Home Intervjuer BioStock Investor Pitch: Oncopeptides

BioStock Investor Pitch: Oncopeptides

Sofia Heigis, vd Oncopeptides

BioStock Investor Pitch: Oncopeptides

22 mars, 2024

Oncopeptides är i kommersialiseringsfasen med Pepaxti inom multipelt myelom. 2022 erhölls marknadsgodkännande och man har hittills lanserat i Tyskland och Grekland, med Spanien näst på tur. Nu tar bolaget in ca 300 Mkr i en företrädesemission för att finansiera den fortsatta kommersialiseringen tills dess att man når positivt kassaflöde, vilket förväntas ske 2026.

Se Oncopeptides vd Sofia Heigis berätta om vägen mot målet i BioStock Studio.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget kommer att redovisas i ett emissionsprospekt som är planerat att offentliggöras den 17 april 2024. 

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev