Home Nyheter Curasight avbryter emission och utvärderar alternativ finansiering

Curasight avbryter emission och utvärderar alternativ finansiering

Curasight avbryter företrädesemission

Curasight avbryter emission och utvärderar alternativ finansiering

13 mars, 2024

I mitten av februari tillkännagav Curasight en företrädesemission om 51,2 miljoner DKK för att påskynda den kliniska utvecklingen av uTREAT och uTRACE. Nu, cirka en månad senare, har bolaget beslutat att avbryta företrädesemissionen och utvärdera alternativa finansieringskällor. Efter tillkännagivandet handlades aktiekursen ned.

Köpenhamnsbaserade Curasight utvecklar uTREAT och uTRACE som nya nästa generations peptidbaserade radioligander för diagnos och behandling av olika typer av cancer. Bolaget har sedan tidigare ett partnerskap med det brittiska läkemedelsbolaget Curium inom prostatacancer och meddelade nyligen att man accelererar sin terapeutiska strategi för att parallellt utveckla såväl sin behandlingsplattform uTREAT som sin diagnosplattform uTRACE. Som ett led i denna satsning siktar Curasight på att genomföra en fas I/IIa-studie i fem olika cancerformer: glioblastom, neuroendokrina tumörer, huvud- och halscancer, icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer.

Beslutat att inte gå vidare med företrädesemissionen

Företrädesemissionen som tillkännagavs förra månaden var utformad för att hjälpa till att finansiera Curasights accelererade terapeutiska strategi. Priset i företrädesemissionen var fastställt till 18 DKK per aktie vid tidpunkten för offentliggörandet, men under teckningsperioden handlades aktiekursen ner under denna nivå. Detta, tillsammans med de rådande utmanande marknadsförhållandena, ledde till att styrelsen nu beslutat att inte gå vidare med företrädesemissionen.

Samtidigt meddelar bolaget att det står fast vid sin uppdaterade strategi och att det för närvarande utvärderar alternativa finansieringsalternativ för at driva den framåt. Med sin nuvarande finansiella ställning är Curasights utveckling finansierad fram till andra halvåret 2024.

“Vi tror att det rätta sättet att bygga värde i Curasight är att accelerera vår terapeutiska strategi så att vi utvecklar våra banbrytande radiofarmaceutiska plattformar uTRACE och uTREAT, parallellt. Vi är besvikna över att deltagandet i företrädesemissionen inte var optimalt, och vi utvärderar för närvarande alternativa finansieringsalternativ för att säkerställa att bolaget har en robust balansräkning för att både fortsätta våra utvecklingsaktiviteter och säkerställa att vi är i en stark position när vi förhandlar om potentiella partnerskap”, skriver Per Falholt, styrelseordförande i Curasight, i ett pressmeddelande.

Konsekvenser av den inställa emissionen

Efter beskedet att inte fullfölja företrädesemissionen sjönk Curasights aktiekurs med cirka 29 procent på tisdagen. Spotlight Stock Market har stoppat handeln i Curasight BTA. Investerare som tecknat sig i företrädesemissionen kommer att få sin teckningslikvid återbetald. När det gäller de tillfälliga aktierna kommer teckningsbeloppen att tillfalla den senast registrerade ägaren av den tillfälliga aktien. Köpare av teckningsrätter kommer endast att erhålla ett teckningsbelopp tillbaka om de har lämnat ett teckningsåtagande.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev