Home Nyheter Rivstart för BrainCools tidigare moderbolag i USA

Rivstart för BrainCools tidigare moderbolag i USA

Rivstart för BrainCools tidigare moderbolag i USA

27 januari, 2016

Dignitana, verksamt inom skalpkylning och det bolag som BrainCool AB avknoppades från 2014, fick i december ett FDA-godkännande för sin produkt DigniCap som utvecklats för att reducera håravfall vid cellgiftsbehandling. Bolaget rapporterar nu om en flygande start på USA-försäljningen efter marknadsgodkännandet. BioStock sökte BrainCools vd Martin Waleij och ställde frågan om det går att dra några positiva paralleller till BrainCools USA-strategi.
I ett pressmeddelande på onsdagen berättade Dignitana om sina försäljningsframgångar i USA, där bolaget också utfört lokala kliniska studier i samarbete med sjukhus inför sin FDA-ansökan. Detta är något man ser som en bidragande orsak till den snabba acceptans och det stora intresse som mött bolagets skalpkylningssystem DigniCap efter marknadsintroduktionen.  En av klinikerna som nu beställt systemet ingick också i bolagets kliniska studie, och Dignitanas vd Jan Richardsson har goda förhoppningar på att även övriga kliniker som medverkade i studien ska börja använda DigniCap-systemet. Man ser även ett stort värde i det kontaktnät som byggdes upp under arbetet med den kliniska studien och FDA-ansökan.
Martin Waleij, vd BrainCool; även ni har långt gångna planer för inträde på USA-marknaden. I december lämnade ni in en s.k. 510 k-ansökan till FDA om godkännande av er första produkt The BrainCool System, och även ni planerar kliniska utvärderingar på plats i USA. Kan man dra några andra paralleller till BrainCools planer?
– Våra produkter skiljer sig åt väsentligt från Dignitanas vad gäller tänkta slutkunder, och vi har inriktat oss på produkter för användning främst inom akuta skeden, där vi ser att det finns goda förutsättningar och drivkrafter för reimbursement på marknaden.
Men kan du se några direkta fördelar med att Dignitana nu är inne på USA-marknaden, i och med att ni också siktar på att nå dit?
– Jag ser det som en stor fördel med det enorma mediaintresset för Dignitana i USA, det kan naturligtvis i förlängningen underlätta även för BrainCool när vi närmar oss ett marknadsgodkännande där.
Läs mer om BrainCools USA-planer i en tidigare artikel från BioStock som du hittar här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev