Home Intervjuer BioStock Investor Pitch: Prolight Diagnostics

BioStock Investor Pitch: Prolight Diagnostics

BioStock Investor Pitch: Prolight Diagnostics

11 december, 2023

Prolight Diagnostics utvecklar ett nytt patientnära analyssystem, Psyros, för högkänslig mätning av biomarkörer. Genom att mäta hjärtbiomarkören troponin kan systemet upptäcka eller utesluta hjärtinfarkt tidigt i vårdkedjan – och därmed rädda liv. Bolaget siktar på att färdigutveckla systemet under 2024 och validera systemet under 2025 inför lansering. För att nå dit tar bolaget in initialt 98,8 Mkr i en företrädesemission.

Prolight Diagnostics vd Ulf Bladin berättar mer i en bolagspresentation hos BioStock. Se presentationen här.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjordes och publicerades på prolightdx.com den 28 november 2023.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev