Home Intervjuer Mentice uppdaterar strategi och mål på kapitalmarknadsdag

Mentice uppdaterar strategi och mål på kapitalmarknadsdag

Mentice kapitalmarknadsdag

Mentice uppdaterar strategi och mål på kapitalmarknadsdag

26 mars, 2024

Den 21 mars arrangerade Mentice en kapitalmarknadsdag i Stockholm, där ledningen presenterade bolagets uppdaterade finansiella mål och strategiska inriktning. Vid eventet deltog även två gästföreläsare, Dr Demetrius Lopes och Michael Lee, som berättade om nyttan av Mentices simuleringslösningar för sjukvården och medicintekniksektorn.

Göteborgsbaserade Mentice är marknadsledande inom utveckling av simuleringslösningar för endovaskulär kirurgi, dvs. bildstyrda interventionella terapier (Image Guided Interventional Therapies, IGIT). Detta är minimalinvasiva ingrepp som används för att diagnostisera och behandla vaskulära sjukdomar, alltså sjukdomar som drabbar kärlen eller relaterade organ som tex. hjärnan eller hjärtat. Marknaden för IGIT är under starkt tillväxt då det finns en tydlig övergång från öppen kirurgi till minimalinvasiva ingrepp.

Mentices simuleringssystem kan ses som ”flygsimulatorer” för vården som ger läkarna möjlighet träna på ingreppen i en säker, realistisk och patientspecifik miljö innan de genomförs i verkligheten. Dessutom kan simuleringen användas som beslutsstöd under ingreppen och för utvärdering efteråt – allt för att optimera läkarnas färdigheter, patientsäkerhet och utfallet.

Under kapitalmarknadsdagen presenterades strategisk riktning

Den 21 mars arrangerade Mentice sin första kapitalmarknadsdag sedan marknadsintroduktionen på Nasdaq First North år 2019. Eventet började med att vd Göran Malmberg presenterade bolaget, som idag har över 120 anställda globalt. Därefter visades en nyproducerad bolagsfilm – se den här.

Samma morgon publicerade Mentice ett pressmeddelande om en uppdaterad strategisk inriktning, med målet att komma närmare den kliniska verksamheten.  Strategin omfattar fortsatta investeringar i FoU för att utveckla nästa generations teknikplattform och standardisering av produktportföljen.

Dessutom planerar bolaget att vidareutveckla OEM-kanaler (Original Equipment Manufacturer) och fortsätta etablera strategiska samarbeten med bolagets viktiga kunder inom medicinteknikindustrin. För OEM handlar det om att etablera relationer med leverantörer till Catheterization Laboraties (Cath Lab), där IGIT-ingreppen utförs.

Finansiellt mål: fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet

Under kapitalmarknadsdagen berättade CFO Ulrika Drotz Voksepp även om bolagets finansiella siffror och de uppdaterade finansiella målen. Ulrika poängterade att Mentice siktar på att fortsätta växa i stadig takt, samtidigt som de vill förbättra lönsamheten successivt och upprätthålla positivt kassaflöde. Hon kommenterade också att man ska bedöma Mentice på årsbasis eller på rullande 12-månaders perspektiv då bolaget fortsatt är känsliga för enskilda ordrar och fördelningen av försäljning under året.

Bolaget presenterade uppdaterade finansiella mål där planen är att nå en 20 – 30 procent årlig tillväxt för nettoomsättningen, samt en EBITDA-marginal på 20 procent på medellång sikt (tre år) och ett långsiktigt mål om att uppnå 30 procent för EBITDA.

Bolagets tidigare mål, som sattes 2019, var att uppnå en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 30 – 40 procent, samt en EBITDA-marginal på 30 procent.

Ulrika noterade att dessa finansiella mål är förändrade för att anpassa sig till dagens förutsättningar, samt till den strategiska planen man presenterat under kapitalmarknadsdagen, där man fortsatt investerar i teknikplattform och utveckling av marknaden.

Förra året ökade omsättningen med 25,5 procent, från 218 Mkr till 273,6 Mkr. Omsättning per anställd ökade med 30 procent.

Marknadsposition och möjligheter till expansion

Nästa talare på scen var Martin Harris, Vice President Marketing , som berättade om Mentices marknadsposition och hur bolagets simuleringslösningar hanterar kliniska utmaningar. På sjukhus runt om i världen används Mentices simuleringar för träning och planering av ingrepp. Dessutom används produkterna av ledande medicinteknikbolag för klinisk utvärdering, marknadslansering av nya produkter och utbildning av vårdpersonal. Försäljningen till medicinteknikindustrin är redan väletablerad, och Mentice strävar efter att fördjupa sin närvaro på sjukhus och kliniker.

Fokus på nyttan för vården och patienterna

Under eventet berättade COO Jonatan Sjöström mer om bolagets marknadsposition och strategiska riktning, samt hans första månaderna som COO på Mentice. Han framhävde att han uppskattar att Mentices kultur genomsyras av en vilja att ständigt förbättra läkarnas kompetens och säkerställa bästa möjliga vård för patienterna. Dessutom berättade han om möjligheten för expansion genom utveckling av kärnteknologin, mjukvara, möjligheter till kompletterande produkter, och användning av AI.

Jonatan pratade också om bolagets planer på att addera säljresurser och fortsätta ingå strategiska samarbeten med medicinteknikbolag, tillsammans med än större fokus på arbete med Key Opinion Leaders för att komma närmare sjukhusmarknaden. Bolagets försäljning fokuseras till främst USA, Europa, Japan och Kina.

Framgångsrika kundexempel

Kapitalmarknadsdagen inkluderade även två gästpresentatörer, varav den första var Dr Demetrius Lopes, Director Cerebrovascular and Comprehensive Stroke Center på Advocate Health Care. Dr Demetrius Lopes är kirurg inom neuroendovaskulära ingrepp och en välrenommerad Key Opinion Leader inom området.  Han är också van användare av Mentices simuleringsverktyg. Dr Lopes beskrev hur han använder både Mentice VIST, flödesmodeller samt Ankyras för sin dagliga verksamhet. Ankyras är en viktig del av planering av operationer då det hjälper dem att på ett bättre sätt bedöma förutsättningarna för varje specifik patient och vilket kliniskt instrument som lämpar sig bäst.

Den andra gästtalaren var Michael Lee, director på EBR Systems som har utvecklat världens första trådlösa och implanterbara hjärtstimuleringssystem för hjärtsvikt. För just detta ingrepp är det avgörande med ett välutvecklat träningsprogram för läkarna för att säkerställa patientsäkerhet och bra resultat. Bolaget har valt Mentice simuleringsteknologi, då man anser att den ger realistisk träning för implantatet. Enligt Michael Lee var Mentices simuleringsplattform avgörande för att utföra de studier som krävdes för att erhålla FDA-godkännande.

Realistisk upplevelse är viktigt i simuleringen

CTO Henrik Storm gick igenom de grundläggande beståndsdelarna för tyngden i Mentice teknologi, samt vad som är viktigt att tänka på när det gäller bolagets forskning och utveckling. Han pratade bland annat om arbetet att alltid förbättra på det sätt som Mentice replikerar verkligheten genom visual realism, anatomisk realism, instrument and device realism, haptisk realism och procedural realism. Förväntan från marknaden är att den totala miljön på ett så realistiskt sätt replikar verkligheten avseende både röntgen-och ultraljudsbilder, anatomimodeller, samt kliniska instrument.

Vd sammanfattar kapitalmarknadsdagen

Kapitalmarknadsdagen avslutades med en sammanfattande kommentar från vd Göran Malmberg. Under eventet fanns det även en möjlighet att få en demonstration av Mentice produkter och ställa frågor direkt till presentatörerna.

BioStock kontaktade Göran för att ta del av hans tankar kring kapitalmarknadsdagen.

Vilka var höjdpunkterna under kapitalmarknadsdagen, enligt dig?

– För oss tycker jag att presentationerna från Dr Lopes och Michael Lee, som på ett bra sätt visar hur viktiga våra produkter är för våra kunder. Givetvis var den en bra möjlighet för oss att förtydliga och ge våra åhörare en tydligare bild av vad vi gör.
En central del av den uppdaterade strategin verkar vara att nå ut till sjukhusmarknaden. Vilka utmaningar ser du med att nå ut till den dagliga kliniska verksamheten?

– Det finns flertal utmaningar, men lite som vi pratade om under kapitalmarknadsdagen så är det både finansiering och frågor kring ersättning av läkare för träning. Det finns strukturer för ersättning avseende initial träning av specialister, men det finns inte lika tydliga strukturer för kontinuerlig träning.

Under kapitalmarknadsdagen hade ni två kunder på plats, Dr Demetrius Lopes och Michael Lee, som presenterade nyttan av Mentices produkter i deras verksamhet. Vad var det viktigaste budskapet i deras presentationer?

– Dr. Lopes är en av världens mest meriterade och erkända neurokirurger. Att han kan berätta hur han användar alla våra huvudprodukter i sin verksamhet tycker jag är ett väldigt viktigt budskap och precis i linje med vår ambition.

– EBR System är ett höginnovativt företag och jag tycker det igen visar hur värdefulla våra produkter är för hela värdekedjan från deviceutveckling, via lansering, till säker användning i vården. Jag tycker det var viktigt som Michael berättade, att de implementerat en struktur där läkare simulerar inför varje procedur på patient för att på sätt se till att man alltid är förberedd på rätt sätt för en procedur.

Ni presenterade även uppdaterade finansiella mål under eventet. Varför väljer ni att sänka era mål?

– Våra tidigare mål sattes 2019, där Mentice var hälften så stort. Vi hade då en förväntan att vår försäljning via vår strategiska kanal skulle utvecklas betydligt snabbare. Vi har sedan dess lyckats dubbla bolagets storlek, dvs. bibehållt en genomsnittslig tillväxt på 2 2 -23 procent samtidigt som vi har förbättrat vår lönsamhet.

– Vi vill med de nya målen poängtera några huvudpunkter: Mentice är ett tillväxtsbolag med ambition att forsätta växa med hög takt, dvs. 20 – 30 procent. Vi ser också att vi behöver investera i vår långsiktiga tillväxt, både avseende utveckling, försäljning och marknadsföring. Detta innebär att vi kommer att återinvestera i tillväxt och därför sätter mål på 3 år att öka vår vinst från strax under 10 procent 2023 till 20 procent för 2026. Efter 2026 ser vi sedan en fortsatt tillväxt mot en EBITDA -marginal på 30 procent. Jag skulle se detta som att vi fortsatt har ambitiös och aggressiv tillväxtplan, men som nu är anpassad efter de förutsättningar vi ser på dagens marknaden.

Hittills har ni förvärvat 7 bolag för att stärka er produktportfölj. Hur ser ni på möjligheten för fler förvärv?

– Vi följer ständigt vad som sker på marknaden och det finns många spännande möjligheter, även om nuvarande situation gör det svårare att använda våra aktie som betalningsmedel. Förvärv kommer fortsatt att vara en viktig del av vår utveckling men vår bas och våra mål bygger på organisk tillväxt.

Slutligen, vilka konkreta förändringar kommer ske baserat på den nya strategin och de nya finansiella målen?

– Det viktigaste budskapet till marknaden är att vi investerar i tillväxt, dvs. vi satsar fokuserat på vår teknikplattform och vi expanderar genom att fortsätta utöka vår sälj- och supportorganisation.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev