bolag som BrainCool AB avknoppades från 2014, fick i december ett FDA-godkännande för sin produkt DigniCap som utvecklats för att reducera håravfall vid cellgiftsbe... LÄS MER!