Home Nyheter Publikation i Journal of Neurosurgery visar fördelarna med CLS teknologi

Publikation i Journal of Neurosurgery visar fördelarna med CLS teknologi

CLS

Publikation i Journal of Neurosurgery visar fördelarna med CLS teknologi

19 mars, 2024

En vetenskaplig artikel har publicerats i Journal of Neurosurgery som påvisar fördelarna med Clinical Laserthermia Systems MR-styrda laserablationssystem för neurokirurgi. Resultaten är viktiga för kommersialiseringen av systemet och den kliniska användningen på patienter med hjärntumörer eller epilepsi.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer TRANBERG Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling inom urologi, onkologi och neurokirurgi. Den bildstyrda laserbehandlingen kan användas för exempelvis behandling av tumörer i hjärnan, läkemedelsresistent epilepsi och prostatacancer.

Vetenskaplig artikel publicerad

Den 11 mars meddelade CLS att en vetenskaplig artikel med titeln “Preclinical assessment of a non-cooled MR thermometry-based neurosurgical laser therapy system” publicerats i den välrenommerade tidskriften Journal of Neurosurgery.

Resultaten i artikeln kommer från en studie som har genomförts av CLS och bolagets partner ClearPoint Neuro, med neurokirurgen Dr. John Rolston, MD, PhD som huvudprövare. I studien användes CLS TRANBERG icke-kylda laserapplikatorer i en djurmodell för att visa säkerheten, noggrannheten och effektiviteten av laserbehandlingsystemet för neurokirurgi. Laserljuset inducerade termiska skador i målvävnaden, vilket resulterade i koagulationsnekros och celldöd.

Thermoguide guidar via temperaturkarta

Samtidigt skyddades frisk vävnad genom bolagets Thermoguide-mjukvara för temperaturberäkning genom termometri. Genom användning av Thermoguide erhålls exakta temperaturkartor av hjärnvävnaden i nära realtid. Mjukvaran tillhandahåller färgkodade tröskelvärden för den termiska skadan som förutser den förväntade vävnadsskadan och skyddar friska hjärnstrukturer genom tydliga säkerhetsmarginaler.

Begränsad marknadslansering och studie vid SUS

Studieresultaten har använts för att erhålla 510 (k)-godkännande av FDA i USA. Just nu pågår en begränsad marknadslansering på utvalda akademiska medicinska centra i USA. Bolagets partner ClearPoint Neuro ansvarar för kommersialiseringen under varumärket ClearPoint Prism.

För närvarande pågår även en CLS-sponsrad klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus för att undersöka laserablationsbehandlingens effekt vid glioblastom, vilken är en aggressiv och svårbehandlad form av cancer i hjärnan.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev