Home Intervjuer Varför är biosimilarer en intressant marknad? – Xbranes vd svarar

Varför är biosimilarer en intressant marknad? – Xbranes vd svarar

Xbrane Biopharma

Varför är biosimilarer en intressant marknad? – Xbranes vd svarar

5 mars, 2024

Att ta fram biosimilarer av framgångsrika biologiska läkemedel är ett av de snabbast växande segmenten inom läkemedelsindustrin, säger Xbrane Biopharmas vd Martin Åmark. Hör honom berätta mer om bolagets utveckling och planer för den amerikanska marknaden i BioStocks studio. 

Se intervjun med Xbrane Biopharmas vd Martin Åmark nedan.

YouTube video

Detta innehåll har upprättats i marknadsföringssyfte och utgör inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen). De fullständiga villkoren för företrädesemissionen har redovisats i ett prospekt upprättat av Xbrane och som godkändes av Finansinspektionen den 27 februari 2024 samt publicerades samma dag av bolaget på xbrane.com. Finansinspektionens godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för Xbrane eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till en investering i Xbrane och potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev