VD-intervju NeuroVive: multipelt målfokus 2019

Goda nyheter har avlöst varandra för NeuroVive Pharmaceutical under det gångna året. Studieframgångar i mitokondriella sjukdomar, stora forskningsanslag i USA, men också en första signal om klinisk effekt av Ne... LÄS MER!

Nyhetssvepet torsdag 5 oktober

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » NeuroVive tar prestigefylld plats på global leverkonferens » DexTech Medical intensifierar utlicensieringsarbe... LÄS MER!

NeuroVive i nytt amerikanskt prestigesamarbete

Philadelpia är ingen helt ny arena för lundabolaget NeuroVive. I höstas rekryterade man cancerfarmakologen Dr. Michele Tavecchio från Wistar Institute i Philadelphia för att arbeta med bolagets forskningsprogra... LÄS MER!